Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Trawlvisserij - Nieuws

Stroeve cao onderhandelingen Trawlvisserij

Werkgevers gaan naar achterban voor meer mandaat

Er zit weinig schot in de cao onderhandelingen Trawlvisserij. Op de belangrijkste voorstellen zitten cao-partijen nog ver uit elkaar. Concreet gaat het om het volgende:

Arbeidspatronen/Systeemvaren
Wij willen alle arbeidspatronen (vormen van systeemvaren) in de cao opnemen, zodat duidelijk wordt wanneer er een deeltijdfactor op de sociale paragrafen van de cao wordt losgelaten. Dit is belangrijk omdat enkele reders zeggen dat ze een deeltijdfactor toepassen op de 1 op 1 af-systemen. Dat is nooit de bedoeling geweest. Dit blijkt ook omdat door werkgevers geen opslag wordt toegepast op systemen zoals 3 op 1 af of 4 op 1 af. Werkgevers redeneren dus wel heel eenzijdig naar henzelf toe. Reders willen dit probleem nu niet oplossen in de cao. Ze willen dit in het P&O-overleg regelen. Gedurende de cao-onderhandelingen zou het te gecompliceerd zijn. CNV Vakmensen vindt dit voorstel te belangrijk om dit op een andere tafel dan de onderhandelingstafel te voeren.

Vakantietoeslag
Dit voorstel heeft te maken met het vorige punt. Door het toepassen van een deeltijdfactor op de “sociale” tabellen (pagina 48 van de cao) zijn er vissers die minder vakantietoeslag hebben gekregen dan vroeger, terwijl tijdens de vorige onderhandelingen juist een grote verbetering was uitonderhandeld. Op grond van loonstroken, die aan ons zijn getoond, is dat gelukkig maar op kleine schaal gebeurd. Echter dreigen nu alle reders de “nieuwe” systematiek te omarmen.

Ook verdwijnt de eenduidige uitleg over de hoogte van de vakantietoeslag doordat werkgevers allerlei cao-artikelen aan elkaar koppelen, die daar niets mee hebben te maken. CNV Vakmensen wil daarom dat de vakantietoeslag in de toekomst alleen een relatie heeft met het jaarloon. Net zoals dit ook aan de wal gebeurt. De reders gaven aan voor dit voorstel geen mandaat te hebben en zijn gekomen met een tegenvoorstel. Dit tegenvoorstel is echter zeer onhelder en heeft wederom het risico in zich, dat er gedurende de cao-periode discussie over de uitleg van het dan nieuwe cao-artikel ontstaat. Dat is voor CNV Vakmensen daarom niet aanvaardbaar.

Pensioen
CNV Vakmensen heeft voorstellen gedaan tot verbetering van de pensioenpremie. Reders hebben aangegeven wel een gedeelte van de werknemerspremie te willen overnemen waardoor er netto wat meer in de portemonnaie blijft. De (totale) pensioenopbouw wordt dan echter niet verbeterd. Dit laatste willen wij ook. CNV Vakmensen wil namelijk de totale pensioenpremie verbeteren inclusief een fifty-fifty verdeling van de pensioenpremie. Ook op dit punt zitten partijen dus nog ver uit elkaar.

Loon bij arbeidsongeschiktheid
Wij hebben het voorstel gedaan om bij arbeidsongeschiktheid het uitkeringspercentage met 5% te verhogen naar 75%. En de factor toe te passen. Hierdoor komen “de ziekengelduitkeringen” meer in lijn met wat in Nederland in gebruik is. Werkgevers zeggen ook op dit punt geen mandaat te hebben.

Werktijden op zee
Op grond van de reacties op onze vorige nieuwsbrief willen wij voor de officieren een arbeidspatroon van 8 uur op en 8 uur af als belangrijkste arbeidspatroon in de cao opnemen. Dit moet dan het wettelijke patroon van 6 uur op en 6 uur af vervangen. Vanuit het gezondheidsstandpunt is een 8 op; 8 af systeem veruit te prefereren boven het 6 op; 6 af patroon. Voor de mensen die aan de banden en in de laadruimen staan, denken we dat er draagvlak is voor het volgende systeem:
DAG 1                                                                                                       Dag 2
01.00 uur – 07.30 uur (ploeg 1 werkt; ploeg 2 rust)           |        ploeg 2 werkt; ploeg 1 rust
07.30 uur – 12.00 uur (ploeg 2 werkt; ploeg 1rust)            |        ploeg 1 werkt; ploeg 2 rust
12.00 uur – 15.00 uur (ploeg 1 werkt; ploeg 2 rust)           |        ploeg 2 werkt; ploeg 1 rust
15.00 uur - 18.00 uur (ploeg 2 werkt; ploeg 1 rust)           |        ploeg 1 werkt; ploeg 2 rust
18.00 uur – 21.00 uur (ploeg 1 werkt; ploeg 2 rust)           |        ploeg 2 werkt; ploeg 1 rust
21.00 uur - 24.00 uur (ploeg 2 werkt; ploeg 1 rust)           |        ploeg 1 werkt; ploeg 2 rust
23.00 uur – 01.00 uur (ploeg 1 werkt; ploeg 2 rust)           |        ploeg 2 werkt; ploeg 1 rust

Alternatief:
1 ploeg 0800-1400. 20:00-02:00
ploeg 2. 14:00-20:00. 02:00 08:00   
Ontbijt beschikbaar van 07.00-09.00
Lunch  1300- 14:30. Diner 1900-20:30

Hoe nu verder?
Werkgevers gaan meer mandaat opvragen bij hun achterban. Zodra wij het vewrtrouwen hebben dat dit voldoende is gaan we opnieuw aan tafel.
Vertrouwende jullie hiermee op de hoogte gebracht te hebben. Stay Save en Hartelijke groeten

Wietze Kampen                                                     Gert Koster
Bestuurder                                                             Vakbondsadviseur
CNV Vakmensen                                                    CNV Vakmensen
w.kampen@cnvvakmensen.nl                               g.koster@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid