Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Trawlvisserij - Nieuws

Trawlvissers stemmen massaal voor nieuwe cao

De vissers werkzaam in de trawlvisserij zeggen in grote getale ja tegen een nieuwe cao.

Voor het bereikte principe-akkoord (dat je hier kunt lezen). 85% van de uitgebrachte stemmen is voor het invoegen in de cao van de door de werkgroep belongingbeleid overeengekomen resultaten.

Sector steeds aantrekelijker om in te werken
Naast de altijd al goede beloning die er in de sector is te verdienen, worden de afgeleide arbeidsvoorwaarden zoals de uitbetaling bij arbeidsogeschiktheid en wettelijk zorgverlof steeds beter. De vakantietoeslag die nu wordt uitbetaald is aanzienlijk verhoogd en heeft  een "normaal" niveau gekregen. Tel daarbij de verbeteringen op die dit jaar op het gebied van het pensioen zijn ingegaan, dan kan er niet anders worden geconcludeerd dat de visserij een hele aantrekkelijke sector wordt om in te gaan werken.

Tweejarige cao
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1-1-2018 tot 31-12-2019. De looptijd wijkt daarmee af van de cao voor het Zeevisbedrijf. Cao-partijen hebben ook afgesproken dat er geen automatische koppeling van de loonstijging tussen beide cao's meer zal zijn. 

Ook wettelijke WW en WGA gerepareerd
Behalve instemming voor het nieuwe beloningsbeleid hebben de leden ook ja gezegd tegen het repareren van de WW en WGA. Zo heeft een visser die werkloos wordt straks toch recht op 38 maanden WW in plaats van de 24 maanden WW waarop de wettelijke WW recht geeft. Overigens gaat het recht op de uitkering pas in op het moment dat deze apart af te sluiten cao algemeen verbindend is verklaard. De verwachting is dat dit pas in het late voorjaar of de vroege zomer het geval zal zijn.

Belang van een vakbond
Diegenen die de resultaten die CNV Vakmensen die de resultaten van de bond voor de vissers volgt, kan niet anders concluderen dan dat het belangrijk is dat er een vakbond actief is. Voor de bond is het belangrijk om een hoge organisatiegraad te hebben, willen we onze inzet kunnen blijven volhouden. Probeer daarom je ongeorganiseerde collega te overtuigen van het lidmaatschap. Het lidmaatschapsformulier kan hier worden gevonden.

Verder rest ons jullie te bedanken voor het gestelde vertrouwen.


Wietze Kampen
Gert Koster
Bas van der Niet

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid