Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleessector - Nieuws

Cao-overleg Cao Vlees mislukt

Gisteren, 29 november, was de derde ronde overleg voor een nieuwe Cao vlees met een afspraak om tot een cao te komen, helaas is dat niet gelukt. De vakbonden leggen een eindbod op tafel en er komt een ¾ ledenvergadering op maandag 4 december, 19.00 uur in Apeldoorn.

Grootste breekpunt was dat de werkgevers geen afspraken willen maken over de tijd die werknemers kwijt zijn aan hygiënische handelingen, binnen de bedrijven en looptijden van en naar de kantines hiervan uitsluiten. Hiernaast zijn bonden van mening dat het loonbod van werkgevers te weinig is om tot een cao te komen.

Eindbod

Op grond van bovenstaande hebben vakbonden na 13 uur praten besloten om een eindbod bij de werkgevers COV neer te leggen. In het eindbod staan de volgende punten:

1. Looptijd

24 maanden, van 1 november 2017 tot 1 november 2019.

2. Lonen

1 januari 2018 2.25% structureel en 100 euro eenmalig, 1 januari 2019 2.5% structureel.

3. Duurzaam inzetbaarheid werkgroep

De aanbevelingen vanuit de werkgroep DI en –indien akkoord- worden gedurende de looptijd van deze cao ingevoerd.

4. Functiewaardering en loongebouw

Alle functies in de sector worden opnieuw geclassificeerd en tegelijk wordt het huidige loongebouw herzien. Dit project wordt gedurende de looptijd van deze cao afgerond. Art. 2 van de cao-grens-loon verhogen naar € 3.500,- euro per maand. Uitgangspunt bij de nieuwe functiewaardering is dat medewerkers er niet op achteruit gaan.

5. Indicatief rooster

Alle werknemers hebben recht op een indicatief rooster dat uiterlijk op de donderdag voorafgaand aan de nieuwe werkweek aan de werknemer kenbaar wordt gemaakt.

6. Tussentijdse hygiënische handelingen

Onafhankelijk onderzoek naar de feitelijke toepassing van deze afspraak in de cao (art. 12, lid 14). Het onderzoek brengt in kaart de duur, de aard en omvang van de vergoeding of compensatie en eventuele aanbevelingen aan de sociale partners. Voor 2018 naleving controleren, maar per januari 2019 invoering regeling “pauze” is netto en hygiënetijd bij einde werktijd is betaalde tijd (bij aanvang dienst is dit dus geen werktijd).

7. Communicatie over pensioen en financieel advies

Partijen spreken af om, gezamenlijk met pensioenfonds Vlep, nog beter te informeren over pensioenen. Tevens kunnen werknemers van 63 jaar eenmalig voor rekening van het sociaal fonds vlees, een financieel advies laten opstellen door een door sociale partners aangewezen onafhankelijk partij.

8. 25 jaar jubileum

Werknemers die 25 jaar in dienst zijn bij een bedrijf, ontvangen een netto uitkering van het bruto maand- of periode salaris. Bedrijven kunnen deze uitkering voor zover mogelijk, meenemen in de werkkostenregeling.

9. Seniorenregeling

De huidige seniorenregeling wordt uitgebreid met een regeling voor werknemers werkzaam in de productie en de leeftijd hebben bereikt van 63 jaar. Deze werknemers kunnen gebruikt maken van een verbeterde regeling: 80% werken, 95% loon en 100% pensioenopbouw.

10. Gedifferentieerde WGA/WHK premie

De premie wordt met een verhouding van 75% rekening werkgever en 25% rekening werknemer.

Looptijd gezamenlijk aanbod

Dit is, nogmaals, een gezamenlijk eindbod van de vakbonden en loopt tot dinsdag 5 december 2017, 12.00 uur. Daarna vallen de vakbonden terug op hun oorspronkelijk voorstellen en inzet in de vorm van een ultimatum.

3/4 vergadering

Op grond van bovenstaande zal de cao-commissie CNV Vlees op 1 december aanstaande een besluit nemen of er een ultimatum gesteld gaat worden en wordt overeenkomstig een zogenaamde ¾ vergadering uitgeschreven op

maandag 4 december om 19.00 uur op ons kantoor te Apeldoorn, Ovenbouwershoek 9, 7328 JH Apeldoorn.

Hier ben je van harte welkom. Indien ¾ van de aanwezige leden instemt met het eindbod van de vakbonden, wordt er ook gestemd over eventuele actievormen.

Het is altijd vervelend om onder druk een goede cao tot stand te brengen, maar uiteindelijk zullen we als bonden onze stem moeten laten horen.

Uiteraard kun je jouw mening ook doorgeven aan ondergetekende, P. de Ridder via p.deridder@cnvvakmensen.nl of 06 51 60 19 97. Met meer leden meer mans, wijs daarom jouw collega’s op de voordelen van een lidmaatschap. Laten we er samen een succes van maken!

Peter de Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen - Vlees
M: 06 51 60 19 97
E:  p.deridder@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid