Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleeswarenindustrie - Nieuws

Stand van zaken cao VLEESWAREN 2019/2020

Hierbij een terugkoppeling na 2 rondes cao overleg van UW cao Vleeswaren(28 januari en 18 februari).

Overzicht punten en standpunten bonden en werkgevers

Looptijd: 12 maanden, daar zijn cao-partijen het over eens

Inkomen/loon:
Vakbonden vragen na 2 rondes 4% en verhoging toeslagen werken onder bezwarende omstandigheden(koude ect). Werkgevers bieden 2.5% verhoging van de lonen en verhoging toeslagen denken ze nog over na.

Pensioen:
Vakbonden willen dat de pensioenen worden verbeterd, waarvoor 0.5% loonruimte gereserveerd wordt: Werkgevers willen pensioenregeling op huidig niveau houden(jan. 2019).

Gelijke beloning uitzendkrachten:
Vakbonden willen inzichtelijk maken komende cao periode wat de verschillen zijn in beloning tussen inleenkrachten en vaste medewerkers om volgend cao overleg hierop aanpassingen te maken. Werkgevers willen geen extra afspraken inzake behandeling en beloning van uitzendkrachten.

Duurzaam inzetbaarheid medewerkers:
Partijen willen afspraken maken inzake het onderwerp “taakroulatie” voor werkzaamheden met een repeterend karakter; In de cao wordt opgenomen dat een bedrijf binnen de vleeswarenindustrie een beleid moet maken om taakroulatie te stimuleren en daadwerkelijk aan de slag te gaan met het breder inzetten van medewerkers met repeterende functies. Vakbonden willen een duidelijk overzicht welke functies dit betreft.

Reiskostenregeling:
Vakbonden willen een uniforme reiskostenregeling in de cao. Werkgevers willen afspraken dat bedrijven die per 1/2/19 geen bedrijfsregeling inzake reiskosten hebben, worden verplicht om zo’n bedrijfsregeling reiskosten per 1/4/19 in te voeren. Vakbonden zijn hiermee akkoord, maar willen wel een minimale regeling in de cao opnemen.

De bestaande studie kosten regeling(pilot)wordt verlengd gedurende de looptijd van de nieuwe cao, hierover zijn partijen het over eens.

Mantelzorg:
Vakbonden willen een scan invoeren waarmee bedrijven een “mantelzorgvriendelijk certificaat kunnen krijgen” Werkgevers zijn bereid dit verplicht op te nemen in de cao met een subsidie van het Sociaal Fonds Vleeswaren.

Werkgevers brachten 2 aparte punten in tijdens dit cao overleg

  1. Verlenging van de arbeidsduur naar 38 of 40 uur per week met compensatie van de meer gewerkte uren in verlof of geld. Dit betekent dat de standaard arbeidsduur wijzigt van 36 uur per week naar een andere standaard arbeidsduur per week. Vakbonden vinden dit een zeer lastig onderwerp maar zijn bereid hierover mee te denken, indien de gemiddelde standaard arbeidsduur maar op 36 uur blijft.
  2. Europese Arbeidsmigranten: hiervoor willen werkgevers een apart arbeidsvoorwaarden pakket afspreken in de cao. Vakbonden vinden ook dit een lastig onderwerp omdat hiermee in de groep inleen medewerkers er een onderscheidt wordt gemaakt. Vakbonden zijn wel bereid om hierover mee te denken met betrekking tot keten regeling.

De gesprekken leken de goede kant op de gaan, maar ten aanzien van het punt “loonsverhoging” ontstonden pittige meningsverschillen tussen werkgevers enerzijds en vakbonden anderzijds en werden er over en weer ook verwijten gemaakt. Vakbonden zijn unaniem van mening dat de werknemers binnen de vleeswaren sector recht hebben op een “flinke” loonsverhoging”.

Werkgevers hebben het overleg geschorst, maar partijen maken wel een nieuwe afspraak in maart om nog een poging te wagen om tot een cao te komen.

U ziet wel vriend en vijand zegt dat de lonen in Nederland flink verhoogd moeten/kunnen worden, maar dat blijkt in de praktijk aan de cao tafel toch niet vanzelfsprekend, daarom is het goed dat er vakbonden zijn met leden die hiervoor kunnen onderhandelen/vechten voor U.

MEER LEDEN MEER INVLOED

Eenvoudiger kan ik het niet zeggen, maar is absoluut waar. Daar waar we meer hebben leden, kunnen we betere afspraken maken en de collega profiteert mee. Dus daarom slinger je collega op de vakbondsbon via www.cnvvakmensen.nl/lidworden of maak je collega lid en ontvang 2 cadeau bonnen van 25 euro omdat we dit jaar 125 jaar bestaan als CNV, kijk op www.cnvvakmensen.nl/125.

Hartelijk dank en tot de volgende nieuwsbrief,

Peter de Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06-51601997
E: p.deridder@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid