Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleessector - Nieuws

Vervolg na keuze moment Detas Personeelsdiensten

Tot en met 31 maart konden de werknemers van Detas feitelijk werkzaam voor Van Pelt Retails (van Rooi) kiezen voor een "vrijwillige" ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Deze nieuwsbrief gaat in op de gevolgen voor de Ja en Nee zeggers. Lees dus verder.

Haast onmogelijke, emotionele, keuze.
Voor velen van jullie is het een zeer lastige en emotionele keuze geweest. Daar waar de werkgever/opdrachtgever een rationele keuze heeft kunnen maken, zeg het maar plat; kwartjes optellen en aftrekken, hebben jullie een emotionele keuze moeten maken in de Goede Week zo net voor Pasen.

  • Gaan we het proces met het UWV en of de werkgever/opdrachtgever aan met een ongewisse uitkomst, of;

  • Tekenen we "vrijwillig" de Vaststellingsovereenkomst(VSO) waarbij we zeker weten dat het contract op 31 mei ontbonden wordt en waarbij u een beëindigingsvergoeding krijgt van 1,5 maandsalaris

Wij hebben u slechts voor kunnen lichten over de effecten en de gevolgen van beide keuzes. De keuze zelf kunnen wij niet voor u maken. 

Wat als u de VSO getekend heeft?
De mensen die de VSO getekend hebben, hebben nu zekerheid. Ze weten dat de arbeidsovereenkomst eindigt en moeten zich daarop ook gaan voorbereiden.  U weet nu immers zeker dat u werkloos wordt en als u te zijner tijd een WW-uitkering wilt aanvragen dan moet u vanaf heden actie ondernemen. U kunt zich vanaf nu inschrijven als werkzoekende bij het UWV. Tevens kunt u gaan solliciteren bij potentiële werkgevers. Bewaar hier altijd bewijsstukken van. Bij de beoordeling van uw WW aanvraag kan het UWV u vragen; "heeft u al gesolliciteerd?" De WW aanvraag zelf kunt u doen vanaf 3 weken voor de verwachte eerste WW dag. Voor u is de eerste WW dag maandag 1 juni. U kunt de WW uitkering, via het UWV(werk.nl) dus aanvragen vanaf maandag 11 mei. U heeft hier wel een DigiD voor nodig. Als u deze nog niet heeft, vraag hem dan aan. Een aantal van u zal moeite hebben met de digitale snelweg. U kunt dan contact opnemen met het UWV om een afspraak te maken zodat ze u kunnen helpen. Zonder afspraak kunt u bij het UWV niet terecht. Over enkele weken komen wij nogmaals op deze procedure terug middels een nieuwsbrief. 

Wat als u de VSO niet getekend heeft.
U weet dan, formeel, nog niet dat u werkloos wordt. Immers de ontslag aanvraag loopt bij het UWV en u kunt zich in deze procedure nog verweren. Op dit moment beantwoord Detas inhoudelijke vragen van het UWV. Zodra het UWV van oordeel is dat de ontslagaanvraag volledig is en zij, op voorhand, geen vragen meer heeft zal zij de stukken naar de met ontslag bedreigde werknemers sturen inclusief een verweer formulier. Let op! Het UWV controleert in dit stadium niet of een aanstaande ontslag terecht wordt aangevraagd. Daar oordelen ze pas over NA de verweer periode. Zodra U de stukken van het UWV ontvangt moeten wij van de leden het verweer formulier krijgen. Namens de leden zullen wij dan een verweer opstellen naar het UWV. Het verweer zal uit twee delen bestaan;

  • een hoofdverweer waarin we ons zullen verweren tegen het aangekondigde ontslag o.b.v. de feiten en omstandigheden(wel/niet paragraaf B van het ontslagbesluit incl. 3 maanden wachttijd, wel/niet een Herplaatsingsinspanning etc. en wie is de feitelijk werkgever in deze casus?)

  • eventueel een aanvulling op persoonlijk niveau. Immers er kunnen voor u nog een aantal persoonlijke zaken spelen waardoor er extra redenen voor verweer zouden kunnen bestaan. Denk o.a. arbeidsongeschiktheid of een moeilijke positie op de arbeidsmarkt.

Nadat het UWV deze verweren heeft ontvangen, beoordeelt het UWV de casus inhoudelijk. Het kan zijn dat het UWV dan al een beslissing neemt, maar er kan nog een ronde van hoor en wederhoor komen. Pas nadat het UWV de ontslagvergunning heeft verleend, mag de arbeidsovereenkomst opgezegd worden. Zodra de leden post van het UWV ontvangen zullen wij u nogmaals via een nieuwsbrief informeren hoe dan te handelen.

Is er nog overleg mogelijk?
Nu 1 april gepasseerd is, zitten de mensen die niet getekend hebben in de procedure. Echter wij trachten nog steeds in overleg te komen over de situatie met van Rooi. Inmiddels heeft er 31 maart een kort overleg in Scherpenzeel met Mark van Rooi plaatsgevonden. Hij heeft aangegeven na te gaan denken over de ontstane situatie. In dit soort processen is het altijd beter elkaar een keer in de ogen gekeken te hebben als dat alles via e-mails en brieven verloopt. Ik heb hem aangegeven dat de niet tekenaars nog steeds open staan voor overleg. Er moet dan echter wel iets reëels uitkomen. Wij staan dus open voor overleg.

Ongeorganiseerde collega's.
Er zijn bij jullie ook ongeorganiseerde collega's, al dan niet met een rechtsbijstandverzekering, geef deze nieuwsbrief door en beter nog overtuig ze ook lid te worden. Ik denk dat we de laatste weken en met bovenstaande nieuwsbrief, aangetoond hebben dat het lidmaatschap van CNV Vakmensen een meerwaarde heeft.

Vragen en of opmerkingen.
Mocht u n.a.v. bovenstaande nog vragen en of opmerkingen hebben, schroom dan niet en stuur een email naar h.stroek@cnvvakmensen.nl of voor diegene die liever bellen, bel: 06-22452195

Henry Stroek
CNV Vakmensen
076-5724670
06-22452195
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid