Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleessector - Nieuws

Volgende stap Detas/Van Pelt Retail

De medewerkers van Detas Personeelsdiensten, feitelijk werkzaam voor Van Pelt Retail die nog geen vaststellingsovereenkomst getekend hebben, hebben inmiddels de ontslagaanvraag van het UWV ontvangen. In deze nieuwsbrief gaan we in op de stand van zaken.

Het UWV bericht
Inmiddels hebben de medewerkers die via Detas feitelijk voor Van Pelt Retail werken een ontslagaanvraag van Detas ontvangen via het UWV. Met deze nieuwsbrief willen wij nader ingaan op de stand van zaken en aangeven hoe u, en wij, nu moeten handelen. Diegene die reeds een vaststellingsovereenkomst getekend hebben ontvangen deze nieuwsbrief alleen ter kennisname.

De ontslagaanvraag
De ontslagaanvraag bevat:
• De aankondigingsbrief van het UWV.
• Het verweerformulier.
• De brieven van Detas aan het UWV visa versa inclusief alle onderliggende stukken.
• Persoonlijke stukken, zijnde uw contract en uw loonstrook.
Wij hebben reeds een complete set van een van u ontvangen. Deze hoeft u dus niet meer op te sturen.


Wat willen wij van u wel ontvangen?
• Een gecontroleerd en ingevuld verweer formulier. Bij de ruimte voor verweer
(bladzijde 4) kunt u aangeven; “zie verweerschrift CNV Vakmensen”.
• U dient het formulier te ondertekenen zonder een datum in te vullen. Dit doen wij.
• Uw contract en de twee loonstroken.

Kloppen uw gegevens niet en/of speciale factoren
Als uw gegevens niet kloppen, zoals bijvoorbeeld de vermelde functie, geeft dit dan aan op een apart A4-tje. Tevens kunt op dit A4-tje aangeven als er bijzondere omstandigheden zijn. U moet in ieder geval melden als u arbeidsongeschikt (ziek) bent. Tevens moet u dan aangeven hoelang u al ziek bent en wat, grofweg, de verwachting rondom het herstel is. Wij hebben geen medische gegevens nodig.

Waar moeten de stukken naar toe?
Jullie kunnen deze stukken, liefst gezamenlijk, sturen naar CNV Vakmensen, Henry Stroek, Postbus 6560, 4802 HN te Breda.

Hoe verder?
Mr. Ronald van Oostrom zal een “algemeen” verweerschrift schrijven voor de hele groep. Dit algemene verweerschrift zal zo nodig aangevuld worden met een individueel verweerschrift als er bijzondere factoren van belang zijn in uw situatie. Als wij nog nadere vragen hebben nemen wij contact met u op.

Tweede spoor
Zoals reeds eerder gemeld zijn wij van mening dat jullie feitelijk werkzaam zijn voor van Pelt Retail te Scherpenzeel gezien alle feiten en omstandigheden. Wij hebben u hier eerder uitvoerig over ingelicht. Mr. Van Oostrom heeft heden een reminder gestuurd aan mevrouw De Bever en de heer Van Rooij. Voor de volledigheid, deze tekst heeft hij heden gezonden:

Geachte mevrouw De Bever,
 
Op mijn eerdere brief aan uw organisatie heb ik geen inhoudelijke reactie meer mogen ontvangen. Het overleg wat de heer Van Rooij heeft gehad met de heer Stroek op 31 maart 2015 heeft niets concreets opgeleverd. Op de belofte van de heer Van Rooij om daags erop op 1 april nader inhoudelijk op de kwestie terug te komen is niets meer van hem vernomen.  

Uw organisatie heeft inmiddels alle gelegenheid gehad een inhoudelijke reactie te geven c.q. in overleg tot een voor de betrokken werknemers tot een passende oplossing te komen. Mocht u binnen één week na dagtekening niet erkent hebben dat de betrokken werknemers - voor zover deze geen minnelijke regeling met Detas zijn overeengekomen - bij uw organisatie (Van Pelt Retail B.V) in dienst zijn c.q. dat uw organisatie alsnog binnen één week na heden een passende regeling overeenkomt met de betrokken werknemers via de heer Stroek, dan acht ik mij vrij om uw organisatie op korte termijn in rechte te betrekken.
 
In het verlengde van dit laatste verneem ik dan graag uiterlijk vrijdag 24 april 2015, 12.00 uur uw verhinderdata voor de komende acht weken.
 
Vertrouwende u hiermee te hebben geïnformeerd,
 
Met vriendelijke groet,
 
mr. R. van Oostrom
Rechtshulpverlener

Overleg
U ziet het. De heer Van Rooij heeft na 31 maart 2015 niet gereageerd. We houden alle wegen open en we blijven open staan voor overleg.

Vragen en/of opmerkingen
Wij hopen met bovenstaande nieuwsbrief openheid en duidelijkheid gebracht te hebben. Desondanks kunnen wij voorstellen dat u, in deze onzekere tijd, nog met vragen zit. Chroom dan niet en stuur een e-mail aan h.stroek@cnvvakmensen.nl of bel 06 – 224 521 95.

Henry Stroek
bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid