Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleeswarenindustrie - Nieuws

Werkgevers Vleeswaren leven op een andere planeet

Voorstellen stellen CNV Vakmensen teleur

De cao-partijen hebben dinsdag 8 april opnieuw een poging gedaan om tot een cao voor de vleeswarenindustrie te komen. De werkgevers bieden te weinig om tot een cao te komen.

De werkgevers zeggen wel dat zij verbeteringen willen maar uiteindelijk komen zij met voorstellen die werknemers geld kosten en verslechteringen zijn:

 • Men wil een nieuwe aanloopschaal A in de cao met lagere aanvang salarissen en ook nog  eens zonder een deugdelijke functiewaarderingsonderzoek;
 • Het weekvenster en toeslagen moeten versobert worden;
 • Alle speciale afspraken voor de oudere werknemer moeten met 2 jaar opschuiven in verband met opschuiven pensioenleeftijd (verlofdagen, vrijstelling nachtarbeid/ploegenwerk et cetera);
 • Cao voor 2 jaar en karakter van de cao moet een raam-cao willen;
 • Zeer sober loonbod van 1.5 procent per 1 mei 2014 en
  1.75 procent per 1 april 2015.

Hiernaast moet op korte termijn een werkgroep ingericht worden om noodzakelijk wijzigingen nader te bespreken en uiteindelijk in te voeren. Het verplicht moeten werken op zaterdag (zonder toeslag voor de nieuwe werknemers) is ingetrokken door de werkgevers.

CNV Vakmensen en de overige bonden hebben gezamenlijk aangegeven best mee te willen werken aan zo’n werkgroep, mits er ook inhoudelijk kan worden gesproken over zaken die de bonden belangrijk vinden, zoals:

 • Taakroulatie binnen de bedrijven op lijnniveau uitbreiden;
 • Loopbaanpaden inrichten opdat de medewerker brede inzetbaar wordt en kan groeien binnen het bedrijf;
 • Instroom van nieuw medewerkers en duurzame inzetbaarheid van medewerkers;

De werkgevers gaven aan dat hiervoor ruimte is.

Tegenreactie vanuit de gezamenlijke bonden om tot een cao te komen:

 • Looptijd 1 jaar;
 • Loon 3 procent per 1 april 2014;
 • Werkgroep instellen en voor februari 2015 eindresultaat opleveren;
 • Geen verslechteringen.

Werkgevers reageerde zeer verbaasd op het tegenvoorstel van de vakbonden en verwijten de bonden dat zij niet willen onderhandelen. Voorts gaf de werkgever aan dat het verschil in voorstellen van de werkgever en vakbonden groot is en zij eerst terug moeten naar de leden VNV (Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie).

Het volgend overleg is vastgesteld op 22 april 2014. Partijen hebben afgesproken dan een uiterste poging te gaan om tot een cao te komen.

Reactie/meepraten?
Voor een reactie op deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met de kaderleden van CNV Vakmensen binnen het eigen bedrijf en CNV bestuurder Peter de Ridder via mobiele tel. 06-5160197 of via mail p.deridder@cnvvakmensen.nl. Wil je meepraten en denken, je bent van harte welkom als kaderlid en nieuw lid.

Word CNV Lid
Zoals u ziet gaan verbeteringen in een cao niet vanzelf en daarom: steun jezelf door lid te worden van CNV Vakmensen, kijk maar op: www.cnvvakmensen.nl/aanbieding voor onze dienstverlening.
De eerste 6 maanden 50 procent korting op je lidmaatschapkosten.

Peter de Ridder, Bestuurder  CNV Vakmensen Districtskantoor Apeldoorn
Postbus 208, 7300 AE Apeldoorn
055-5264250
e-mail: apeldoorn@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid