Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Slagersbedrijf - Nieuws

Wat vind jij van de cao-voorstellen Slagers?

De cao-onderhandelingen voor de cao Slagers starten in april. CNV Vakmensen wil afspraken maken over loonsverhoging, scholing en uitzendkrachten. In deze nieuwsbrief staan de voorstellen die wij willen gaan doen. Op jou is de cao Slagers van toepassing. Wat vind jij van deze cao-voorstellen?Concept voorstellen CNV Vakmensen voor de nieuwe cao Slagers per
1 april 2014

1. Looptijd: twee jaar van 1 april 2014 tot 1 april 2016, mits goede afspraken te maken op basis van deze voorstellenbrief.

2. Loon: 3% per 1 oktober 2014 en 3% per 1 oktober 2015.

3. Pensioen: afspraken maken over de hoogte van de pensioenpremie voor werkgevers en werknemers, op basis van een (wettelijk) lagere jaarlijkse opbouw van 1,875% per 2015 en een lagere rendementsverwachting voor de premieberekening.

4. Winkel en industrieel: een uitsplitsing maken in de cao voor arbeidsvoorwaarden, die specifiek gekoppeld zijn aan de winkel en aan de industriële slagerijen.

5. Maaltijdvergoeding: in aanvulling op de huidige cao wordt ook een maaltijdvergoeding of maaltijd verstrekt door de werkgever als er op een dag langer gewerkt wordt dan 10 uur (zonder pauzes) en die niet voor 17.00 uur en na 19.00 uur werken.

6. Budgetcoach: voortzetting van de pilot voor budgetcoach en training omgaan met geld. Uitbreiding van beschikbaar budget naar € 750 per werknemer.

7. Uitzendkrachten: op uitzendkrachten is vanaf de eerste werkdag de beloning conform de cao Slagers van toepassing met betrekking tot functie en salaris, arbeidsduur, vakantie en buitengewoon verlof (art 8 t/m 29). Employability, loopbaanadvies en budgetcoach naar rato van het aantal weken in het jaar, dat zij werkzaam zijn in een slagerij (art 34 en 35). Hierbij blijft het uitgangspunt van een miniumum-cao overeind: beter voor de werknemer mag wel, slechter mag niet.

8. Naleving van cao: afspraken maken om de naleving van de cao en de controle op naleving te verbeteren. Dit geldt ook voor de controle op naleving van de afspraken voor uitzendkrachten.

9. Scholing: de waarde van een niet gebruikt scholingsbudget van twee dagen per jaar wordt gestort op een geblokkeerde scholingsrekening van de werknemer buiten het bedrijf. Dit geld kan de werknemer gebruiken om zijn vakmanschap binnen en buiten de slagerij te bevorderen. De waarde van een dag is hiervoor per dag 0,5% van het jaarsalaris.

10. Stageplaatsen: evaluatie van de afspraak uit de vorige cao om tot meer stageplaatsen te komen voor zowel scholieren als voor zij-instromers/gedetacheerden en op basis van de evaluatie vervolgafspraken maken.

Reactie
Voor je reactie op de concept cao-voorstellen van CNV Vakmensen kun je terecht bij de kaderleden, die zitting hebben in de cao-commissie Slagers en bij bestuurder Frans van de Veen. Mail naar f.veen@cnvvakmensen.nl of neem telefonisch contact op met regiokantoor Breda via telefoonnummer 076-5724670.

Wil je zelf meepraten in de cao-commissie Slagers, neem dan ook contact op met bestuurder Frans van de Veen.

Reageren op de concept voorstellen kan tot uiterlijk 12 maart 2014.

Alvast bedankt.

Frans van de Veen
bestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid