Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Trawlvisserij - Nieuws

Uitslag beloningsenquête Trawlvisserij

Na onze oproep aan matrozen om net als officieren de beloningsenquête in te vullen, is de enquête nu over alle doelgroepen evenwichtig ingevuld. Hier volgt een terugkoppeling van de resultaten.

Vanuit strategische redenen zijn we soms wat terughoudend met de details.

Uitgangspunten beloningsbeleid massaal onderschreven

82% van de geënquêteerde vissers herkent zich volledig in de door ons opgestelde beloningsnotitie. Het gaat hier om de notitie waarin CNV Vakmensen zijn visie uiteen zette en waarop de enquêtevragen waren gebaseerd. Tel daarbij nog op de 15% van de geënquêteerden die zich grotendeels wel herkenden in de beloningsnotitie maar op een klein aantal punten een wat andere invalshoek hadden. Dan kan worden gezegd dat de beloningsnotitie breed gedragen wordt. Gelukkig was er niemand die zich totaal niet in de notitie kon vinden.

Redenen om het “niet helemaal eens” te zijn tegenstrijdig of worden maar 1x genoemd

Het aantal mensen dat het niet (100%) eens was met de beloningsnotitie betreft 18%. Deze groep kon een reden aangeven. Opvallend is dat er heel veel verschillende redenen zijn aangegeven, maar dat uit de opmerkingen niet een eenduidige lijn gehaald kan worden. Voorbeelden van gegeven antwoorden: Er is 1 visser die opmerkte dat hij niets over de 30% regeling in de notitie vond. Een paar officieren geven aan dat hun taken zijn verzwaard ten opzichte van het verleden en daarom recht hebben op een hogere beloning. Enkele matrozen op het achterdek vonden dat er te weinig rekening wordt gehouden met het risico van de functie en ze daarom recht hebben op een hogere beloning. Er is een aantal keren opgemerkt dat het minimumloon nog steeds te laag is. Een paar keer werd nog eens extra benadrukt dat het ziekteloon omhoog moet, maar dat is al een element van de beloningsnotitie

Inleveren van een deel van de gage

Het merendeel van de vissers is niet bereid om een deel van de 26,85% in te leveren voor meer zekerheid. Het argument dat de reders hun eigen prijzen maken is vaak naar voren gebracht.

Welk beloningselement mis je?

De volgende beloningselementen worden gemist: Gevarengeld voor de matrozen achterop; Beloning voor het lossen van het schip en in het bijzonder voor de non-EU-bemanning; Hoog garantieloon; Hoog ziekteloon; Een goed vast maandloon; Overuren. Verder waren er opmerkingen over het niet inzichtelijk zijn en niet terug kunnen rekenen van het gagebedrag, waardoor er vraagtekens bij de hoogte van de betaling worden gezet.

Wachttijd voordat er zorgverlof uitbetaald kan worden

De gegeven antwoorden liggen tussen de 0 weken en de 6 weken. Gemiddeld komt er ongeveer 3 weken wachttijd uit (ook bij het weglaten van de hoogste en laagste groep). De Mediaan (is de middelste telling na het sorteren van laag naar hoog) ligt op 4 weken. Dit heeft te maken met het feit dat een groot aantal vissers hebben gekozen voor 4 weken en het aantal vissers met 0 weken het gemiddelde naar beneden haalt.

Hoe moeten de delen verdeeld worden?

Hoe bereken je op grond van de ingevulde enquête de meest redelijke uitkomst? Je kan hiervoor verschillende methodes gebruiken. Wij hebben drie methodes gebruikt, die tot verschillende uitkomsten kunnen leiden. Zo hebben we de Mediaan berekent (dat is precies de middelste telling als je de uitkomsten van hoog naar laag groepeert); Je kan ook het gemiddelde nemen. De derde gebruikte rekenmethode betreft het gemiddelde waarbij de hoogste en de laagste waarde zijn weggelaten. Soms komen de uitkomsten op het zelfde uit en soms verschillen ze. In dat laatste geval zijn de hoogste en de laagste uitkomst van de drie metingen in de tabel opgenomen. Dit heeft geleid tot de volgende uitkomsten:

Schipper: 2,00 - 2,20
Eerste Stuurman: 1,50
Tweede Stuurman: 1,35
Derde Stuurman: 1,25

HWTK: 1,75 -1,85
Tweede WTK: 1,45 - 1,55
Derde WTK: 1,25 - 1,35
Vierde WTK: 1,10

Quality Manager: 1,30
Bootsman: 1,10 -1,15
Kok: 1,10

Matroos Achterdek: 1,10
Matroos: 1
Matroos Productie: 0,875
Matroos Stapelaar: 0,875

Bespreking van de resultaten

Op 30 juni hadden we de resultaten willen betrekken in een op grond van de cao gepland gesprek met de werkgevers. Helaas kon vanwege persoonlijke redenen van onze zijde deze bijeenkomst niet doorgaan. Vanwege de vakanties zal er daarom pas in september gesproken kunnen worden. Een datum is op dit moment niet voorhanden.

Zodra er meer nieuws is te vertellen zullen wij het laten weten.

Wij wensen jullie een hele fijne vakantie toe.

Wietze Kampen
Bestuurder           
CNV Vakmensen

Gert Koster
Vakbondsconsulent
CNV vakmensen

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid