Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleessector - Nieuws

Goede voornemens van werkgevers Vlees

Op woensdag 1 november heeft het tweede cao-overleg plaatsgevonden tussen de werkgevers Vlees en de vakbonden. De werkgevers begonnen hun verhaal met de “mindere imago” van de sector vlees in Nederland.

Ondanks dat de vleessector als een Top-sector is aangemerkt in Nederland en in het “buitenland” Nederlandse vleesproducenten een goede naam hebben. De werkgevers willen hun imago verbeteren richting de consument maar ook richting de werknemers werkzaam binnen de sector “dat zijn de beste ambassadeurs” volgens de werkgevers. Men krijgt last om goed nieuw personeel te krijgen, de instroom van de “buitenlandse” flex-krachten staat ook onder druk door allerlei regelgeving. De werkgevers geven aan dat ze begin 2018 met een campagne komen om het imago te verbeteren; “trots op het werk viel ook nog” . Of vakbonden daarbij worden betrokken was nog niet duidelijk.

Je zal begrijpen dat wij er eens goed voor gingen zitten en dachten dat de voorstellen van de gezamenlijke vakbonden dan ook wel akkoord zouden zijn; immers wij doen voorstellen om de cao te verbeteren en daardoor aantrekkelijker te worden als werkgever op de arbeidsmarkt? De verbeteringen zouden langs 3 thema’s vormgegeven moeten worden:

 • meer inzet op Duurzame inzetbaarheid van werknemers en ontwikkeling van werknemers. Er wordt een ESF subsidie aangevraagd(met akkoord van vakbonden)voor allerlei onderwerpen die uiteindelijk het werk in de slachterijen lichter moeten maken, acceptabeler(meer rusttijd).
 • focus’op de Nederlandse werknemer, maar niet alleen OOK een flinke portie flex binnen de bedrijven blijft noodzakelijk, de vleessector loopt qua arbeidsvoorwaarden nivo achter bij het gemiddelde binnen de Voedingsmiddelenindustrie. Dus dat zou in fasen verbeterd moeten worden.
 • Aanpassing van het loongebouw(functie waardering)en verbetering perspectief en ontwikkelingsgerichte functies en koppelen met opleidingsniveau.

Inhoudelijk reactie op vakbondsvoorstellen door COV

 • Looptijd: voorstel tot looptijd van 17 maanden (1-11-2017 tot 1-4-2019)
 • Loon: komt later en afhankelijk van het totaalpakket
 • Voorstellen betreffende aanpassen van de toeslagen en samenvoegen van de loonschalen onderbrengen bij “Werkgroep beloning en functie waardering”.
 • Rooster: ook hiervoor via onderzoek ontwikkelen van zogenaamd “blauwdruk” voor de verschillende types bedrijfsprocessen.
 • Flex: geen van de voorstellen van de vakbonden wil men gaan invoeren?
 • Hygiënische handelingen (vakbonden willen dat dit allemaal betaalde tijd is), COV wil de huidige tekst handhaven (alle tussentijdse handelingen zijn werktijd).
 • Overwerk: ook hiervoor wordt verwezen naar de werkgroep.
 • Seniorenregeling: vakbonden willen uitbreiding van deze regeling. COV wil dit niet en wil de voorwaarden om deel te nemen aan de regeling aanscherpen dat je minimaal 10 jaar in dienst moet zijn wil je hierop aanspraken kunnen maken; voor kantoormedewerkers moet de regeling helemaal niet gelden?
 • Werkgevers willen de loonruimte voornamelijk inzetten voor verbetering van de primaire arbeidsvoorwaarden(lees lonen)Dus geen ruimte voor jubileumregeling bij langdurig dienstverband, geen wijziging van 50% deling WHK premie ect.

Vakbonden hebben ook gereageerd op de voorstellen van de werkgevers:

 • Zaterdag normale werkdag = volgens de vakbonden niet nodig, gebeurt nu op vrijwillige basis.
 • Looptijd van 17 manden is bespreekbaar.
 • Aanscherpen seniorenregeling vooralsnog niet bespreekbaar; bonden begrijpen de bedenkingen ten aanzien van het kantoorpersoneel wel maar er moet wel een optie voor deze groep medewerkers blijven.
 • Meegroeien van de ontzie-maatregelen met de AOW-ontwikkeling: niet bespreekbaar.
 • Herzien van het loongebouw en de functiewaardering is bespreekbaar maar alleen met de toezegging dat de groep werknemers hierdoor niet in loon erop achteruit gaat.

Schorsing door partijen

De vakbonden hebben een gezamenlijk voorstel neergelegd, als volgt:

 • Looptijd: 17 mnd. Akkoord.
 • Loon: 3.5% per 1/11/17 en 2% op 1/11/18
 • Werkdrukonderzoek naar een te hoge werkdruk
 • Aanpassen toeslagen vroege uren en consignatie handhaven
 • Afschaffen van art. 2 in de cao (waardoor vele groepen werknemers, bewaking, leidinggevenden, administratief, verkoopkundig, hoger technisch personeel) met een salaris hoger dan schaal (2576 bruto per maand) volledig onder de cao gaan vallen.
 • Handhaven voorstellen aanpassen seniorenvoorstellen (uitbreiding).
 • Hygiënische handelingen zijn allemaal werktijd.
 • Flex: de ambitie moet zijn dat 70% van het personeel “vast” personeel is.
 • Loonschalen B en C in elkaar schuiven.
 • Premie WHK (werkhervattingsregeling) volledig voor rekening van de werkgever.
 • Jubileumregeling bij 25 jaar dienstverband van een maandsalaris “bruto=netto”.
 • Recht op financiële check inzake pensioen/uittreding.
Kortom: de vakbonden hebben hun “wensen/eisen” nog eens duidelijk op tafel gelegd en aangegeven dat er bij de volgende ronde op 29 november aanstaande naast veel praten, ook resultaten worden verwacht én uitzicht op een cao-resultaat.

CNV Vakmensen zoekt leden/werknemers die mee willen praten in de cao-commissie vlees CNV
CNV Vakmensen is dringend op zoek naar werknemers die mee willen denken en praten over ontwikkeling van hun eigen arbeidsvoorwaarden en cao. Hiervoor word je betaald, vrij gepland, en de reiskosten worden door CNV Vakmensen vergoedt. Interesse? neem dan contact met mij op, dit kan telefonisch of per mail.

Mensen wordt wakker en laat je collega’s ook lid worden, want samen staan we echt sterker.
Kijk daarvoor op www.cnvvakmensen.nl/lidworden

Heb je vragen of wil je reageren, dan kan dit bij ondergetekende.

Peter de Ridder
bestuurder CNV Vakmensen
E p.deridder@cnvvakmensen.nl
M 06-51601997

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid