Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleeswarenindustrie - Nieuws

CNV leden werkzaam binnen de Vleeswarenindustrie

Cao-voorstellen 2016 en lidmaatschap CNV

Hierbij ontvangt u de voorstellen van CNV Vleeswaren voor een nieuw cao-jaar. De cao-commissie van CNV Vleeswaren wil inzetten op duurzaam beleid, duurzaam producten maken, duurzaam met energie en duurzaam imago. MAAR ook duurzaam omgang met je werknemers, oftewel Human Resource Management optima forma.

Behoud van structureel werkgelegenheid staat hierbij centraal. Werknemers moeten langer doorwerken en dat betekent ook rekening houden met werkdruk, werktempo voor de steeds ouder wordende werknemers die vaak langdurige dienstverbanden hebben binnen de bedrijven. Werknemer bij de hand nemen en zorgen dat ze gezond hun pensioen halen en ook nog productief blijven. Hiernaast jongere werknemers laten ontwikkelen binnen de bedrijven.

Maar ook een passende loonsverhoging staat centraal in onze voorstellenbrief. Een goede pauzeregeling en gelegenheid om een kopje koffie te drinken. En een betere afspraak te maken inzake hygiënemaatregelen.

Maak CNV sterker door meer leden, Kijk op www.cnvvakmensen.nl/lidworden en meldt uw collega’s digitaal en eenvoudig aan en ontvang mooie cadeaus.  Uw collega’s hebben dan het voordeel van CNV en samen staan we sterker in deze vaak ongewisse tijd.

Mede namens de CNV cao-commissie,

Peter de Ridder
Bestuurder 
M: 06-51601997
E: p.deridder@cnvvakmensen.nl

16-928/PR/rd