Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vleessector - Nieuws

Akkoord cao Vleesverwerkende Industrie 2020

"Zwaar Werk Afspraken” overeengekomen. Op Sinterklaasdag 5 december jl. hebben cao-partijen een principeakkoord bereikt na een lange dag van praten en onderhandelen.

CNV Vakmensen is zeer tevreden met de gemaakte afspraken inzake de zogenaamde “zwaar werk afspraken”, volgend op het bereikte pensioenakkoord tussen overheid en sociale partners in juni 2019.

Toelichting akkoord
Hieronder wordt het akkoord verder toegelicht:
1. Looptijd van 1 november 2019 tot 1 januari 2021
2. De feitelijke lonen worden verhoogd met 3,35% per 1 november 2019
3. Protocol zware beroepen: de werkgever stelt aan de werknemer, die vrijwillig –maximaal drie jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd –eerder besluit te stoppen met werken, een bedrag beschikbaar ter hoogte van maximaal het van RVU-heffing vrijgesteld bedrag. Een paritaire werkgroep van cao-partijen zal de volgende zaken concreet uitwerken (een norm om bovenmatigheid tegen te gaan, lees meer dan 100% salaris ontvangen, een regeling om eerder te stoppen in combinatie met de mogelijkheid van deeltijdwerk, regeling omzetten van verlofaanspraken in combinatie met seniorenregeling Vlees en extra verlof een hardheidsclausule voor grensgevallen). In overleg met het pensioenfonds VLEP gaan de sociale partners een concrete en integrale uitwerking maken met betrekking tot de regeling zware beroepen. Voor deze regeling komen in aanmerking: werknemers die onder deze cao vallen (sector Vlees) en die tenminste 20 jaar in een directe functie in de sector Vlees hebben gewerkt (productiewerk), waarvan de laatste 10 jaar bij de huidige werkgever.
4. Protocol arbeidsvoorwaarden arbeidsmigranten: cao-partijen stellen een werkgroep in die een integrale voorstel uitwerkt voor herziening van een aantal arbeidsvoorwaarden.
5. Aanpassing Loongebouw: de bestaande werkgroep “Fuwa” zal de structuur van het loongebouw herzien. Bij de herziening van het loongebouw dienen de resultaten van de werkgroep betrokken te worden.

De CNV cao-commissie Vlees heeft het resultaat nader besproken en legt dit akkoord met een positief advies voor aan de leden. Daarom verzoeken wij u ons te laten weten of u NIET akkoord kunt gaan met dit cao-resultaat en wel voor maandag 23 december 2019 via het onderstaande e-mailadres. Alvast dank voor uw medewerking.

Praat mee en denk mee als kaderlid
CNV cao-commissie Vlees zoekt dringend nieuw kader om mee te praten en mee te denken binnen haar commissie. Hiervoor krijgt u vrij van de werkgever en de reiskosten worden vergoed door CNV Vakmensen. Indien u hiervoor interesse heeft, bel met ondergetekende of stuur een e-mail. Wij nemen dan contact op met u.
Laat uw collega ook meedoen en maak deze lid van CNV Vlees via www.cnvvakmensen.nl/lidworden met gratis gezinsrechthulp via de ARAG en de eerste 6 maanden 50% korting op de contributie. Bedankt voor uw inzet.

Peter de Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 19 97
E p.deridder@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid