Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Trawlvisserij - Nieuws

Waardeoverdracht naar PGB niet mogelijk

In april hebben werknemers een brief ontvangen met de boodschap dat ze tegenwoordig pensioen opbouwen bij PGB. Na gesprekken met PGB blijkt dat de waardeoverdracht naar PGB niet mogelijk is. PGB komt met een rectificatie.

Waarom deze nieuwbrief

Op 11 april 2016 ontving u van ons een nieuwsbrief over de waardeoverdracht van pensioen. Aanleiding was een brief van PGB waarin melding werd gemaakt dat u tegenwoordig bij PGB uw pensioen opbouwt. Tevens kon u in deze brief informatie vinden die te maken had met waardeoverdracht van uw oude pensioenfonds naar PGB. Deze brief van PGB wierp veel vragen op en heeft geleid tot enkele werknemersbijeenkomsten.

Beloofd was om naar aanleiding van de gestelde vragen en opgehaalde informatie bij PGB met een tweede nieuwsbrief te komen, die voorlichtend van aard zou zijn. U werd geadviseerd deze nieuwsbrief af te wachten en ook te wachten met een besluit om uw pensioen over te dragen.

Waardeoverdracht blijkt niet mogelijk

Naar aanleiding van uw vragen hebben ondergetekenden enkele gesprekken gehad met PGB en hebben wij ook bij andere relevante organisaties advies ingewonnen. Op grond hiervan kunnen wij u melden dat het bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij heeft besloten dat de bij dit pensioenfonds opgebouwde rechten zijn overgedragen aan Aegon. Naar inschatting van het (oud-)bestuur was/is dit de beste garantie voor behoud van uw pensioenrechten voor de eerstkomende jaren.

Aegon heeft, nu deze rechten aan haar zijn overgedragen, geen wettelijke verplichting om de bij haar gestalde pensioenen nu weer aan PGB over te dragen. Bovendien heeft Aegon aangegeven op grond van het door haar gevoerde beleid niet aan een dergelijke waardeoverdracht te willen meewerken. Dit betekent dat voor alle werknemers die onder de cao Trawl en de cao voor het zeevisbedrijf (oud HPK) werken er geen waardeoverdracht plaats zal/kan vinden. Alleen als medewerkers (vanaf 1 januari 2016) naar een andere werkgever zijn gegaan die is aangesloten bij een ander pensioenfonds, is waardeoverdracht mogelijk.

Hebt u in het verleden bij een ander pensioenfonds dan het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zeevisserij rechten opgebouwd, dan kunt u dat fonds altijd verzoeken uw rechten naar PGB over te dragen. Uiteraard is het raadzaam om wel eerst een offerte aan te vragen en mogen voor waardeoverdracht beide pensioenfondsen niet in onderdekking zijn. In de rectificatiebrief van PGB zult u lezen dat de termijn hiervoor 1 september 2016 is geworden, in plaats van 1 juni 2016.

Consequenties

In verband met het bovenstaande zult u binnenkort van PGB een rectificatie ontvangen. Voor de werknemers die in de sector blijven werken betekent dit in principe dat u geen actie (kunt) hoeft te ondernemen. Hiermee vervalt ook de noodzaak tot het geven van voorlichting op het gebied van waardeoverdracht (op korte termijn).

Waardeoverdracht vanaf 2018

Cao-partijen hebben met PGB afgesproken om in principe vanaf 2018 waardeoverdracht vanuit de individuele pensioenpotjes bij PGB naar het gedeelte wat wel toegekende rechten worden opgebouwd (zeg maar het klassieke pensioen) mogelijk te maken. Misschien is de situatie dan dusdanig veranderd dat het dan voor groepen werknemers, (bijvoorbeeld die dan nog meer dan 10 jaar van hun pensioneringsdatum afstaan) aantrekkelijk is om aan waardeoverdracht vanuit Aegon naar PGB te doen.

Wij zullen dat te zijner tijd beoordelen. Indien u dan overweegt om uw pensioen te willen overdragen, zal CNV Vakmensen op uw aangeven in gesprek gaan met Aegon om te bezien of waardeoverdracht dan op individuele basis mogelijk gemaakt kan worden. Voor alle duidelijkheid gaat het dan om een verzoek en niet om een verplichting.

Word lid

Een goede organisatiegraad is belangrijk om tot goede arbeidsvoorwaarden te komen. Maar er zijn meer voordelen aan een lidmaatschap van CNV Vakmensen. Wist u dat:

  • CNV Vakmensen zich enorm inzet voor veiligheid aan boord van schepen en goed onderwijs voor vissers? En dat ook doen op internationaal niveau.
  • onze rechtsbijstandverzekering (gratis bij lidmaatschap) als één van de beste is getest?
  • een bondslidmaatschap goedkoper is dan een rechtsbijstandsverzekering?

Wietze Kampen
Bestuurder CNV Visserij
w.kampen@cnvvakmensen.nl
06-51203004

Gert Koster
Vakbondsconsulent CNV Visserij
g.koster@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid