Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleessector - Nieuws

Principeakkoord cao Vlees

Op dinsdag 20 mei 2014 is een principe akkoord gesloten tussen de werkgevers vlees (COV) en CNV Vakmensen. Een prima resultaat dat is besproken door de Cao-commissie Vlees op 27 mei en wordt u met een positief advies voorgelegd.

Loonsverhoging

De cao geldt voor een periode van 23 maanden, vanaf 1 april 2014. De werknemers krijgen een loonsverhoging van in totaal 4.75%

  • 2.5% per 1 juni 2014
  • 2.25% per 1 april 2015

Een mooie loonsverhoging en terecht ook, vindt de CAO Commissie. Het gaat hier om werknemers die zwaar werk doen, tegen een relatief laag salaris. Het is goed nieuws dat zij de komende 2 jaar er flink op vooruit gaan.

Nieuwe banen

CNV vakmensen is ook positief over de 200 nieuwe banen voor jongeren en werknemers met een achterstand op de arbeidsmarkt (zoals langdurig werklozen). Dit voorstel is door CNV Vakmensen ingebracht op de cao-tafel. "Het is ook belangrijk dat zij goede begeleiding krijgen. We hebben daarom afgesproken dat er in eerste instantie 25 banen worden gecreëerd voor oudere vakkrachten, die nieuwe werknemers en flexkrachten gaan coachen. Het mes snijdt aan twee kanten: senioren doen een stapje terug en kunnen hun ervaring overdragen, nieuwe werknemers worden goed ingewerkt."

60-plussers regeling

Voor 60-plussers wordt een gunstige regeling getroffen: een werknemer met een fulltime baan kan met behoud van loon en pensioenopbouw 90% gaan werken (een halve dag per week of 1 dag per 2 weken). Een regeling waarmee de 60-plusser meer hersteltijd krijgt en hiermee hopelijk gezond zijn pensioen kan halen.

Extra vakantie wegens langdurig dienstverband of bereikte leeftijd

Leeftijdsdagen per 1 januari 2015 van 50-55 jaar handhaven op 2. Leeftijdsdagen van 55-57.5 jaar verlagen van 7 naar 5 en dagen van 57.5-60 jaar aanpassen van 14 naar 7. Voor werknemers die per 1 april in dienst zijn en de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt zullen de dagen die ingeleverd worden, wel worden toegekend en op de leeftijd van 60 worden afgeschreven. Indien de werknemer de 60 jaar niet haalt bij beëindiging van dienstverband dienen de dagen te worden uitbetaald.

Maatwerkafspraken inzake flexarbeid

Er zijn afspraken gemaakt voor de zogenaamde interne inleenbedrijven betreffende meer zekerheid (contracten van langere duur) en verplichte scholing. Hiernaast ook cao- naleving op de inleenkrachten en aangepast loontabel.

Jouw mening

Zoals geschreven wordt dit akkoord met een positief advies aan u voorgelegd. Maar maak gebruik van het stemformulier, dit kan tot uiterlijk 9 juni aanstaande. Info inzake het akkoord: bel dan met Peter de Ridder, bestuurder op 06-51601997 of mail naar p.deridder@cnvvakmensen.nl

Vakbondskracht

Zoals u ziet wilde de werkgevers Vlees in eerste instantie niet alleen het mes in het vlees steken maar ook in uw arbeidsvoorwaarden. Door vakbondskracht hebben we dat weten tegen te houden en kunnen we u een mooi resultaat voorleggen. Opnieuw een bewijs dat lidmaatschap van CNV Vlees zijn waarde bewijst.

Daarom spreek uw collega’s hierop aan en maak ze lid www.cnvvakmensen.nl/aanbieding >>

Peter de Ridder
Bestuurder
06-51601997
p.deridder@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid