Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
CAO ZEEVISBEDRIJF

De WW is gerepareerd ook voor het Zeevisbedrijf

Reparatie van de WW vormde een onderdeel van het cao-akkoord waaraan zowel werkgevers als werknemers hun toestemming hebben gegeven. Wij vinden het belangrijk je ook te laten stemmen over de definitieve uitwerking van de WW-reparatie. Deze nieuwsbrief bevat de uitleg om een goed oordeel te vormen.

Positief Advies
De afspraak voor reparatie duurt van 1 april 2017 tot 1 oktober 2022. Bij inwerkingtreding heb je bij ziekte en werkloosheid dezelfde WW- en WGA-rechten als voor 2006. In de bijgaande flyer vind je hierover alle informatie. Er is helaas geen terugwerkende kracht voor werknemers die nu al in de WW zitten.

Geconcludeerd moet worden dat we een prachtige afspraak hebben gemaakt, die we met een positief stemadvies aan je voorleggen.

CNV Vakmensen roept je op om nu dan jouw stem uit te brengen. Via deze link kom je in de enquête. Om in te loggen graag deze inlogcode gebruiken: ZEE-22244300.

Je kunt stemmen tot uiterlijk woensdag 8 november 2017.

Concreet
De uitkeringsduur bij werkloosheid is weer terug op niveau. Dankzij aanhoudende inzet van het CNV (en andere vakbonden) kan een werkloze werknemer weer maximaal 38 maanden aanspraak maken op een WW-uitkering of WGA-uitkering - als hij voor dat recht lang genoeg heeft gewerkt. Het kabinet had de uitkeringsduur beperkt tot maximaal 2 jaar.

De afspraken om de uitkeringsduur te herstellen zijn gemaakt in het zogenoemde Sociaal Akkoord, in april 2013. Omdat sociale zekerheid ooit begon bij de vakbeweging wilden de vakbonden niet akkoord gaan met een inperking van de WW- of WGA-duur. Kabinet en vakbonden zijn overeen gekomen dat de oorspronkelijke lengte van de WW-uitkeringsperiode weer mogelijk wordt. De pot van waaruit die uitkering wordt betaald heet Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) en deze wordt beheerd door een onafhankelijke instantie, de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW). Het benodigde geld komt van werknemers die premie betalen voor de PAWW.

Rechtvaardig
Volgens CNV Vakmensen is de reparatie belangrijk omdat het recht doet aan opgebouwde rechten. Maar, zoals hierboven aangegeven, die reparatie kan alleen als de werknemers er geld voor reserveren. Want een aantal jaren is geen WW-premie ingehouden. De afspraken over reparatie - gemaakt door vakbonden en werkgevers - worden vastgelegd in een aparte cao, die vijf jaar geldt. Die cao is/wordt vastgesteld door de leden. Zodra dit is gebeurd wordt hij bij de stichting aangemeld voor deelname aan de PAWW via een zogenoemde verzamel-cao.

De nieuwsbrief/flyer over het derde WW-jaar en de uitleg over de PAWW zijn bijgevoegd. Ontvang je deze brief per post, dan kan je de enquête vinden via de volgende link: https://q.mwm2.nl/j1tuEvUNG0inhX1VWiZv3Q. Lukt het je niet om de enquête in te vullen, vraag dan iemand (een collega of bekende) je hierbij te helpen.

Wij vinden als CNV Vakmensen dat we met deze reparatie weer een goede bijdrage hebben geleverd aan de sociale zekerheid in het Zeevisbedrijf.

Wietze Kampen
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06- 51 20 30 04
E: w.kampen@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid