Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleessector - Nieuws

Kiezen uit twee kwaden voor Detas Pers.diensten

De werknemers van Detas Personeelsdiensten BV, werkzaam voor/bij Van Pelt Retail bv onderdeel van Van Rooi, worden onder oneigenlijke druk gezet om een keuze te maken uit twee kwade.

Wat is er aan de hand?
Van Rooi heeft, naar hun zeggen, onlangs besloten de productie te verplaatsen van Scherpenzeel naar Helmond. Op dat moment (30 januari) hebben ze Detas laten weten dat ze de inleen-opdracht voor 43 personen intrekken per 1 juni 2015. Hiermee komt Detas in een lastig pakket. Immers als het werk ophoudt en je moet mensen wel betalen dan houdt het al snel op.
Van Rooi, Mark van Rooi en mevrouw De Bever, hebben alle medewerkers laten weten dat ze ontslagen zouden worden.

Detas heeft direct een melding WMCO gedaan en tevens een ontslagaanvraag ingediend. Zonder enige moeite te doen tot herplaatsing. Dit is in strijd met bijlage B van het ontslagbesluit. Dit besluit zegt immers dat er een herplaatsingsverplichting is van, in jullie geval, 3 maanden alvorens er een ontslagaanvraag ingediend mag worden. Alleen als de werkgelegenheid van het overige personeel in gevaar komt kan de Regionaal Directeur van het UWV de beslissing nemen de ontslagaanvraag direct in behandeling te nemen.

Klopt bovenstaande?
Naar onze mening niet. Het is overduidelijk dat van Rooi al veel langer weet dat deze productie- locatie gesloten wordt. Tevens is het maar de vraag of herplaatsing bij deze of andere opdrachtgevers niet mogelijk is. Wij zijn van mening dat de Horizon Groep hier een verantwoordelijkheid heeft. Slecht in 1 dag hebben ze besloten dat iedereen eruit moest. Nog opmerkelijker is het dat er inmiddels wel 1 of enkele mensen herplaatst zijn.

Onmogelijke keuze die geen recht doet aan een rechtvaardig proces!
Detas biedt jullie een ontslagvergoeding ter hoogte van 1,5 maandsalaris als jullie akkoord gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). Deze moet dan wel voor 1 april getekend zijn.

Dit betekent dat jullie tot 31 mei in dienst zijn van Detas. Aangezien de opdracht per 1 juni 2015 is opgezegd, zijn jullie tot het einde productie en dus winstgevend voor Detas.
Vervolgens mag je weg met 1,5 maandsalaris. Deze vergoeding telt alleen als je akkoord gaat met je ontslag.
Deze keuze voorleggen vinden wij principieel onjuist! Je moet bij een economisch ontslag de UWV (ontslag)procedure kunnen volgen. Zo hoort het. Feitelijk proberen ze jullie af te kopen. Met wel of niet een juiste procedure.

Daar hebben jullie dan 7 jaar voor gewerkt bij deze werkgever. Zeven jaar hard werken en dan eruit, bedankt Detas en Van Rooi! Hierbij moet je bedenken dat de meeste van jullie ook reeds vele jaren bij de rechtsvoorganger gewerkt hebben.
Is er geen werk meer? Nee hoor. Het werk verplaatsen ze naar Helmond en ze gaan daar met allemaal nieuwe mensen aan de gang. Zo kom je makkelijk van trouw en vast personeel af. Zoals Van Rooi stelt, personeel is niet onze corebusiness! Nogmaals bedankt Detas en Van Rooi!

Werkgeverschap
Vorige week hebben wij Van Pelt Retail al een brief gestuurd, waarmee we een dienstverband geclaimd hebben voor jullie bij Van Pelt Retail te Scherpenzeel.
Wij denken voldoende bewijzen te hebben dat het feitelijk werkgeverschap tot heden bij Van Pelt zat en dat Detas alleen de verloning deed. Van Pelt (mevrouw De Bever van Van Rooi)heeft hier nog niet inhoudelijk op gereageerd. Helaas!

Wat zijn nu jullie keuze mogelijkheden?
Aanvaarden van de beëindigingsvergoeding ter hoogte van 1,5 maand met de zekerheid van uitbetaling en de zekerheid dat je per 31 mei uit dienst gaat. Normaliter ontvang je wel WW.
Op dit moment adviseren wij niet akkoord te gaan met het voorstel. Je krijgt dan niet de beëindigingsvergoeding per einde dienstverband.
De vraag is dan echter wanneer je dienstverband eindigt. Trekt Detas de stekker er voortijdig uit? Komt Detas met of zonder Van Rooi nog met een aangepast voorstel? Komt er wel een ontslagvergunning binnen korte tijd?

Wij schatten in dat Detas op zeer korte termijn de stekker er niet uittrekt. Immers, hij biedt aan de ontslagvergoeding vooruit te betalen. Evenzo biedt hij dit aan voor het bovenmatige verlofsaldo. De liquiditeit is blijkbaar nog geen probleem, dus geen reden voor een faillissement.

Komt er nog een aangepast voorstel??????
Komt er een ontslagvergunning? Het is de vraag wat de Regionaal Directeur beslist. Accepteert hij niet het in acht nemen van de wachttijd van 3 maanden?
Als hij die al zou passeren dan nog duurt de procedure meestal 4 weken of langer. Het is dus de vraag of er in april al een ontslagvergunning zou kunnen zijn. Wij denken van niet, maar het is niet uit te sluiten.

Hoe het ook zij, welke keus u ook maakt, u heeft minimaal werk en inkomen tot 1 juni.
Als de ontslagvergunning pas in mei komt of er komt een faillissement, dan heeft u alsnog een opzegtermijn van minimaal een maand. De kans is dan groot dat u een dienstverband heeft tot
1 juli 2015 of zelfs later. Al die tijd krijgt u 100% van uw loon en gebruikt u nog niet een gedeelte van uw WW-recht. Mocht het fout gaan met een toch later faillissement, dan dekt de loongarantieregeling van het UWV het loon (100%) tot einde dienstverband inclusief opzegtermijn. Als u niet tekent, loopt u dus bijna geen risico.

Nogmaals, wij laten u de keus of u wilt tekenen of niet. Maar wij zijn van mening dat het onterecht is dat u deze keus op deze manier voorgelegd wordt. Wij voeren graag voor u de procedures om helderheid te krijgen in deze kwestie.

Mocht u wel willen tekenen, meldt u zich dan zodat wij voor u de individuele situatie kunnen beoordelen. Mocht u heden arbeidsongeschikt zijn, dan MOET u zich laten bijstaan. Immers, als het proces niet helemaal juist loopt, loopt u het risico dat de Ziektewetuitkering geweigerd wordt. Laat u bijstaan! Daar betaalt u contributie voor.

Zouden er nog ontwikkelingen zijn dan hoort u dit direct.

Vragen en/of opmerkingen
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen schroom dan niet een een mail te sturen naar h.stroek@cnvvakmensen.nl of bel 06-22452195.

Samen zijn we CNV Vakmensen. Zonder u geen bond. Zonder u geen belangenbehartiging. Geef deze brief door aan ongeorganiseerde collega's. Mogelijk hebben zij ook nog interesse om lid te worden.

Henry Stroek
Bestuurder CNV Vakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid