Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleeswarenindustrie - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Vleeswarenindustrie

De cao commissie van CNV Vakmensen heeft het onderhandelingsresultaat dat in dit weekend met de werkgevers is bereikt, geaccepteerd. De acties worden opgeschort.

Inkomen
Medewerkers krijgen per 1 december dit jaar een loonsverhoging van 2 procent en een eenmalige bruto uitkering van 125 euro. Per in 1 juli gaan de lonen met 1,5 procent omhoog en op 1 oktober volgt een eenmalige uitkering van 0,25 procent bruto.

Hygiëne
Naast afspraken over het loon hebben de vakbonden ook afspraken gemaakt over de betaling van hygiënische handelingen. Door Europese regels zijn werknemers in de vleeswaren verplicht een aantal hygiënische handelingen uit te voeren voor en nadat zij aan het werk gaan. Met werkgevers is afgesproken dat de handelingen aan het einde van de dienst per 1 januari 2019 worden vergoed door de werkgever. De vergoeding kan zowel in tijd als in geld zijn. Andere bestaande afspraken op bedrijfsniveau blijven van kracht.

Ploegentoeslag
Daarnaast is een verbetering bereikt in de ploegentoeslag. Voor tweeploegendiensten gaat de toeslag per 1 januari 2018 naar 12 procent en per 1 januari 2019 naar 14 procent. Voor drieproegendiensten gaat de toeslag per 1 januari 2018 naar 17 procent en per 1 januari 2019 naar 20 procent.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 18 maanden en geldt met terugwerkende kracht van 1 augustus dit jaar tot 1 februari 2019.

Verdere afspraken
Verdere afspraken in het onderhandelingsakkoord zijn de pilot voor opleidingen. Vakbonden en werkgevers hebben afgesproken dat er voor vijftig werknemers in de vleeswarensector de mogelijkheid komt om op eigen initiatief een opleiding te volgen. Deze opleiding wordt via het Sociaal Fonds volledig vergoed. Ook is een akkoord bereikt over de financiering van het derde WW-jaar, de verlengde uitkering bij werkloosheid en over de naleving van de cao-afspraken in de sector.

Einde acties
Het onderhandelingsakkoord betekent dat de acties in de sector nu tot een einde komen. De cao-commissie heeft zojuist in een bijeenkomst met het akkoord ingestemd en besloten om de stakingsacties vanaf dinsdagochtend op te schorten. CNV Vakmensen legt het onderhandelingsakkoord met een positief advies voor aan de leden. 
Binnenkort worden ledenvergaderingen gepland. Vanwege het slechte weer zijn de geplande vergaderingen uitgesteld.

Dit cao-akkoord kon tot stand komen door de inzet en standvastigheid van vakbondsleden. Hoewel niet in alle bedrijven actie kon worden gevoerd, heeft CNV Vakmensen op een aantal belangrijke locaties door stakingsacties de druk op de werkgevers kunnen vergroten. Met een cao akkoord tot resultaat!

Peter de Ridder, bestuurder
M 06 51 60 19 97 / E p.deridder@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid