Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Slagersbedrijf - Nieuws

Insteek CNV voor de nieuwe cao Slagers 2013

Op 23 april 2013 starten de onderhandelingen voor de nieuwe cao Slagers. CNV Vakmensen zet dit jaar naast een loonsverhoging in op scholing en de positie van uitzendkrachten.

Cao-voorstellen
1. De huidige cao loopt af op 1 april 2013. De nieuwe cao willen wij afsluiten voor één jaar. Indien goede afspraken over loonsverhoging en andere CNV-voorstellen, dan is twee jaar bespreekbaar.

2. Een loonsverhoging van 2% per 1 oktober 2013 en € 12,50 per maand structureel bij een eenjarige cao. Met dit voorstel stijgen de salarissen gemiddeld met ongeveer 2,5%. De lagere inkomens stijgen iets meer dan de hogere inkomens.

3. Structurele verhoging van het loon met een opleidingstrede vanaf het moment van behalen van diploma voor WEB-niveau's twee of drie door de werknemer en een meestertrede voor het behalen van de meestertitel door de werknemer. Een trede heeft in het loongebouw ongeveer een waarde van 0,5%.

4. Uitzendkracht krijgt een budget van € 750,- per jaar (wordt opgebouwd per gewerkte week). Werknemers hebben deze regeling al in de cao op basis van een pilot. Deze pilot employability voor werknemers willen wij omzetten in een structurele afspraak.

5. Het aantal uitzendkrachten en flexibele werknemers per bedrijf beperken door een maximum van 25% flexibel ten opzichte van het vaste personeel af te spreken.

6. De afspraak over combinatie van werk en mantelzorg willen wij voortzetten. 

Een mantelzorger kan maximaal een jaar lang 80% werken met 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Daarnaast willen wij bekijken of op andere manieren werk en mantelzorg goed valt te combineren.

7. De inzet van een budgetcoach vergoeden met een maximum van € 300,- om zo werknemers met geldproblemen te ondersteunen. Door de crisis hebben veel mensen problemen om rond te komen. Via een budgetcoach kan voorkomen worden, dat een werknemer verzuipt in zijn of haar financiële problemen.

8. Wij willen, als mensen werken in de slagersbranche en niet in dienst zijn van de slagerij, dat toch de gehele cao Slagers van toepassing is. Nu vallen uitzendkrachten en payrollbedrijven onder de slechtere cao voor de uitzendbranche.

9. Vanaf 2014 is Koningsdag op 27 april een nationale feestdag (of 26 april als 27 april op zondag valt). Deze dag komt in de cao in de plaats van de huidige Koninginnendag.

10. De mogelijkheden om stage te lopen bij een slagerij worden (financieel) gestimuleerd vanuit de sector. Het gaat hierbij niet alleen om scholieren, maar ook om zij-instromers met een baan of zonder werk.

CNV-onderhandelingsdelegatie
De CNV onderhandelingsdelegatie bij deze cao-onderhandelingen wordt gevormd door de CNV-kaderleden Jan Rozenboom en Heine van Dijk en CNV-bestuurder Frans van de Veen. Heb je vragen en/of opmerkingen over deze nieuwsbrief, dan kun je contact opnemen met Frans van de Veen via regiokantoor te Breda, telefoonnummer 076-5724670 en per e-mail via f.veen@cnvvakmensen.nl.

Via CNV-nieuwsbrieven word je op de hoogte gehouden als CNV-lid van de cao-onderhandelingen.


Frans van de Veen
bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid