Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleeswarenindustrie - Nieuws

Werkgevers Vleeswaren: eindvoorstel nieuwe cao

Alle verslechteringen van tafel! Tijdens het overleg van 30 oktober 2017 voor een nieuwe cao Vleeswaren zijn werkgevers met een eindvoorstel aan de vakbonden gekomen.

Looptijd
Een cao van 1-8-2017 tot 1-1-2019.

Afspraak Hygiëne maatregelen/tijd
Er komt een onderzoek naar de aard, duur en eventueel vergoeding van de hygiënische handelingen binnen de vleeswarenindustrie afgezet tegen andere representatieve cao’s in de voedingsindustrie. De uitkomsten hiervan zijn input voor afspraken in de volgende cao.

Eindejaarsuitkering
Er komt een tekstuele aanpassing in de cao waardoor deze uitkering uiterlijk op 31 december van het betreffende jaar daadwerkelijk uitbetaald wordt.

Reparatie WW/WGA
Partijen hebben besloten om de verzamel-cao die private financiering organiseert en mogelijk maakt zo spoedig mogelijk te bekrachtigen (zie bijlage met informatie over de reparatie WW/WGA).

Participatiewet en loonschaal
In het kader van het sociaal akkoord, tussen regering en sociale partners, zal de sector vleeswaren een aparte loonschaal invoeren voor werknemers die onder de werkingssfeer vallen van de zogenaamde participatiewet. Deze loonschaal zal starten op 100% minimumloon en loopt in 5 stappen op tot 120% minimumloon.

Loon
De werkelijke lonen worden gedurende de looptijd als volgt aangepast:

- 1,25% per 01-11-2017 structureel;
- 1,75% per 101-07-2108 structureel;
- eenmalige uitkering van 0,25% in 2017.

Dit betekent dat de lonen structureel met 3% omhoog gaan gedurende de looptijd van 17 maanden en hiernaast een eenmalige uitkering van 0,25% wordt uitbetaald in 2017.

CNV Vakmensen legt dit voorstel/akkoord “neutraal” aan de leden voor en wil graag jouw mening hierover weten.

Daarom verzoeken wij je om via deze link digitaal jouw mening te geven in een stemming. Je kunt tot uiterlijk vrijdag 17 november je stem uitbrengen.

Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kun je ook digitaal via onze website stemmen. Ga hiervoor naar www.cnvvakmensen.nl/caos/vlees-en-vis/cao-vleeswarenindustrie. De nieuwsbrief vind je op deze pagina. Hierin staat de link naar de stemming. Lukt het niet via de link te stemmen, stuur dan bijgaande enquête ingevuld naar het secretariaat, via het op het formulier genoemde post- of mailadres of via mijn mailadres p.deridder@cnvvakmensen.nl

Als je helemaal niet reageert, gaan we ervan uit dat je instemt met dit voorstel. Uiteindelijk zal de cao-commissie Vleeswaren op 1 december de uitslag van de stemming bespreken en een definitief besluit nemen.

Alvast hartelijk dank voor het invullen.

CNV Vakmensen groeit en is ook hard nodig in deze sector, daarom vragen wij je: overtuig jouw collega’s van het belang lid te worden van CNV Vleeswaren. Kijk op www.cnvvakmensen.nl/lidworden voor de voordelen zoals een extra rechtshulp pluspakket voor juridische ondersteuning voor ook privé zaken).

Voor vragen kunt je altijd bij mij terecht.

Peter de Ridder
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 97
E: p.deridder@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid