Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
De juiste ingrediënten voor jouw loopbaan
Vlees en Vis

Cao Vleeswarenindustrie

Looptijd: 1 februari 2021 tot 1 februari 2022

Als werknemer in de vleeswarenindustrie werk je in bedrijven die zich bezighouden met het verduurzamen of toebereiden van vlees. Dit kan bestaan uit het snijden van vlees, maar ook uit het bewerken, koken, drogen of samenstellen van vleesproducten. 

Downloaden

Niet gevonden wat je zocht? Stel je vraag!

  Cao verlopen?

  • De einddatum van de cao is verstreken. Wat nu?

   Zolang er geen nieuwe cao is afgesloten, geldt de oude nog

   Soms is de looptijd van een cao al verstreken maar is er nog geen nieuwe cao. In dat geval geldt de oude cao nog steeds. Dit wordt nawerking genoemd. Nawerking betekent dat, zolang er geen nieuwe cao is afgesloten, de oude cao blijft gelden voor werknemers die voordat de cao afliep in dienst waren. Zodra er een nieuw cao-akkoord is én de nieuwe tekst is gereed, verschijnt deze op de website.


  • De oude cao is verlopen en er is een nieuwe cao. Geldt die al?

   De afspraken gelden vanaf de ingangsdatum

   Het kan even duren voordat de nieuwe cao-tekst klaar is. De nieuwe afspraken gelden al vanaf de ingangsdatum van de nieuwe cao. Zodra er een nieuw cao akkoord is én de nieuwe tekst gereed is, verschijnt de nieuwe tekst op deze site.

  • Wat betekent 'algemeen verbindend verklaard'?

   De gemaakte afspraken gelden voor alle ondernemingen

   Als de vakbond een cao afspreekt met een hele serie bedrijven – een bedrijfstak – dan kan bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een Algemeen verbindend verklaring worden aangevraagd. Als de minister instemt met dat verzoek, dan gelden de gemaakte afspraken voor alle ondernemingen in die bedrijfstak. Dit voorkomt oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Bijna alle bedrijfstak-cao's zijn algemeen verbindend verklaard.

  • Geldt de Algemeen verbindend verklaring ook na afloop van de cao?

   Nee, de Algemeen verbindend verklaring verloopt gelijk met de cao!

   Let dus op op je rechten en plichten na het aflopen van de cao, en kijk wat daarover in je eigen arbeidsovereenkomst staat. Als in je eigen arbeidsovereenkomst staat dat je een salaris moet krijgen van € 1.000 per maand en vervolgens geldt een cao met een loon van € 1.500 die algemeen verbind verklaard is, dan is je werkgever verplicht om die € 1.500 euro te betalen. Als de cao afgelopen is en daarmee ook de Algemeen verbindend verklaring kan je werkgever weer terugvallen op de oorspronkelijke afspraak in je arbeidsovereenkomst van € 1.000.