Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleessector - Nieuws

Werkgevers vlees willen 2 soorten werknemers

NO WAY zegt CNV Vakmensen. Ook na de 4e ronde is er nog geen uitzicht op een nieuwe cao. Werkgevers wilden alleen verder praten als vakbonden 2 soorten werknemers wilden creëren en dat het werken op zaterdag voor nieuwe werknemers in de sector voor de werkgever gratis wordt. Nogmaals: NO WAY!

De werkgevers hadden het overleg geschorst en zij waren dus aan zet om met een voorstel te komen en dat voorstel is gekomen:

 • cao voor de komende 3 jaar;
 • loon, dat moesten de bonden maar aangeven in relatie tot het pakket van de werkgevers;
 • afspraken vanuit het sectorplan Vlees uitvoeren (snuffelstages voor werknemers met betrekking tot andere werkkring voor met name de oudere werknemer, kwantitatieve afspraak instroom jongeren, coaching van flexkrachten en jongere werknemers door oudere vakkrachten, uitbreiden regeling employability, loopbaanonderzoek en EVC trajecten);
 • verplicht werken op zaterdag voor nieuwe medewerkers, zonder een toeslag;
 • versobering toeslag werken op ongunstige uren (kost werknemers honderden euro’s);
 • afbouw zaterdagtoeslag voor bestaande werknemers in 5 jaar naar 0 procent toeslag;
 • afbouwen ploegentoeslag voor bestaande en nieuwe werknemers.

Werktijden/roosters

Wel willen de werkgevers afspraken maken over betere roosters (4 weken van te voren bekend, daadwerkelijke tijden voor de komende week zijn uiterlijk donderdag voor aanvang van deze week bij de werknemer bekend en staan daarmee vast). Alle gewerkte uren buiten het definitieve werkrooster zijn plus/overuren en worden in die periode berekend en uitbetaald. Er is een marge van 3 uur per week om binnen een periode van 4 weken te verrekenen, de rest is overuur.

Seniorenregeling/oudere werknemer

Vele regelingen (overwerk, ploegendienst, verlofdagen) moeten aangepast worden, c.q. verslechterd worden. Wel een regeling van 90 procent werken, 100 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw verplicht invoeren, maar dan ook leeftijdsdagen inleveren.

Flex-arbeid binnen de vleessector

De werkgevers zijn met een iets andere regeling gekomen dan de vorige keer (wel eigen loontabel en eigen overige afspraken inzake arbeidsduur, vakantiedagen et cetera).

Reactie vakbonden

Vooral het steeds weer opvoeren van verslechteringen voor met name nieuwe werknemers en versoberingen voor de huidige werknemers (toeslagen), irriteert de vakbonden mateloos. De sector draait goed, met de meeste bedrijven gaat het redelijk tot goed. Waarom dan verslechteringen voor de werknemers; dat begrijpen wij niet én willen wij ook niet. Vernieuwing is een ander verhaal, maar dan positief. 

Vlees in slecht daglicht

Zoals u allen weet staat de sector, volgende op het zoveelste rapport, er niet best voor. Sterker nog, er wordt zwaar getwijfeld aan de veiligheid van ons vlees. Nu weer het rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid. In dit rapport wordt onder andere vastgesteld dat de sector wel met erg veel uitzendkrachten werkt en dat zij ook nog eens de veiligheidsvoorschriften niet goed toepassen.

Tijdens het cao-overleg is vanzelfsprekend ook hier bij stilgestaan en ook bij de imagoschade voor de sector. CNV Vakmensen heeft de werkgevers daarom (en ook de andere vakbonden) dringend verzocht om gezamenlijk als Sociale Partners maatregelen te nemen om met name het flexwerk aan te pakken:

 • Instroom van jongeren binnen de sector op grote schaal en indikken van het aantal flexwerkers;
 • Maken van een minimumnorm voor flexwerkers (materiaalkennis, voorschriften, Nederlandse taal et cetera);
 • Actief aanpakken van de “slechte”bedrijven.

Dit willen wij als gezamenlijk beleid afspreken voor de komende jaren en dit samen communiceren richting de buitenwereld. De werkgevers gaven aan dat zij op korte termijn indringende wijzigingen willen doorvoeren binnen de bedrijven. CNV Vakmensen heeft aangegeven hier een positieve bijdrage aan te willen leveren. Het is voor werknemers niet leuk om in een sector te werken die zo negatief in het nieuws staat.

Het volgend cao-overleg is op 12 mei aanstaande en de partijen hebben afgesproken om een uiterste poging te doen om tot een cao te komen.

Word CNV Lid
Het is de hoogste tijd om jouw collega op de bon te slingeren, want dat is echt nodig. Dat kan snel en digitaal op www.cnvvakmensen.nl/aanbieding. Bedankt.

Peter de Ridder, bestuurder CNV Vakmensen (mobiel te bereiken op 06-51601997)
CNV Vakmensen    Postbus 208 te 7300 AE APELDOORN tel.nr.: 055 - 5264250
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid