Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleessector - Nieuws

Cao-onderhandelingen Vleessector van start

Op dinsdag 10 oktober was het eerste gesprek voor een nieuwe cao voor de Vleesverwerkende industrie. Het is dan gebruikelijk dat de partijen aan tafel hun voorstellen aan elkaar presenteren.

Voor CNV Vlees zijn de hoofdpunten:

 • verbetering van de lonen
 • aanpassing van de seniorenregeling
 • terugdringing van de flexschil
 • studie werkgroep Functies en beloning

Loonontwikkeling 

Het belangrijkste punt aan de cao tafel voor CNV Vlees is de loonontwikkeling van 3,5% structureel, 3% verhoging van de salarisschalen en 0,5% verhoging van de eindejaar (art. 26) van 2 naar 2,5%. De economie groeit en bloeit en vriend en vijand roept om verbetering van de lonen in Nederland.

Uitbreiden seniorenregeling

In het kader van “gezond je pensioen halen” wil CNV meer daadwerkelijke hersteltijd voor werknemers op leeftijd. De huidige seniorenregeling (met 60 jaar 90.100.100) uit te breiden en wel zodanig dat de werknemer van 63 jaar het recht krijgt om minder te gaan werken (75%), tegen 90% van het salaris en 100% pensioenopbouw.

Flexibele schil

De Flexibele schil binnen de bedrijven zou in de visie van CNV Vlees afgebouwd moeten worden tot verantwoorde percentages. Een vaste personeelskern, in dienst van de werkgever zelf, van 70% zou de ambitie moeten zijn. We stellen vast dat de nieuwe regering het daar mee eens is aangezien deze streeft naar een betere verhouding binnen bedrijven van vast personeel versus flexibel personeel.

Impuls functie-inhoud

Het zou goed zijn voor de bedrijfstak en de daarin werkende werknemers om een impuls te geven aan de functie-inhoud (hebben van vereiste papieren/certificaten/diploma’s etc.), opleidingsniveau, kwaliteit en beloning. De Vleessector levert een goede kwaliteit maar de wereld om ons heen verandert, is kritisch en technologische vernieuwingen staan ook niet stil. De werknemers moeten in staat gesteld worden om mee te veranderen als dat nodig is. Hiernaast moeten werknemers langer door werken. Daarom een verzoek tot het instellen van een werkgroep binnen cao-partijen om met een vernieuwd voorstel te komen.

Voorstellen werkgevers

Werkgeversvereniging COV heeft aangegeven een aantrekkelijke werkgever te willen zijn in de toekomst voor werknemers vanuit binnen- en buitenland en wil het arbeidsvoorwaardenpakket hierop aanpassen:

 • Aanpassen van de seniorenregeling voor medewerkers van kantoor, een 10-jareneis voor kunnen deelnemen aan de regeling
 • De zogenaamde ontzie-maatregelen (overwerk en verplicht ploegendienst) in de cao laten meegroeien met de AOW ontwikkeling dus 1 jaar opschuiven
 • Zaterdag moet een “normale” werkdag worden
 • Herzien structuur loongebouw

Er zijn geen echte verbeteringsvoorstellen gedaan door de werkgevers. Terwijl men weet en ziet aankomen dat het binnenhalen van nieuw personeel lastiger wordt.

Kortom we zijn er nog lang niet.

Kom meepraten en -denken in de cao-commissie Vlees

CNV is dringend op zoek naar werknemers die mee willen praten en denken zo’n 2 à 3 keer per jaar. Hiervoor word je betaald, vrij gepland en de reiskosten worden door het CNV Vergoed. Interesse? Neem contact op met P. de Ridder op 06-51 60 1997 of p.deridder@cnvvakmensen.nl en wij bellen jou.

Mensen word wakker en laat jouw collega’s ook lid worden, want samen staan we echt sterker en komt er een goede loonsverhoging, kijk ook op www.cnvvakmensen.nl/lidworden

Heb je vragen of wil je reageren? Neem contact op met ondergetekende.

Peter de Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 97
E:  p.deridder@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid