Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleessector - Nieuws

Insteek CNV voor de nieuwe cao Vleessector 2013

 Op 6 maart 2013 starten de cao-onderhandelingen voor de nieuwe cao voor de vleessector per 1 april 2013. CNV Vakmensen zet in op duurzame inzetbaarheid van werknemers, verbetering van de beloning en positie van uitzendkrachten en op een reële loonsverhoging voor de werknemers.

De vleessector staat onder druk, maar CNV Vakmensen vindt dat dit niet meer ten koste mag gaan van de werknemers in de sector.

De cao-voorstellen van CNV Vakmensen

 1. Een looptijd van één jaar, twee jaar is bespreekbaar mits goede afspraken gemaakt kunnen worden over onze cao-voorstellen.
   
 2. Een loonsverhoging 2,5% per 1 april 2013. 
   
 3. Werknemers van 55 jaar en ouder hebben het recht om een werkdag te beperken tot een maximum van acht uur per dag. Daarnaast worden oudere werknemers actief ingezet bij het begeleiden van jongere werknemers of specifieke doelgroepen. Dit wordt vormgegeven in een mentorfunctie.
   
 4. Voortzetten van de pilot 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw voor 60+’ers, waarbij afspraken gemaakt worden over het aantal vakantiedagen bij deelname.
   
 5. De afhankelijkheid van de arboarts van werkgever willen wij verminderen, zodat de ziekteverzuimbegeleiding van werknemers verbetert. Daarom willen wij dat de ziekteverzuimbegeleiding op cao/sectorniveau ingericht gaat worden.
   
 6. Bij indeling in een lager functieniveau als gevolg van bedrijfsomstandigheden behoudt de werknemer zijn salaris, inclusief toekomstige cao-loonsverhogingen.
   
 7. Op vrijwillige basis kunnen werknemers twee maanden stage lopen bij een ander bedrijf in het kader van loopbaanontwikkeling. Tijdens deze stage wordt 50% van het loon betaald door de eigen werkgever en 50% door werknemer. De pensioenopbouw vindt plaats tegen 100%. Eventuele onkostenvergoedingen en stagevergoedingen komen ten goede aan de werknemer.
   
 8. Uitzendkrachten krijgen vanaf de eerste dag loon en toeslagen betaald volgens de cao Vleessector. Ook de andere arbeidsvoorwaarden uit de cao Vlees zijn van toepassing op de uitzendkracht in de vleessector.
   
 9. Om de beloning aan de onderkant van het loongebouw te verbeteren, wordt functieniveau I alleen gebruikt voor leerlingen in het kader van beroepsopleiding in de vleessector en voor vakantie/tijdelijke krachten t/m 22 jaar, gedurende de eerste twee maanden, indien zij geen vakkennis bezitten en werkzaamheden verrichten in zeer eenvoudige productiefuncties.
   
 10. Uitzendkrachten kunnen gebruik maken van een eigen scholingsbudget/employability ter waarde van € 500,- per jaar.
   
 11. De controle op de naleving van de cao Vlees door uitzendkrachten wordt verbeterd. Indien het uitzendbureau en/of controle-instantie haar werk aantoonbaar niet goed heeft gedaan conform de cao Vlees (NEN+), vervalt de vrijstelling van de inlenersaansprakelijkheid.
   
 12. In de pensioenregeling komt een mogelijkheid om individueel extra pensioen te sparen.

Vragen en/of opmerkingen
Heb je vragen en/of opmerkingen over de cao-onderhandelingen, dan kun je terecht bij de CNV-kaderleden op je eigen locatie en bij CNV-bestuurder Frans van de Veen via regiokantoor te Breda, telefoonnummer 076-5724670 en per e-mail via f.veen@cnvvakmensen.nl.

CNV-onderhandelingsdelegatie
De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen bestaat deze onderhandelingen uit de CNV-kaderleden Wim Droppers en Jan Willen den Hertog. Via de CNV nieuwsbrieven word je op de hoogte gehouden van de cao-onderhandelingen in de vleessector.

Je ziet, we maken werk, heel veel werk van jouw werk! Ben je nog geen lid?
Dan wordt het nu de hoogste tijd om onderstaande aanmeldingsbon in te vullen.
Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze website www.cnvvakmensen.nl.

Frans van de Veen
bestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid