Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleeswarenindustrie - Nieuws

Werkgevers Vleeswaren “snappen” het niet

Verslechteringen cao Vleeswaren zijn “nog” niet van tafel. Daarom geven wij je een terugkoppeling van de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao Vleeswarenindustrie die liep tot 1 augustus 2017.

Na het eerste inhoudelijk overleg op 10 augustus zaten de cao-partijen op 22 augustus opnieuw aan tafel om te praten/onderhandelen, met als doel de verschillen te overbruggen. Al snel bleek dat de werkgevers bijna al hun verslechteringen overeind hielden:

 • Flex-/uitzendwerk: beperking 20% moet uit de cao.
 • Alle flexcontracten als 1 contract zien bij opvolgend werkgeverschap.
 • Aanpassen aanloopschaal waardoor vooral jongeren niet na 1 jaar doorstromen naar de gewone salarisschaal.
 • Overwerk moet op vrijwillige basis altijd kunnen en zonder inmenging van ondernemingsraad of vakbond.
 • Sparen van vakantie-uren (artikel 30 van de cao) uit de cao: schrappen dus.
 • Ontzie afspraken (extra verlofdagen en seniorendagen) en seniorenregeling (artikel 27 van de cao), 1 jaar opschuiven omdat de AOW-leeftijd zou opschuiven?
 • Werktijd: normale werkdag “van maandag tot en met zaterdag” en toeslag op zaterdag verlagen naar 25%.
 • Afspraak over reparatie van de publieke WW (derde WW en WGA) ter discussie stellen.
 • Betere afspraken over wat werktijd is in relatie tot pauze en verplichte hygiënehandelingen worden hoogstwaarschijnlijk niet gemaakt.

Het loonvoorstel van de werkgevers is een lachertje, namelijk op 1-10-2017 1% en op 1-1-2018 0,5%, wat op een looptijd van 1 jaar een verbetering van 1,3% betekent.

Kortom, de werkgevers blijven de oude plaat vanuit de crisis ronddraaien: werknemers hun rechten afpakken, salaris laten inleveren en nog meer flexibel moeten gaan werken.

Bonden willen geen 'afbraakbeleid'

Op tv en andere media roepen de centrale werkgeversclubs in Nederland dat nu het economisch veel beter gaat met BV Nederland (vleesprijzen met gemiddeld 5% gestegen), de werknemers ook loonsverhoging verdienen. Echter, de Vleeswarenwerkgevers 'zijn ziende blind en horende doof'.

Tijdens de schorsing, na een indringende discussie, hebben de bonden besloten dit 'afbraakbeleid' niet verder te bespreken, maar eerst contact te hebben met de leden/achterban.

Laat jouw mening horen

Binnen CNV Vakmensen is besloten om jou dringend te vragen JOUW mening te geven door digitaal antwoord te geven op een aantal vragen. Dit kan via deze link tot en met dinsdag 19 september 2017.

Bespreek deze vragen met je collega’s en vul de vragenlijst in! Alvast hartelijk dank voor jouw medewerking.

Extra vergadering

Op 22 september komt de cao-commissie CNV Vleeswaren in een extra vergadering bijeen om de reacties nader te bespreken.

Nogmaals, mensen word wakker of maak jouw collega’s wakker. Werknemers hebben recht op een fatsoenlijke cao, met een fatsoenlijke cao-verhoging en beter perspectief. Samen staan we echt sterker, slinger die collega op de digitale bon van CNV Vakmensen via www.cnvvakmensen.nl/lidworden.

Er is een volgend overleg afgesproken op donderdag 28 september 2017.

Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Peter de Ridder
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 19 97
E p.deridder@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid