Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleessector - Nieuws

CNV wil geen verslechteringen in de cao Vlees

CNV Vakmensen vindt dat van de werknemers en de uitzendkrachten in de vleessector geen arbeidsvoorwaarden mogen worden afgepakt. Wij willen de lonen verhogen in plaats van verlagen. Deze boodschap hebben de werkgevers in het vlees op 16 april 2013 tijdens de cao-onderhandelingen gekregen.

De werkgevers gaan nadenken over een reactie.

Insteek CNV Vakmensen
Op 16 april 2013 is de derde onderhandelingsronde voor de nieuwe cao Vlees geweest. Vakbonden hebben de werkgeversorganisatie verteld, dat er bij werknemers geen enkel begrip is voor het inleveren van loon, toeslagen en vrije tijd. Dat is de uitkomst van de ledenraadplegingen in de afgelopen weken. Wij willen:

 1. Geen verslechteringen afspreken.
 2. Wel een loonsverhoging in een tweejarige cao van 1,75% in het eerste jaar en
  2% in het tweede jaar.
 3. De controle op naleving van de cao bij uitzendkrachten verbeteren.

Verslechteringen werkgevers
De werkgevers hebben hun voorstel ingetrokken om de huidige lonen in de sector te verlagen. Ook blijft de cao een minimum-cao. Betere afspraken mag wel in bedrijven, maar slechter niet. De werkgevers willen echter nog steeds de cao verslechteren op de volgende punten:

 1. Arbeidsduur verlengen met twee uur naar 38 uur per week. Dus twee uur gratis meer werken voor medewerkers en uitzendkrachten.
 2. Zaterdag wordt een gewone werkdag zonder toeslag en geen toeslag voor werk tussen 5.00 uur en 20.00 uur van maandag tot en met zaterdag.
 3. Alle ontziebepalingen voor oudere werknemers worden verhoogd naar 57,5 jaar en schrappen van 50,4 uur extra vakantie vanaf 57,5 jaar. In plaats hiervan 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw vanaf 57,5 jaar.
 4. Arbeidsvoorwaardenpakket van de uitzendbureaus die voornamelijk in de vlees werken verslechteren op het gebied van pensioen (eerste half jaar geen pensioenopbouw), aantal tijdelijke contracten (maximaal 78 contracten in 78 weken) en doorbetaling van loon bij ziekte (70% van het loon en per ziektemelding twee wachtdagen geen loon).
 5. Een nieuw verslechteringvoorstel voor de eigen medewerkers. De aanvulling bij ziekte verlagen naar de eerste zes maanden 100% en de volgende achttien maanden 85%.

Prullenbak
Wat de achterban van CNV Vakmensen betreft kunnen de verslechteringvoorstellen van de werkgevers de prullenbak in. Wij willen geen verslechteringen en wel loonsverhogingen afspreken. De werkgevers beraden zich en komen de volgende ronde op 29 april 2013 met een reactie. Dan zal een fatsoenlijke cao moeten worden afgesloten, anders dreigen er acties. Werknemers in de vleessector hebben recht op een fatsoenlijke cao.

Word CNV-lid
Steun CNV Vakmensen voor een goede cao voor de vleessector.
Word CNV-lid voor € 16,35 per maand. Deeltijders betalen een lagere contributie.
Meer informatie over CNV Vakmensen staat op www.cnvvakmensen.nl en kun je opvragen bij CNV Info via telefoonnummer 030-7511007.


Frans van de Veen
bestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid