Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleeswarenindustrie - Nieuws

Uitbetaling week 53 vleeswarenfabriek Persoon

De afgelopen weken hebben wij ons gebogen over de vraag of in 2020 de 53ste week uitbetaald dient te worden door jullie werkgever. Dit is een lastige kwestie waar veel onduidelijkheid over bestaat en de teksten van de cao zijn niet voldoende helder. Na veel opties te hebben overwogen moeten wij concluderen dat wij op basis van de cao en eerdere uitspraken van de rechter, jullie werkgever niet kunnen overhalen week 53 uit te betalen.

Overwegingen
Onze eerste overweging was dat artikel 1.15 uit de cao stelt dat de lonen exclusief een eventuele 53ste week zijn, wij namen daarom het standpunt aan dat werkgever daarom week 53 nog apart moet betalen. Uit de loontabellen in de cao blijkt echter dat de loon voor medewerkers die per periode van 4 weken en per maand uitbetaald worden gelijk is. Uitbetalen van week 53 zou betekenen dat medewerkers die per periode worden uitbetaald meer loon ontvangen dan medewerkers die per maand betaald worden. De kantonrechter heeft in een soortgelijke zaak in 2012 geoordeeld dat dit niet de bedoeling is. 

Bovendien staat er in de cao geen bepaling die stelt dat werkgever verplicht is om week 53 uit te betalen in geval dat het nog niet al in de periodelonen zit.

Daarnaast hebben wij gekeken of het mogelijk is om werkgever op grond van verworven rechten over te laten gaan tot betaling van week 53, werkgever heeft in voorgaande jaren immers wel betaald. Wij hebben dit laten nakijken door een jurist en de conclusie was dat het in dit geval niet gaat om verworven rechten. De discussie rondom de betaling van week 53 komt eens om de zoveel tijd voor en onverplichte eerdere betalingen geven geen recht om deze week altijd uitbetaald te krijgen.

Wij hebben toch geprobeerd om werkgever te overtuigen week 53 uit te betalen door een uitgebreide brief met onze overwegingen te sturen naar de directie. Werkgever heeft gereageerd dat ze niet over zullen gaan tot betaling van week 53 omdat zij van mening zijn dat zij zich goed houden aan de afspraken die in de cao zijn gemaakt en dat de week 53 al verwerkt is in de lonen die medewerkers ontvangen.

Vervolg
De discussie die wij hebben gevoerd heeft wederom duidelijk gemaakt dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over het betalen van week 53 door werkgevers. Het is daarom belangrijk dat dit onderwerp tijdens de cao onderhandelingen aan de orde komt. Alle betrokken partijen hebben er baat bij als de cao tekst duidelijker wordt dat dit onderwerp betreft. Onze cao onderhandelaar zal zich hier uiteraard sterk voor maken.

Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
E: s.faez@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid