Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Slagersbedrijf - Nieuws

“Schraalhans Keukenmeester” bij cao Slagers

Twee overleggen met de KNS (brancheorganisatie Slagers) over een nieuwe cao hebben nauwelijks iets opgeleverd. “Niks, noppes, nada” is het devies KNS met een beperkte loonsverhoging. Het is zeer de vraag of er zonder druk van de werknemers in de branche een cao gaat komen.

Op 14 en 26 november hebben de eerste 2 overleggen plaatsgevonden over de nieuwe cao slagers die 1 januari 2020 zou moeten ingaan. Op 14 november zijn over en weer de voorstellenbrieven toegelicht en 26 november is verder over de voorstellen gesproken. De voorstellen van CNV kennen jullie. Belangrijk daarin zijn een goede robuuste loonsverhoging, afspraken rond pensioen, duidelijkere beschrijving van de afspraken rond overwerk en verbetering van de positie van uitzendkrachten.

Voorstellen KNS
Daartegenover heeft KNS een aantal voorstellen gedaan die je in bijgaande brief aantreft. Belangrijkste daarvan zijn:

 • De oproeptermijn voor oproepkrachten verkorten van 4 dagen naar 1 dag en;
 • Afschaffen van de zondag toeslag.

Je begrijpt dat we daar niet blij van werden.

Tussenstand onderhandelingen
In het vervolgoverleg bleek gelukkig dat ze het voorstel over afschaffing van de zondag toeslag snel wilden laten vallen. Wat echter ook bleek dat ze nauwelijks in willen gaan op onze voorstellen en maar met een zeer beperkte loonsverhoging willen komen. Wat er nu van de zijde van de KNS op tafel ligt is:

 • Een werkgroep die aan de slag moet met de uitwerking van de afspraken rond de zware beroepen. Op dit moment willen ze inhoudelijk daar echter nog geen enkele toezegging over doen;
 • Samen kijken naar de ingewikkelde beschrijving van overwerk in de cao;
 • Noodzakelijke verhoging van de premie voor de seniorenregeling;
 • Afspraken voor 1 jaar;
 • Een loonsverhoging van 2% per 1 januari 2020.

KNS motiveert dit door te stellen dat omzet in de branche in het eerste half jaar van 2019 18% lager zou liggen dan in 2018 en dat dit in de tweede helft van 2019 niet meer recht getrokken kan worden. We hebben deze cijfers niet kunnen controleren, maar zien wel dat KNS volledig voorbij gaat aan de groei van de winst (+3%) en het bedrijfsresultaat (+5%) in 2018 ten opzichte van 2017 en ook aan de groei die de branche de laatste 6 jaar heeft doorgemaakt.

Volstrekt onvoldoende
Wat er nu op tafel ligt is dan ook volstrekt onvoldoende om te komen tot een nieuwe cao. Dit hebben we ook aan de KNS meegegeven. Dinsdag 10 december staat het volgende en voorlopig laatst geplande cao-overleg en dan zullen we zien of KNS nog meer te bieden heeft. Is dat niet het geval, dan zullen de werknemers in de slagersbranche moeten beslissen of ze in beweging willen komen en druk willen gaan zetten op werkgever voor een betere cao. We zullen jullie over de uitkomst van het overleg op 10 december informeren. Praat alvast met je collega’s over de stand van zaken in het cao overleg, stuur deze nieuwsbrief door en/of kopieer hem en geef hem aan je collega’s en laat ons weten wat je ervan denkt.

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl ). Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl .
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid