Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Trawlvisserij - Nieuws

Principeakkoord Cao Trawlvisserij

Na lang onderhandelen is er een principeakkoord voor de cao Trawlvisserij tot stand gekomen. Het duurde echter tot deze week om het ook over de vertaling op schrift in een principeakkoord eens te worden. Uiteindelijk is het toch gelukt en nu krijg je de kans om over het principeakkoord te stemmen.

Twee hele belangrijke verbeteringen
Het principeakkoord bevat twee hele belangrijke punten. Ten eerste hebben we het pensioen behoorlijk kunnen verbeteren. Ten tweede is er een afspraak gemaakt om in 2017 een studie te verrichten naar het beloningssysteem. Wij zullen jullie daarover regelmatig raadplegen. Jeachterban.nl zal hierin een belangrijke rol gaan vervullen, maar ook zullen we proberen om “live-contacten” te hebben. Alle door jullie belangrijk geachte elementen zullen in de studie aan de orde komen. In een vogelvlucht volgen nu de belangrijkste resultaten. De volledige afsprakenlijst staat in het bijgevoegde uitgeschreven principeakkoord.

Looptijd
Om de mogelijke verbeteringen uit de studie naar het beloningssysteem zo snel mogelijk te kunnen invoeren, is er gekozen voor een cao met de looptijd van een jaar, dus van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018.

Pensioen
Zoals gezegd is je pensioenopbouw ten opzichte van 2016 enorm verbeterd. De winst zit in 4 punten, te weten:
1. Je bouwt meer pensioen op (16,6 procent in plaats van 16,1 procent).
2. Je bouwt over een groter gedeelte van je loon pensioen op. Dit komt omdat de franchise wordt verlaagd van € 15.600 naar € 14.040.
3. Je gaat voor de verbeterde regeling minder betalen (9,96 procent in plaats van 10,04 procent).
4. Het nabestaandenpensioen wordt verbeterd doordat je werkgever verplicht wordt een collectieve ANW verzekering voor je af te sluiten van ongeveer € 17.500. De kosten hiervan, komen voor rekening van de werkgever (ongeveer 2 procent per persoon).

Als gevolg van de verbeteringen stijgt de werkgeverspremie van 5,56 procent naar 6,64 procent.

Werkgroep loonsysteem
In de tweede helft van 2017 komt er een werkgroep van belangrijke reders en vakbondsvertegenwoordigers bij elkaar om een studie te verrichten, waarin alle door ons belangrijk geachte onderdelen die met beloning te maken hebben aan de orde komen. Concreet gaat het om de berekening van pakkenprijzen, functieclassificatie, de besomming, de verdeling van de 26,85 procent gage, het garantieloon, het vakantieloon, vakantiebijslag, de vergoedingen bij arbeidsongeschiktheid en een alternatief beloningssysteem naar aard en hoogte. Op onze site zullen we daarom in het eerste kwartaal van 2017 geregeld opiniërende informatie verstrekken.

Garantieloon en Ziekengeld 2017
Los van de uitkomsten van de werkgroep vonden we het nu al heel belangrijk een afspraak te maken over loon bij ziekte. De ziekengelduitkering hebben we aanzienlijk kunnen verhogen. Is het ziekengeld nu nog 70 procent van het dagloon. Dat gaat per 1 januari 2017 voor een matroos naar € 2200 per maand. De lonen van de andere rangen worden daarvan afgeleid, conform de staffel die ook bij het garantieloon wordt gehanteerd. Per 1 januari 2017 zullen de garantielonen stijgen met 1,5 procent.

Enkele overige verbeteringen
Sociaal fonds: reders gaan een bijdrage geven van 50 procent aan collectieve projecten;
Vergoedingen/Verstrekkingen: verhoogd met 1½% procent en de kledingvergoeding gaat naar € 180 per jaar;
Opleidingen/Cursussen: de verplichte cursussen en trainingen vallen niet meer onder de terugbetalingsregeling. Terugbetaling gebeurt alleen als dit schriftelijk en voorafgaand aan de cursus aan de werknemer is meegedeeld.
Derde WW-jaar: de trawlvisserij gaat aan de landelijke regeling meedoen.
Budget Ontwikkeling van mensen: verhoogd van € 1000 naar € 1500 en 5 jaar.
Internationale verbondenheid: er wordt een bedrag van € 5000 overgemaakt aan CNV Internationaal voor het nettenproject op Madagascar.

Stemmen
Wij kunnen wel tevreden zijn met de uitkomsten, maar uiteraard is het meest belangrijk dat jij dat ook bent. Bovendien gaat het om jullie cao en daarom hebben jullie het laatste woord. Je kunt hier je stem uitbrengen.

Krijg je deze nieuwsbrief per post, dan kun je via de link je stem uitbrengen
(http://q.mwm2.nl/gN3-NHlYhUKpw0-BEmT_xA). Is digitaal stemmen voor jou niet mogelijk, dan bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid het stemformulier per post toegestuurd te krijgen. Neem hiervoor contact op met het secretariaat via telefoonnummer  030 - 75 11 15 70 of per e-mail via secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl. 

Je kunt je stem uitbrengen tot woensdag 1 februari 2017 08.00 uur.

Mede namens Gert Koster,

Wietze Kampen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 30 04
E: w.kampen@cnvvakmensen.nl


 Download Princippeakkoord_Cao_Trawlvisserij_2017.docx

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid