Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleeswarenindustrie - Nieuws

Cao-overleg Vleeswaren mislukt, eindbod vakbonden

In vervolg op het overleg van 30 oktober 2017 heeft CNV Vleeswaren het “eindvoorstel” van werkgevers voorgelegd aan de leden. De leden hebben het voorstel afgewezen waarna de cao-commissie CNV Vakmensen het bekrachtigd heeft.

Cao-partijen zijn op 27 november opnieuw om tafel gegaan om een uiterste poging te doen tot een cao te komen. Tijdens dit overleg hebben vakbonden hun wensen opnieuw dringend op tafel gelegd bij de werkgevers om naast een fatsoenlijke loonsverhoging ook andere belangrijke punten te bespreken om het werken binnen de vleeswarenbranche te verbeteren. Werkgevers wilden hun loonbod iets verbeteren, maar verre van voldoende. Men wilde NIET verder praten over de overige voorstellen van de vakbonden.

Eindbod

Vakbonden kunnen niet anders concluderen dat partijen zijn uitgepraat en hebben uiteindelijk een eindbod neergelegd, als volgt.

 1. Een cao met een looptijd van 1 augustus tot 1 april 2019.
 2. De werkelijke lonen en cao-lonen per 1 augustus 2017 verhogen met 3%. En per 1 augustus 2018 met 2.5%
 3. De tijd die de werknemer kwijt is met tussentijdse hygiëne maatregelen dient volledig betaald te worden, inclusief de looptijden naar de kantine. De hygiënemaatregelen bij aanvang en afloop van het werk per 1 april 2019 is betaalde werktijd.
 4. Vaste toeslag voor het werken in tweeploegendienst van 15% en drieploegendienst van 23%.
 5. Reiskostenvergoeding van 0.19 eurocent per km.
 6. Werknemers krijgen in het kader van ontwikkeling recht op één keer per twee jaar een functie- of ontwikkelingsgerichte opleiding. Deze scholing wordt via het sociaal fonds volledig vergoed in tijd en geld.
 7. Instellen van een Commissie Naleving. Deze commissie krijgt de bevoegdheid om alle relevante stukken te controleren op het naleven van de cao. Bij ontwijking van de cao zal de commissie het betrokken bedrijf een boete opleggen.
 8. Verhoging van de pensioenpremie kosten werkgevers.
 9. Onderzoek naar mogelijkheden en kosten van een seniorenregeling voor werknemers met 42 dienstjaren.

Bijeenkomst

Op grond van het bovenstaande moet CNV Vakmensen op basis van haar interne reglementen een zogenaamde driekwartsvergadering uitschrijven, waarbij leden worden uitgenodigd om zich uit te spreken en te stemmen over eventuele te houden acties om de gerechtvaardigde eisen van de vakbonden ingewilligd te krijgen.

Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 1 december, 10.00 uur op het kantoor van CNV Vakmensen te Apeldoorn, Ovenbrouwershoek 9, 7328 JH Apeldoorn. Je kan je hiervoor telefonisch of per email bij mij aanmelden.

Voor de werknemers van Vleeswarenbedrijf Persoon te Lisse en de werknemers Zwanenberg Zoetermeer is er een bijeenkomst op donderdagavond 30 november in Lisse. Deze werknemers hebben hier een aparte uitnodiging voor ontvangen. Uiteraard kan je ons ook via de mail laten weten dat je ons steunt om een betere cao te krijgen.

Acties

Indien de leden voor acties stemmen en het bod van werkgevers afwijzen, zullen we als CNV Vakmensen de werkgevers een ultimatum toesturen om onze wensen/eisen kracht bij te zetten. Hierbij moeten wij werkgevers minimaal 2 maal 24.00 uur te tijd geven om op onze eisen te reageren voordat we acties in welke vorm dan ook kunnen organiseren.

Uiteraard hebben wij als vakbonden alvast een actiecomité Cao Vleeswaren 2017 opgericht met als doel onze rechtvaardige eisen ingewilligd te krijgen. Jouw hulp en ondersteuning is hierbij echter hard nodig en daarom vragen wij je ook om ruimhartig mee te doen bij de acties die vakbonden gaan organiseren. Je krijgt deze brief per mail en per post.

Lid werft lid

CNV Vleeswaren groeit en dat is ook hard nodig in deze sector. Overtuig daarom jouw collega’s van het lidmaatschap van CNV Vakmensen. Kijk op hier voor de voordelen van het lidmaatschap, zoals een extra gezinsrechtshulp pluspakket voor juridische ondersteuning ook bij ook privézaken. Dat doen wij extra voor onze leden. Om voor de cadeaubon van de lid werft lid-actie in aanmerking te komen meld je dan aan op deze pagina.

Voor vragen kan je altijd bij mij terecht.

Mede namens de cao-commissie Vleeswaren
Peter de Ridder,
bestuurder CNV Vakmensen
E p.deridder@cnvvakmensen.nl
M 06 51 60 19 97

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid