Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleeswarenindustrie - Nieuws

Eindejaarsuitkering 2019 vleeswarenfabriek Persoon

Volgend op gesprekken en juridische brieven van CNV en tegenreactie van Persoon zijn er twee gesprekken geweest om tot een akkoord te komen en dat is gelukt; Dat is goed nieuws voor de werknemers van Persoon.

Onze inzet was het gaan uitbetalen van de cao-eindejaarsuitkering en daar gaan we als vakbond over. Het akkoord is echter breder dan alleen de cao-afspraak. Hieronder een uitleg.

Eindejaarsuitkering 2019

Persoon is akkoord met de uitbetaling van de eindejaarsuitkering over het jaar 2019 van 2.5% van het jaarinkomen:

 • Het overeengekomen vaste salaris.
 • Vaste toeslagen al dan niet op grond van een overeengekomen overheidsbesluit.
 • Verdiensten op grond van een in de onderneming geldende beloningsbesluit.
 • Ploegentoeslag.
 • Vaste toeslagen en uitkeringen gebaseerd op de cao, met inbegrip van verdiensten op grond van overwerk en vakantietoeslag.

In 2020 gaat de eindejaarsuitkering naar een percentage van 2.75%. Deze uitkering is ook pensioengevend.

Niet ziek extra (uitbetaalde) verlofdag per kwartaal= Bedrijfsregeling

Binnen Persoon is een bestaande bedrijfsregeling, zoals hierboven beschreven en afgesproken met de OR. Over deze, boven cao, bedrijfsregeling gaat de vakbond niet. Persoon wil deze regeling aanpassen naar twee dagen per jaar en op te bouwen over een periode van een half jaar niet ziek, dan 1 verlofdag extra uitbetalen. De OR van Persoon moet hiermee instemmen en vandaar dat bij het laatste overleg, 16 augustus jongstleden, de OR aanwezig was bij het gesprek. CNV heeft de OR geadviseerd in te stemmen met deze wijziging als onderdeel van het akkoord. Hooguit 15 tot 20% van de werknemers haalde het maximale aan 4 dagen extra uitbetaald verlof.

Voor wie geldt de eindejaarsuitkering, cao-medewerkers en boven cao-medewerkers

Persoon heeft aangegeven dat de eindejaarsuitkering wordt uitbetaald aan cao-medewerkers en dat hiervoor de winstdelingsregeling stopt. Voor medewerkers “boven” cao blijft de oude regeling van kracht (volgens de werkgever gaat het om 11 werknemers). Conform art 1, lid 6 wordt als werknemer bedoeld die werknemer “een ieder die in dienst van de werkgever uitsluitend en in hoofdzaak belast is met werkzaamheden als omschreven in bijlage 1. (cao-tekst boekje 1-8-2017 t/m 1/2/2019). Persoon stelt zich op het standpunt dat 11 medewerkers niet onder de cao vallen en derhalve niet de eindejaarsuitkering krijgen. Dit kunnen wij niet op basis van deze informatie vaststellen en is afhankelijk van de individuele afspraken (functie en loon). Er is afgesproken dat als een werknemer van mening is dat hij/zij wel voldoet aan de criteria om onder de cao te vallen, hij/zij op basis van een individuele zaak dit moet aankaarten bij Personeelszaken en/of dit juridisch moet laten toetsen.

Hoe nu verder

De volgende afspraak is gemaakt tussen partijen (Persoon, OR en CNV). De OR ontvangt op korte termijn een adviesaanvraag om de bedrijfsregeling (niet ziek extra verlofdagen) aan te passen. Indien instemming heeft plaatsgevonden is er een totaal akkoord. Dit akkoord ontvangt CNV dan schriftelijk van Persoon en wordt dat voorgelegd aan de leden van CNV. In verband met de vakantie van ondergetekende zal dit de komende tijd plaatsvinden en komt er nog een uitnodiging.

Ondergetekende is tevreden met de gemaakte afspraak, omdat deze 100% toekomt aan onze inzet, namelijk toepassen van de cao met betrekking tot uitbetalen van de eindejaarsuitkering per 2019. En deze afspraak konden we maken omdat we vele CNV leden hebben bij Persoon. Een vaste loonverbetering van 2.5% over 2019 en 2.75% over jaarinkomen over 2020.

Kortom voldoende reden voor je collega’s om lid te worden van CNV, met minimaal 50% 6 maanden korting op de contributie en 1 jaar 50% korting indien twee medewerkers lid worden in 2019):

 • Informatie- en invloed op je eigen arbeidsvoorwaarden en inkomensontwikkeling.
 • CNV-info voor vragen over je werk, salaris en arbeidsvoorwaarden (030-7511007 van 08.00 uur tot 18.00 uur).
 • Juridisch advies, hulp en ondersteuning bij arbeidszaken, arbeidsconflicten en sociale- zekerheid en overige inkomensvragen.
 • Hulp bij invullen belastingformulieren.
 • Gezinsrechtsbijstandverzekering voor privézaken is onderdeel lidmaatschap(ARAG).
 • Check van je loonstrook, arbeidscontract of vaststellingsovereenkomst.
 • Rechtshulp bij letselschade tijdens werk door deskundig bureau.

Meld je aan als lid, ga hiervoor naar www.cnvvakmensen.nl/lidworden

Vragen over deze afspraak, kun je stellen aan Peter de Ridder via onderstaande contactgegevens.  
(In verband met vakantie ben ik afwezig in de periode van 26/8 tot 16/9 ).

Peter de Ridder,
Bestuurder CNV Voeding,
06-51601997  
p.deridder@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid