Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleessector - Nieuws

Cao 2016 Vleessector

De cao Vleessector loopt op 1 maart aanstaande af en daarom hebben cao-partijen (vakbonden en werkgevers COV) afspraken gemaakt om tot een nieuwe cao te komen. Deze starten al op 9 februari aanstaande.

Maar even een terugblik op eind 2015 inzake jouw pensioenregeling voor 2016.

Het pensioenbestuur maakt een voorstel voor sociale partners. In dat voorstel werd aangegeven dat de premie voor 2015 onvoldoende was om in 2016 dezelfde pensioenaanspraken op te bouwen. De premie kent twee onderdelen, premie basisregeling (17.3 procent) en premie VPL (7.2 procent). Voor beide premies moest deze omhoog om dezelfde aanspraken te garanderen en wel met zo’n 2.8 procent, hetgeen ongeveer 0.8 procent van de loonruimte in beslag neemt voor 2016. De loonruimte voor 2016 is voor CNV 3 procent. Een lastige afweging en werkgevers waren niet bereid om hierover eind 2015 afspraken te maken en schoven dit onderwerp door naar de komende cao- onderhandelingen.

CNV Vlees zet in op behoud van pensioenaanspraken op het niveau van 2015. Dat betekent wel een hogere premie en een iets hogere werknemersbijdrage

CAO Vlees 2016

Hierbij ontvang je de voorstellen voor de nieuwe cao. Wij zetten met name in op behoud van werkgelegenheid van de werknemers die langdurig actief zijn geweest binnen de vleessector. Mensen bij de arm nemen en aan het werk houden, inzetten op gezondheidsmanagement, uitbreiden van nieuwe seniorenregeling (start bij 60 jaar) om meer hersteltijd te creëren voor seniorenwerknemers en zelfs het introduceren van een regeling dat als een werknemer 42 dienstjaren heeft binnen het bedrijf of vleessectoren dat deze werknemer mag uittreden met een inkomensgarantie van 80 procent om plaats te maken voor jongere werknemers die dan wel in vaste dienst moeten komen.

Natuurlijk richt het CNV zich ook op ontwikkeling van de werknemer, want de wereld blijf niet stil staan en verandert snel: ook binnen de vleesbedrijven. Daarom moeten werknemers meer recht krijgen om zelf regie te hebben op hun loopbaan/werkzame leven en wanneer ze opleiding moeten volgen, eventueel van baan moeten wisselen et cetera. Door middel van een individueel opleidingsbudget voor iedere werknemer. Hiernaast een wens van CNV om eens in de 3 jaar een zogenaamde APK (Arbeidsmarkt Positie Keuring) werknemers keuring af te spreken.

Uiteraard ook een fatsoenlijke loonsverhoging binnen de loonruimte van 3 procent, minimaal 2 procent voor verhoging van de lonen en een aanpassing van de eindejaarsuitkering met een 0.5 procent.

CNV cao-commissie Vlees en Vleeswaren, ZOEKT kaderleden die mee willen denken en praten: 
Binnen CNV is een leuke en actieve club werknemers aan het werk met de cao-voorstellen en leden/werknemers actief binnen de vleesbedrijven zitten aan de cao tafel om mee te praten en te denken. Kortom je hebt direct invloed op jouw eigen arbeidsvoorwaarden.

Heb jij interesse neem dan contact op met de begeleidend bestuurder van CNV Vlees, Peter de Ridder op 06-51601997 of p.deridder@cnvvakmensen.nl.

Vanzelfsprekend houden wij jou op de hoogte van verdere ontwikkelingen inzake de nieuwe cao Vlees 2016.

Daarom steun ons en jezelf door een collega lid te maken van CNV Vakmensen op www.cnvvakmensen.nl/lidworden met recht op een bijstandsuitkering voor het gehele gezin. Zonder overdrijven de moeite waard.

Mede namens de cao-commissie CNV Vlees 
P. de Ridder
Bestuurder

16-150/PdR/rd