Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Slagersbedrijf - Nieuws

Voorstellenbrief werkgevers: geen voorstellen cao Slagers

Werkgevers in het slagersbedrijf (KNS) stelt in haar voorstellenbrief voor een nieuwe cao dat ze op dit moment niet tot voorstellen kunnen komen voor de cao van 2021 vanwege de uitzonderlijke onzekere maatschappelijke en economische omstandigheden rond corona. CNV Vakmensen heeft werkgevers opgeroepen om het volgende overleg toch met voorstellen te komen, want de medewerkers verdienen in deze moeilijke tijd waarin hard gewerkt wordt een goede cao.

Op woensdag 11 november vond het eerste overleg over een nieuwe cao slagers plaats. Voordat het overleg over de cao begonnen was, was het echter al bijna weer geëindigd, omdat werkgevers aangeven door de uitzonderlijke onzekere maatschappelijke en economische omstandigheden niet tot voorstellen kunnen komen. Het bestuur van de KNS heeft om die reden geen mandaat kunnen vaststellen. Bij gebrek aan een mandaat aan de kant van KNS kunnen de onderhandelingen formeel niet beginnen. Wel heeft KNS de uitdrukkelijke wens uitgesproken om binnen een redelijke termijn tot een nieuwe cao te komen. Werkgevers willen wel met elkaar in gesprek te blijven. Op die manier kan, stellen ze, snel geschakeld worden als de omstandigheden zo wijzigen dat formele gesprekken hervat kunnen worden.

Teleurgesteld
CNV Vakmensen heeft haar teleurstelling uitgesproken over de opstelling van werkgevers. Juist in deze tijd waarin werknemers onder moeilijk omstandigheden hun werk blijven doen is een goede beloning via de cao op zijn plaats. Daarom heeft CNV Vakmensen wel haar voorstellen toegelicht en KNS gevraagd tijdens het volgende overleg op 2 december alsnog met voorstellen te komen voor een nieuwe cao en inhoudelijk alle voorstellen met ons te bespreken.

Pensioen
Tijdens hetzelfde overleg hebben wel inhoudelijk met elkaar gesproken over de pensioenregeling. Gezien de eisen van De Nederlandsche Bank en een evenwichtige belangenafweging tussen alle deelnemers (actieven, uitkeringsgerechtigden en slapers) in het pensioenfonds, kan geen andere beslissing worden genomen dan dat de pensioenpremie omhoog moet en de opbouw moet worden verlaagd. Als gevolg van de lage rente op dit moment - van rond de 0%- moeten veel hogere reserves worden aangehouden in het fonds. We kunnen stellen dat de afgelopen jaren een te lage premie is betaald. Dat is de reden dat er geen andere keuze is dan dat de pensioenpremie in 2 jaar van 20,3% van de pensioengrondslag moet worden verhoogd naar 28,3%. De opbouw van het pensioen voor de toekomst zal in diezelfde 2 jaar worden verlaagd naar 1,2% in 2021 en 1,3% in 2022 (is nu 1,6%).

Wat zijn de extra kosten?
Voor 2021 betekent het dat de premie met 4% omhoog moet. Dat is 4% van de pensioengrondslag wat gelijk is aan ongeveer 2,2% van de loonsom. Daarvan betalen werkgevers 60% volgens de geldende afspraken en werknemers 40%. Uiteindelijk zal het voor 2021 erop neer komen dat je vanaf 1 januari 2021 ongeveer 0,88% van je loon meer gaat betalen aan pensioen. Aangezien in 2022 de VPL-premie vrij valt en deze besteed zal worden aan de verhoging van de pensioenpremie, zal het je in 2022 nauwelijks extra geld kosten. Over 2023 wordt nog gesproken.

Geen keuze
Helaas is er geen andere keuze dan deze premieverhoging en verlaging van de opbouw te accepteren. Voordeel is wel dat bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel de premie goed op niveau is en dat we een goede nieuwe pensioenregeling kunnen gaan bouwen die minder afhankelijk is van de lage rente.

Na het volgende overleg op 2 december zullen we je nader informeren. Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met je CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl ). Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl/slagers .

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid