Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleessector - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Vleesverwerking

Op 5 december hebben cao-partijen betrokken bij de cao vleesverwerkende industrie een resultaat bereikt, volgend op het eindbod van vakbonden.

Belangrijkste wapenfeit is een verbetering van de afspraak betreffende de zogenaamde “tussentijdse hygiënische handelingen” een iets verbeterd loonbod en een andere verdeling van de zogenaamde “WGA/WHK” premie waardoor werknemers minder premie hiervoor hoeven te betalen.

De afspraken op een rij:

 1. Looptijd: de cao loopt van 1 november 2017 tot 1 november 2019, 24 maanden.
 2. Loon: de werkelijke lonen worden in deze periode met in totaal 4.4% als volgt verhoogd: 2,1% structureel per 1 januari 2018 en 2,3% structureel per 1 januari 2019.
 3. Afspraken vanuit de werkgroep Duurzaam inzetbaar worden gedurende deze looptijd van de cao ingevoerd.
 4. Er komt een onderzoek naar alle functies om deze opnieuw te classificeren en hiernaast wordt het huidige loongebouw herzien. Binnen dit project wordt tevens gekeken naar de toepassing van art. 2 van de cao.
 5. Alle werknemers hebben het recht op een indicatief werkrooster dat uiterlijk op de donderdag voorafgaand aan de nieuwe werkweek aan de werknemer kenbaar wordt gemaakt.
 6. Er komt een onderzoek binnen alle bedrijven onder de cao vleessector door een onafhankelijk bureau naar de feitelijke duur van de tussentijdse hygiënische handelingen per bedrijf. Het onderzoek brengt in kaart: de feitelijke duur, de aard en omvang van de vergoeding of compensatie en eventuele aanbevelingen aan sociale partners. Met ingang van 1 juli 2019 worden de hygiënische handelingen aan het einde van de dienst vergoed door de werkgever. Tot 15 december 2017 behouden werkgevers zich het recht voor om te kiezen tussen een vergoeding van hygiënische handelingen aan het einde van de dienst of het begin van de werkdag.
 7. Vakbonden en werkgevers zullen zich beter inspannen, samen met pensioenfonds Vlep om werknemers beter te informeren en mogelijkheden van de huidige pensioenregeling. Tevens kunnen werknemers van 63 jaar EENMALIG voor rekening van het sociaal fonds een financieel advies laten opstellen door een onafhankelijke partij.
 8. Werknemers die 25 jaar in dienst zijn bij een bedrijf ontvangen een netto-uitkering van bruto maandsalaris.
 9. De verdeling van de WGA/WHK premie wordt per 1 januari 2018 gewijzigd in die zin dat 25% wordt betaald door de werknemer en 75% door de werkgever(= nu beide 50%).

CNV Vlees legt dit resultaat aan je voor met het verzoek om voor donderdag 14 december 2017 aan te geven om je kunt instemmen met dit resultaat. Dit kan via p.deridder@cnvvakmensen.nl of bel met 06 51 60 19 97.

Er is afgesproken dat wij uiterlijk 15 december laten weten of er een cao-akkoord is.

Indien je nadere toelichting nodig hebt, kun je je bestuurder bellen op 06 51 60 19 97 of wij komen langs op jouw bedrijf om jou en je collega’s hierover te spreken.

CNV Vlees heeft nieuw bloed nodig en wel meedenkende werknemers voor in de cao-commissie, reiskosten en de tijd worden vergoed. Heb je interesse bel dan je bestuurder.

Kijk op www.cnvvakmensen.nl, onder cao’s en dan voeding en dan vlees-en vis cao vleesverwerkende industrie of op www.cnvvakmensen.nl/lidworden

Voor vragen kunt je altijd terecht bij ondergetekende.

Peter de Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 97
E: p.deridder@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid