Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Slagersbedrijf - Nieuws

Werkgevers doen eindbod cao Slagers

Tijdens het laatste cao-overleg over de Slagers cao is geen overeenstemming bereikt en hebben werkgevers een eindbod gedaan.

Dit eindbod leggen we nu aan de leden voor en uiteindelijk is het aan de leden om aan te geven of we dit eindbod moeten accepteren of dat we actie moeten gaan voeren voor een betere cao.

Woensdag 30 januari heeft het laatste cao-overleg over de Slagers cao plaatsgevonden. Dit overleg vond wederom in goed sfeer plaats en was grotendeels constructief. Over verschillende onderwerpen zijn we het eens geworden of we hebben er oplossingen voor bedacht. Op een aantal belangrijke, met name financiële onderwerpen, zijn we het echter niet eens geworden. Hierdoor konden we over het totale pakket geen overeenstemming bereiken. Dit heeft KNS, werkgeversorganisatie in de Slagersbranche, doen besluiten een eindbod te doen. Een eindbod is een laatste bod dat je aan de andere partij voorlegt met daarin met maximale wat je kunt doen. Het is dan aan de andere partij, in dit geval CNV Vakmensen, om te beslissen of het eindbod wordt geaccepteerd of niet. Als de leden het eindbod afwijzen, komt er niet zomaar een ander beter bod van werkgevers en zal overwogen moeten worden om actie te gaan voeren.

Het eindbod
Hierbij de belangrijkste zaken uit het eindbod:
-
looptijd cao van 1 jaar van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019;
-
cao-loonsverhoging van 2,5% per 1 maart 2019;
-
een duidelijkere omschrijving wat onder ploegendienst wordt verstaan;
-
een bepaling dat toiletbezoek in werktijd kan plaatsvinden;
-
seniorendagen vanaf de maand waarin je jarig bent in plaats van het jaar erna;
-
hogere jeugdlonen in de cao. Negatief effect hiervan is dat de vakvolwassen lonen voor nieuwe medewerkers in bepaalde schalen worden verlaagd;
-
duidelijkere reiskostenregeling waarbij €0,15 per km wordt betaald boven de 10 km enkele reis. Er wordt maximaal 55 km enkele reis (dus 110 km totaal vergoed);
-
verlaging van de zondagstoeslag voor de winkels van 100% naar 80% waarbij vrijwillig karakter van de zondag blijft gehandhaafd;
-
onderzoek naar persoonlijk opleidingsbudget.

Het gehele eindbod treffen jullie als bijlage aan.

Waarom zijn we het niet eens geworden?
Belangrijkste redenen dat we het niet eens zijn geworden, zijn de loonsverhoging en de verlaging van de zondagtoeslag. De loonsverhoging van 2,5% vinden we te laag, omdat dit ongeveer gelijk is aan de voorspelde inflatie voor 2019 en je er dus niet in koopkracht op vooruit gaat door deze loonsverhoging. Dat vinden we onbegrijpelijk in deze tijd van economische voorspoed. Daarnaast vinden we deze verlaging van de zondag toeslag niet acceptabel, omdat deze voor werknemers die op zondag werken van groot belang is. We begrijpen dat er soms de zondag voor feestdagen gewerkt moeten worden, omdat het dan erg druk is, maar een algehele verlaging van de toeslag voor het hele jaar vinden wij te ver gaan. Daarbij moet wel gezegd worden dat het werken op zondag vrijwillig blijft, maar we weten ook welke druk soms kan ontstaan op deze “vrijwilligheid” door werkgever of collega’s. Naast loon en zondagtoeslag snappen we dat de kosten door invoering van een hoger minimum jeugdloon voor bepaalde leeftijdsgroepen leidt tot hogere kosten, maar vinden we het moeilijk te begrijpen dat daardoor ook het vakvolwassen loon voor sommige functies ook wordt verlaagd. Feitelijk wordt daardoor de cao voor nieuwe medewerkers minder waard, juist in een tijd dat er zo’n grote behoefte is aan personeel. Deze punten vonden we van dusdanig belang dat we geen overeenstemming hebben bereikt. Nu ligt er een eindbod van werkgevers.

Wel of geen cao?
Er ligt een eindbod. CNV Vakmensen is daar onvoldoende tevreden over om er een akkoord op te sluiten. Er zitten natuurlijk goede afspraken in, maar ook mindere. Maar CNV Vakmensen is een vereniging, waarin de leden het uiteindelijk voor het zeggen hebben. Zij bepalen of er een cao komt. Daarbij moet gezegd worden dat als dit eindbod niet wordt geaccepteerd, er geen nieuw bod van werkgevers te verwachten is. En dat er dus acties moeten komen als we een betere cao willen. Het woord is aan de leden en dus ook aan jou. In overleg met de kaderleden hebben we besloten het eindbod neutraal aan de leden voor te leggen.

Je kunt hier je stem uitbrengen. Ontvang je de nieuwsbrief per post dan kun je op internet het volgende webadres intypen om te stemmen: https://q.crowdtech.com/GiscmYEOBESZhXjiWUxaFg  Graag wil ik daarnaast weten wat je vindt van de loonsverhoging en de verlaging van de zondagtoeslag om er goed beeld bij te hebben. Je hebt tot en met 3 maart de gelegenheid om je stem uit te brengen.

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact met mij opnemen via onderstaande gegevens. Meer informatie over CNV Vakmensen is te vinden op www.cnvvakmensen.nl .

Jeroen Warnaar
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 35 49 90
E: j.warnaar@cnvvakmensen.nl
Twitter: @JeroenWarnaar
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid