Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleessector - Nieuws

Loon inleveren in het vlees

Dat is wat de werkgevers willen afspreken in de nieuwe cao voor de vleessector per 1 april 2013.

Geen loonsverhoging, twee uur per week meer werken voor hetzelfde geld, afbouw van persoonlijke toeslagen in 2014, minder toeslagen, lager loon voor uitzendkrachten en minder loon bij ziekte voor uitzendkrachten. Dit is een greep uit de cao-insteek van werkgevers. Geen verbeteringen, maar verslechteringen. Daarom gaat CNV Vakmensen in de aankomende weken de achterban raadplegen over deze voorstellen van werkgevers. Iedereen gaat erop achteruit, dus wij verwachten grote weerstand van de werknemers tegen deze voorstellen.

Werkgevers willen verslechtering van arbeidsvoorwaarden
In de onderhandelingsrondes op 6 en met name 12 maart 2013 hebben de werkgevers in het vlees voorstellen gedaan om de cao te verslechteren.

Werkgevers geven aan, dat de arbeidsvoorwaarden van het vaste personeel te duur zijn in vergelijking met de ingehuurde uitzendkrachten en de concurrentie in met name Duitsland. Daarom moet het mes in de arbeidsvoorwaarden.

 1. De cao moet van een minimum cao naar een standaard cao. Dit betekent dat werknemer niet meer mag verdienen dan wat in de cao staat.
 2. Geen enkele ruimte voor een algemene cao loonsverhoging. Terwijl door inflatie alles wel duurder wordt in 2013 en 2014.
 3. De werknemers moeten elke week twee uur meer gaan werken voor hetzelfde salaris. De werkweek wordt gemiddeld 38 uur per week. Hierdoor lever je 5% aan salaris in!
 4. De toeslagen voor overwerk gaan later in (na 20.00 uur) en de toeslag voor werk op zaterdag wordt afgeschaft. Ook toeslagen in de avond, nacht en op feestdagen worden lager.
 5. Vanaf 2014 geldt een nieuwe functiewaardering. Hierbij wordt een te hoog salaris in een jaar tijd verlaagd naar het salaris volgens de loonschaal in de cao. Dus geen hoger salaris dan volgens de cao kan, geen persoonlijke toeslagen en geen functietoeslagen meer. De meeste vaste medewerkers verdienen nu volgens de werkgevers teveel gezien hun werkzaamheden.

  Voorbeeld:
  Je bent uitbener, verdient bruto € 2.165,- per vier weken en je werkt 36 uur per week.
  Volgens de nieuwe cao mag je maximaal € 1.839,- per vier weken verdienen en werk je 38 uur per week.
  In 2014 gaat je salaris in een aantal stappen met € 326,- omlaag,  zodat eind 2014 je salaris bruto € 1.839,- per vier weken is geworden. Dan lever je 15% loon in! 

 6. Voor werknemers van 57,5 jaar en ouder vervallen 50,4 extra vakantie-uren. In de plaats hiervan wordt de 80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw mogelijk vanaf 57,5 jaar (art. 42 van de cao). Ook alle ontziemaatregelen (ploegen en overwerk) worden verhoogd naar de leeftijd van 57,5 jaar.
 7. Voor de uitzendbedrijven die voornamelijk in het vlees werken worden uitzendkrachten goedkoper, want:
  • Het eerste half jaar wordt geen pensioen opgebouwd.
  • Bij ziekte wordt 70% van het loon doorbetaald en gelden twee wachtdagen per ziektemelding.
  • Het aantal contracten wordt verhoogd naar maximaal 78 contracten in 78 weken.
 8. Alle uitzendkrachten leveren 5% van het salaris in voor een 38-urige werkweek in plaats van een 36-urige werkweek. Het minimumloon voor een volwassen werknemer wordt verlaagd naar bruto € 8,92 per uur.
 9. De werkgeversorganisatie zegt dan wel toe, dat voortaan de cao Vlees door de werkgevers wel nageleefd zal (moeten) worden. Daarnaast zijn werkgevers positief over het CNV-voorstel om stage te lopen in andere bedrijfstakken.

Werknemers het haasje
CNV Vakmensen vindt dat werknemers in de vleessector, zowel eigen werknemers als (buitenlandse) uitzendkrachten, met dit cao-bod van werkgevers het haasje zijn. Geen verbetering van arbeidsvoorwaarden en geen loonsverhoging, maar forse verslechteringen waardoor werknemers al snel 10% tot 20% minder gaan verdienen voor het zware werk in de vleessector. Ook op zaterdag en dat geldt voor iedereen in alle bedrijven in de vleessector!

Voor CNV Vakmensen is de insteek van werkgevers onacceptabel en wij verwachten dat onze achterban dit ook absoluut niet wil. Het is niet aan de werknemers of aan de cao Vlees te wijten, dat veel slachterijen het qua resultaten slecht doen. Daarom gaan wij in de aankomende weken als vakbonden ledenvergaderingen houden.

Hiervoor krijgen leden nog een aparte uitnodiging. De uitkomst van de ledenvergaderingen gaan wij dan inbrengen in de volgende onderhandelingsronde op 16 april 2013.

Reactie?
Voor reactie op deze nieuwsbrief kun je contact opnemen met de CNV-kaderleden op je eigen locatie en bij CNV-bestuurder Frans van de Veen via regiokantoor te Breda, telefoonnummer 076-5724670 en per e-mail via f.veen@cnvvakmensen.nl.

Word CNV-lid
Nog geen lid van CNV Vakmensen, dan is het nu tijd om dat te doen. Voor behoud van arbeidsvoorwaarden in de vleessector. Lid worden kan door te bellen met CNV Info via telefoonnummer 030-7511007 of ga naar onze website www.cnvvakmensen.nl.

Frans van de Veen
bestuurder

De plannen van het kabinet, pakken slecht uit voor werknemers. Dat moet beter. De komende maanden onderhandelt het CNV daarom, met regering en werkgevers over een Sociale agenda. Lees meer (www.cnv.nl/socialeagenda/)
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid