Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleeswarenindustrie - Nieuws

Cao Vleeswaren 2019

Volgend op de uitvraag onder de leden, heeft de cao-commissie de inzet voor de volgende cao in grote lijnen vastgesteld.

Werkgelegenheid en ontwikkeling
Zoals je wellicht weet is er een brede werkgroep (werkgevers en werknemerspartijen) bezig om nadere invulling te geven aan de noodzaak om tot een duurzame inzetbaarheid van de werknemers te komen. We moeten langer doorwerken, er komen innovatieve vernieuwingen in het productieproces waardoor er functies zullen verdwijnen, er gaan nieuwe functies ontstaan en er is een streven binnen veel bedrijven om het opleidingsniveau van medewerkers te verbeteren waardoor de eisen aan de werknemers zullen wijzigen. Hierbij staan zaken als opleiding/ontwikkeling, werktijden/roosters, taakroulatie en vitaliteit van de werknemer centraal. De uitkomsten vanuit deze werkgroep zullen niet voor afloop van de cao (1 februari 2019) gereed zijn en daarom stellen wij voor de looptijd beperkt te houden en de mogelijkheid te creëren om tussentijds maatregelen in te voeren.

Eerder stoppen met werken
Wij stellen voor dat werknemers met 45 dienstjaren de werkweek kunnen aapassen tot 50% werktijd tegen 100% salaris.

Inkomen en loon
Wij streven ernaar om de verschillen tussen de loonschalen te verkleinen en daarom stellen wij voor:
- De loonschalen te verhogen met het inflatiepercentage (PCI) per 1 februari 2019
  (verwachting is ongeveer 2,1%);
- Daarbovenop de loonschalen te verhogen met een vast bedrag per maand.
Hiermee zullen de laagste loonschalen in verhouding sterker stijgen.

Reiskostenregeling sector breed
Binnen veel bedrijven is er een lappendeken aan reiskostenregelingen die wisselen van aard en niveau. Wij stellen voor om hierop geen concurrentie te laten ontstaan tussen de bedrijven en een sector brede regeling toe te passen van de wettelijke fiscaal toegestane kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer.

Pensioen
Wij stellen voor de pensioenopbouw op het huidige niveau te handhaven en geen verslechteringen.

Sterke vakbond
Zoals je ziet willen we een behoorlijke verbetering van de lonen realiseren en daarom moeten de werknemers werkzaam binnen de vleeswarenbedrijven zich zelf steunen door lid te worden van CNV Vakmensen, kijk op www.cnvvakmensen.nl/lidworden voor de voordelen en maak ons aan de cao-tafel sterk!

Slinger jouw collega aan de (digitale)bon om zich aan te sluiten bij CNV Vakmensen. Wij doen meer voor onze leden met ons rechtshulppluspakket, voor alle leden gratis bij het lidmaatschap. Nieuw is gratis ondersteuning bij een onterecht verkregen verkeersboete (samen met ARAG en Appjection). kijk op www.cnvvakmensen.nl diensten, rechtshulp en dan onterecht verkregen verkeersboete. Uniek in Nederland en profiteer ervan.

Wij houden je uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen van de cao-onderhandelingen.

Mede namens de cao-commissie Vleeswaren.

Peter de Ridder
Bestuurder
M: 06-51610997
E: p.deridder@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid