Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleeswarenindustrie - Nieuws

Eindbod Offerman afgewzen

Afgelopen dinsdag 10 december hebben jullie gestemd over het eindbod dat door jullie werkgever was gedaan aan de vakbonden CNV Vakmensen en het FNV. Jullie hebben dit eindbod unaniem afgewezen en toonden bereidheid om over te gaan tot acties. De vakbonden hebben werkgever een ultimatum gestuurd.

Ultimatum brief
In een ultimatumbrief doen wij nog een laatste poging om de werkgever ertoe te zetten tegemoet te komen aan onze wensen. Wanneer wij een dergelijke brief sturen is het belangrijk om de werkgever een redelijke tijd te geven om te reageren. Dit staat in onze reglementen. Vanuit CNV Vakmensen is er op 12 december een brief verstuurd. Hierin is een ultimatum gesteld dat afloopt op zaterdag 14 december 24.00. Pas na aflopen van deze termijn zullen wij overgaan tot acties.

Dit kan betekenen dat de acties van de vakbonden niet tegelijk zullen starten. CNV-leden mogen niet eerder dan zaterdag 14 december 24.00 deelnemen aan acties. Wanneer het ultimatum is beëindigd en jullie werkgever niet aan onze eisen heeft voldaan kan ik jullie oproepen tot acties.

Inhoud brief
In de brief hebben wij Offerman Aalsmeer BV wederom verzocht de volgende eisen in te willigen.

 • Toekennen van een transitievergoeding met een factor 1,25 op basis van de wettelijke transitievergoeding geldend in 2019 aan alle medewerkers waarvan het dienstverband met Offerman Aalsmeer B.V. wordt beëindigd als gevolg van het wegvallen van de productie bij Offerman Aalsmeer B.V.
 • Financiële compensatie van de extra reistijd en een vergoeding van 19 cent per kilometer voor de extra reisafstand voor de werknemers die geplaatst worden bij een andere vestiging binnen de Ter Beke Groep.
 • De mogelijkheid bieden voor de boventallige medewerker zich voor een periode van een half jaar via een gespecialiseerd bedrijf te laten bemiddelen naar werk op kosten van Offerman Aalsmeer B.V.
 • Behoud van de ploegentoeslag voor de medewerkers werkzaam bij Offerman Aalsmeer B.V. die bij een andere vestiging binnen de Ter Beke Groep aan het werk zullen gaan.
 • Behoud van alle overige (individuele) arbeidsvoorwaarden van de medewerkers die werkzaam zijn bij Offerman Aalsmeer B.V. die bij een andere vestiging binnen de Ter Beke Groep aan het werk zullen gaan.

Wij hopen dat het ultimatum jullie werkgever ertoe zal bewegen ons tegemoet te komen zodat wij tot een goed sociaal plan komen. Mocht dit echter niet lukken dan kan ik jullie oproepen over te gaan tot acties.

Mede namens kaderlid Huub van de Bent,

Soraya Faez,
bestuurder CNV Vakmensen
E s.faez@cnvvakmensen.nl M
06 2043 6165

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid