Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Slagersbedrijf - Nieuws

Onderhandelingsresultaat Cao Slagers 2018

Het ging moeizaam maar CNV Vakmensen heeft een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor het Slagersbedrijf. De lonen gaan per 1 februari omhoog met 1,75% en funktiewaardering ORBA wordt alsnog ingevoerd met betere lonen in de laagste schalen. Aankomende week is de stemming.

De belangrijkste punten

 • Looptijd van 1 oktober 2017 tot 1 januari 2019
 • Loonsverhoging van 1,75% per 1 februari 2018 en een éénmalige uitkering van € 40,- (deeltijders naar rato) in februari
 • Afbouw van de werknemerspremie voor de WerkHervattingsKas (sociale zekerheid WGA) van gemiddeld 0,15% van het loon per jaar, vanaf 2018. Door de jaarlijkse afbouw betalen werknemers steeds minder premie en vanaf 2022 helemaal geen WKH-premie meer
 • Invoering per 1-1-2019 van een nieuwe regeling voor 60+-ers om minder te werken van 95% werken, 100% loon en 100% pensioenopbouw. In de toekomst wordt deze regeling uitgebouwd naar 90% werken, 100% loon en 100% pensioenopbouw. (De 80-90-100%-regeling blijft ook bestaan)
 • Invoering van funktiewaarderingssysteem ORBA per 1 juli 2018 (na 2x uitstel) met nieuwe loonschalen en betere functie-omschrijvingen. Hierdoor is toekenning van het juiste salaris en de salarisschaal op basis van werkzaamheden beter mogelijk en controleerbaar.
 • Meer mogelijkheden om op zaterdag daadwerkelijk verlof op te nemen, als de zaterdag ingeroosterd is.
 • De positie van vakbondskaderleden in de bedrijven wordt verduidelijkt en verbeterd.
In de volgende CNV-nieuwsbrief komen alle punten uit het onderhandelingsresultaat te staan.

Moeizaam

De onderhandelingen over de cao met de werkgevers gingen dit jaar moeizaam. Met name over de loonsverhoging. CNV Vakmensen is echter wel tevreden over de afspraken over funktiewaardering ORBA, afbouw van de WerkHervattingsKas-premie, invoering van een aantrekkelijker regeling minder werken voor oudere werknemers en duidelijker positie van vakbondskaderleden. Daarom heeft CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat afgesloten.

Stemming

Eind van de week krijgen CNV-leden de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat toegestuurd en kunnen zij hierover stemmen. Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kun je terecht bij CNV-bestuurder, Frans van de Veen.

De CNV-onderhandelingsdelegatie
Jan Rozeboom en Albert Gort, kaderleden
Frans van de Veen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 65
E: f.veen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid