Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Trawlvisserij - Nieuws

Trawlervisserij in Mauritaanse wateren

In het jaar 2013 is er niet of nauwelijks in de wateren rond Mauritanie gevist. Door een onbegrijpelijk besluit van de Europese Commissie was het onmogelijk om onder de Nederlandse regelgeving en met respect voor het internationaal zeerecht veilig en gezond te vissen in die wateren. Gelukkig waren de Nederlandse reders zo wijs om dat ook niet te doen.

Afspraak Europa met Mauritaanse overheid

De reden van het probleem ligt in het feit dat met de Mauritaanse overheid was afgesproken (door Europa!) dat wel 60% van de bemanning uit Mauritaanse vissers moest bestaan, dat is inclusief officieren. Onder deze condities kon niet gewerkt worden met Nederlandse schepen. Er is ten eerste het probleem van de communicatie, natuurlijk is aan boord van NL schepen de voertaal Nederlands. De tweede taal is echter Engels en deze taal wordt door de veeltalige bemanningen dan ook veel gebruikt. De voertaal in Mauritanië bestaat uit een aantal dialecten en als tweede taal wordt nog wel eens Frans gesproken. Het overgrote deel van de bemanning uit Mauritaniers te laten bestaan, ook al is dat in het kader van vissen in de thuiswateren van Mauritanië een sympathiek uitgangspunt, is op dit moment niet verstandig en uiteindelijk ook onveilig voor schip, bemanning en voedselveiligheid. Het is wel een punt van zorg, doel van de EU moet immers zijn om via deze 'trainingen on the job', Mauritaanse vissers deze duurzame en productieve manier van vissen aan te leren. Mauritanië krijgt daarvoor een aanzienlijke subsidie van de EU en de reders betalen fors voor visrechten. Het is de taak van de Mauritaanse overheid om de lokale vissers qua opleiding geschikt te maken voor deze vorm van werk.

Opleiding lokale vissers

Behalve het taalprobleem beschikken de Mauritaanse vissers niet over de benodigde basisveiligheids-training. Dit is een zeer belangrijk aspect. Aan boord van Nederlandse schepen mogen geen werknemers zijn die deze basistraining niet hebben gevolgd. Dat is gevaarlijk voor de vissers zelf en ook voor zijn collega's. Daarom is het ook voor CNV Vakmensen een speerpunt om veiligheid en veiligheidsbewustzijn al in de opleiding tussen de oren van de jonge vissers te krijgen. Ook hier geldt 'je doet het veilig of je doet het niet'. Visserij is een zwaar en slijtend beroep met een behoorlijke gevaarzetting. Je werkplek ligt niet stil en stabiel onder je maar beweegt, als het een beetje spookt doen de zee en de wind een groot beroep op je fysieke kracht alleen al om staande te blijven. Daarbij moet er dan ook nog gevist worden. Geen eenvoudige opgave, zeker als je het veilig wilt doen. Heldere communicatie en elkaar goed verstaan in het werk is dan van levensbelang, ook bij het werk onder het dek aan de vriesinstallaties.

Gezondheid en welzijn vissers

Als laatste punt, Mauritanië is een derde wereldland. Zeker niet achterlijk maar niet op het welzijns- en gezondheidsniveau zoals wij hier te lande gewend zijn. Bij het vissen aan boord van een Nederlands schip wordt veel aandacht geschonken aan gezondheid. Er zijn regelmatige keuringen en er kan gesteld worden dat geen van de vissers qua gezondheid een bedreiging vormt voor zijn collega's. Bij de Mauritaanse vissers is dat helaas anders. Er komen in die streken van Afrika ziekten voor die in onze omgeving zijn uitgeroeid. Ook zeer besmettelijke ziekten die het daarom nodig maken dat de Mauritaanse schepelingen voordat ze aanmonsteren medisch gekeurd moeten zijn. Tot nu toe hebben de certificaten van keuringsartsen geen erg betrouwbare indruk gewekt. Controleerbare persoonskenmerken, foto's of anderszins zijn niet gezien. We hebben geen verstand van medische zaken maar hopen toch dat dit, door goede ondersteuning en richtinggevend toezicht van de Nederlandse overheid, sterk kan verbeteren. Het is de Nederlandse overheid die door verstandig beleid het werken aan boord van onze schepen zo veilig en gezond mogelijk maakt, de inspectie ziet daar nauwgezet op toe. Deze inspectie zou zich ook moeten voordoen in de Mauritaanse sferen. Het blijven immers Nederlandse schepen met grotendeels Nederlandse bemanning en gehouden aan Nederlandse wetten. Om deze reden is namens CNV Vakmensen onderstaande mail aan IL&T (Inspectie Leefomgeving en Transport) gestuurd. Er moet actie worden genomen door onze overheid.

 

  Geachte mevrouw Okkerse, In het jaar 2013 heeft een deel van de Nederlandse Vriestrawlervloot stil gelegen omdat het door de EU afgesloten protocol met het land Mauritanie het onmogelijk maakte om onder de Nederlandse wetgeving veilig en gezond de visserij in die wateren te kunnen bedrijven. Dat heeft ertoe geleid dat een aantal (tenminste 3 trawlers) uit de vaart zijn genomen en dat er zelfs ontslagen zijn gevallen in de vloot. De werkgelegenheid en de verdiensten in de vloot zijn hierdoor sterk afgenomen. Mijn leden hebben daar eind van het jaar 2013 hun zorgen over uit gesproken. Inmiddels zijn, naar mijn kennis van nu, tenminste twee schepen naar de Mauritaanse wateren vertrokken en vissende. Met Mauritaanse bemanning. In het jaar 2013 heb ik mij in Den Haag, in diverse overleggen met ambtenaren van I&M en IL&T uitgesproken over mijn zorg omtrent de basisveiligheidsopleiding van de Mauritaanse vissers en de verklaringen omtrent hun gezondheid. Deze acties heb ik ook ondernomen in de overleggen van de Sociale Dialoog Commissie voor de Visserij, te Brussel, met de ambtenaren van de Europese Commissie. Kort na 1 januari van dit jaar zijn de schepen weer uitgevaren, gelukkig want er is in de Nederlandse Vrieszeevisvaart behoefte aan quotum en omzet om de lonen en werkgelegenheid op peil te houden. Ik maak me echter zorgen om de berichten, contact met de leden aan boord van de schepen is door de moderne voorzieningen aan boord aanzienlijk makkelijker geworden, dat de lichting Mauritaanse vissers aan boord van de schepen de voorgeschreven basisveiligheidstraining niet hebben genoten. Tevens wordt er getwijfeld aan de kwaliteit van de medische keuringen, daar kan ik echter geen oordeel over vellen. Voor CNV Vakmensen is, getuige onze bijdrage in nationaal en internationaal overleg, veiligheid aan boord van onze schepen ontzettend belangrijk. Wij maken ons dan ook zorgen om de veiligheid van onze leden in de Mauritaanse wateren. Niet omdat de conditie van de schepen daar aanleiding toe zou geven of de kwaliteit van het leiderschap aan boord maar omdat door het gebrek aan optreden en inzicht van onze overheid er grote groepen onvoldoende getrainde vissers aan boord van de schepen komen. Een situatie die in onze eigen lokale en regionale wateren uitgesloten zou zijn. Hetgeen ik onder uw aandacht wilde brengen en waarmee ik u wil aanzetten tot spoedig onderzoek van de kwaliteit en erkenning van de trainingen aldaar.   Met vriendelijke groet,
Nico Bogaard
bestuurder Visserij CNV Vakmensen.

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid