Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleeswarenindustrie - Nieuws

Werkgevers Vleeswaren op rampkoers

Verslechteringen op werktijden en toeslagen

Hierbij ontvangt U een terugkoppeling van de cao onderhandelingen voor een nieuwe cao vleeswaren (deze liep tot 1 augustus 2017).

Op 5 juli hebben cao partijen (VNV en vakbonden)hun voorstellen uitgewisseld en kort toegelicht. Vervolgens is op 10 augustus het overleg voortgezet en zijn de voorstellen inhoudelijk meer besproken.

Maar eerst nog de CNV voorstellen voor de cao 2017/2018

 • Loonvraag van 2.5%.
 • Looptijd van 1 jaar. Langere looptijd bespreekbaar.
 • Uitkomsten vanuit de werkgroep “duurzame inzetbaarheid” bij de vorige cao afgesproken in de cao inbrengen al dan niet via pilots.
 • Medewerkers met 42 dienstjaren en 61 jaar moeten in de gelegenheid gesteld worden om uit te treden.
 • Afspraak derde ww/wga jaar uitvoeren.
 • Betere afspraken wat werktijd is in relatie tot pauze en verplichte hygiëne handelingen.
 • Geen verhoging van de pensioenpremie.

Wat willen de Werkgevers nu:

 • Loon nog geen voorstel en afhankelijk van totaalpakket.
 • Flex/uitzendkrachten: beperking inzet 20% uitzendkrachten moet uit de cao.
 • Alle flexcontracten als een contract zien bij opvolgend werkgeverschap.
 • Werkingssfeer (wie valt onder de cao) aanpassen.
 • Aanpassen loongebouw (automatisme van trede in de loonschaal wijziging en per functie nieuwe afspraken).
 • Overwerk moet op vrijwillige basis altijd kunnen en zonder inmenging van een OR of vakbond.
 • Sparen vakantie-uren, art. 30 van de cao, uit de cao, schrappen dus.
 • Art. 27 Seniorenregeling opschuiven qua leeftijd in verband met verhogen AOW leeftijd.
 • Normale werkdag “van maandag tot en met zaterdag” waardoor de 35% TOESLAG uit de cao gaat en lagere toeslag (art. 17 matrix maandag-zaterdag 00.00 uur-06.00 uur 25% ipv 31.5% en 18.00-0600 uur 25% ipv 31.5% ) op andere momenten.
 • Aanpassen aanloopschaal waardoor jongeren niet na 1 jaar doorstromen naar de gewone salarisschaal.

In een notendop even de voorstellen zoals ze nu op tafel liggen.
Kortom en klap in het gezicht van de werknemers binnen de vleeswarensector en procenten toeslagen inleveren. Men wil praten over aanpassing in de cao met betrekking tot betere afspraken inzake hygiëne handelingen en pauze.

Bonden hebben aangegeven dat er een enorm gat zit wat de werkgevers voorstellen en de bonden als rechtvaardige voorstellen zien. Geef de werknemers na meerdere magere jaren toch weer meer perspectief op loon, werkzekerheid en duurzaamheid.

CNV gaat de voorstellen van de werkgevers op 17 augustus intern binnen CNV verder bespreken met de cao commissie vleeswaren. Het volgend overleg staat gepland voor 22 augustus aanstaande en hopelijk komen de werkgevers tot inkeer en reageren ze beter op de CNV voorstellen.

Mensen wordt wakker en laat uw collega’s weten en zien wat de voorstellen zijn, beter nog maak ze lid van CNV Vakmensen, want samen staan we echt sterker (www.cnvvakmensen.nl/lidworden).
Heeft U vragen of wilt U reageren, dat kan bij ondergetekende.

Peter de Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51601997
E p.deridder@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid