Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Slagersbedrijf - Nieuws

Stemming over onderhandelingsresultaat cao Slagers

CNV-leden kunnen stemmen over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao voor het Slagersbedrijf van 1 oktober 2017 t/m 31 december 2018.

Ondanks de loonsverhoging van 1,75% is CNV Vakmensen positief over het onderhandelingsresultaat. Het netto-inkomen wordt via andere afspraken verhoogd, de cao-naleving verbetert met invoering van ORBA en er wordt gewerkt aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Inkomen

De lonen gaan 1,75% omhoog per 1 februari 2018. Naast de loonsverhoging 1,75% gaat het inkomen ook met andere arbeidsvoorwaarden omhoog.

 • Ter compensatie van een latere ingangsdatum van de loonsverhoging ontvangen werknemers in februari een eenmalige bruto uitkering van €40 (deeltijders pro rato.
 • Het werknemersdeel van de premie Werkhervattingskas (voor financiering van sociale zekerheid arbeidsongeschikte werknemers) gaat jaarlijks omlaag. In 2018 gaat van 50% naar 40% en vanaf 2022 betalen werkgevers de gehele premie. Werknemers betalen nu nog de helft van de premie van 1,51%. Bij een inkomen van € 25.000 op jaarbasis levert de verlaging van 10% een voordeel op van € 37,50 per jaar. Bij grotere bedrijven kan dit voordeel voor werknemers nog verdubbelen bij een hoger aantal uitgestroomde arbeidsongeschikten. Maar kan ook lager zijn bij heel weinig uitgestroomde arbeidsongeschikten.
 • De koudetoeslag verhoogt van € 9,50 naar € 9,80 per week.
 • Het nieuwe functiewaarderingssysteem ORBA wordt per 1 juli 2018 alsnog ingevoerd. Hierdoor kunnen werknemers beter ingedeeld worden in de nieuwe loonschalen en is het beter controleerbaar op juistheid. De nieuwe loonschalen betekenen een verbetering voor de lagere loonschalen omdat de nieuwe schalen 2 t/m 4 hoger zijn dan de oude schalen A0, A1 en A2. Niemand gaat er door ORBA in salaris op achteruit. Het maximale salaris in de nieuwe cao voor bijvoorbeeld een verkoopmedewerker I wordt € 13,00. Dit is € 1,35 hoger dan het huidige maximum in A1 inclusief cao-loonsverhoging.

Duurzame inzetbaarheid

De seniorenregeling voor werknemers vanaf 60 jaar wordt per 1-1-2019 uitgebreid met de regeling 95% werken, 100% salaris en 100% pensioenopbouw. Dit betekent voor een fulltimer per jaar 7 extra vakantiedagen om zo het werk vol te kunnen houden bij een opschuivende AOW-leeftijd. Deze regeling geldt ook voor parttimers met een minimum van 50% werken per week.

De bestaande pilots voor vergoeding van loopbaanadvies, niet-functiegerichte scholing, mantelzorg en budgetcoach worden met 4 jaar verlengd tot 1 oktober 2021. Werknemers hebben hierdoor de mogelijkheid om minder te werken, zich te oriënteren op hun eigen loopbaan en scholingskosten vergoed te krijgen buiten het huidige werk.

Arbeidstijd

Problemen rond betaling van werkzaamheden en rond het verlof op zaterdag worden door afspraken aangepakt. 

 • In de industriële slagerijen gaan de hygiënische handelingen rond de pauze (per 1 oktober 2018) en bij einde diensttijd (per 1 juli 2019) betaald worden als arbeidstijd, indien dit nu nog niet gebeurt.
 • Cao-partijen gaan in een protocol afspraken maken over de betaling van werkzaamheden na sluitingstijd van de winkel, indien er geen sprake is van overwerk. Hoe en wat moet nog ingevuld gaan worden.
 • Werknemers krijgen het eenzijdige recht om verlof op te nemen op maximaal 5 zaterdagen per jaar. De voorwaarde is dat zij dit tenminste 4 weken van te voren aanvragen bij de werkgever en het niet gaat om zaterdagen in december, voor Pasen of voor Pinksteren. Deze regeling komt naast de gewone verlofaanvragen. Hierdoor hebben werknemers meer mogelijkheden om daadwerkelijk op zaterdag vrij te zijn.

Vakbondswerk

De positie van vakbondscontactpersonen in de bedrijven wordt verstevigd. Dit is belangrijk want vakbondscontactpersonen moeten niet alleen buiten het bedrijf, maar ook binnen het bedrijf actief kunnen zijn. Dat hoort bij goede arbeidsverhoudingen en een goede cao.

Stemming

Wij vinden dit een positief resultaat. We adviseren de leden dan ook om in te stemmen met dit onderhandelingsresultaat. De complete tekst van het onderhandelingsresultaat vind je onder 'Downloads'. Als CNV lid kun je tot 22 januari jouw stem uitbrengen.

Heb je vragen en/of opmerkingen, dan kun je bij mij terecht.

De CNV-onderhandelingsdelegatie
Frans van de Veen,vakbondsbestuurder
Mail f.veen@cnvvakmensen.nl en mobiel 06-51601965
Jan Rozeboom en Albert Gort, kaderleden


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid