Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Slagersbedrijf - Nieuws

Hoe werkt nieuwe functiewaardering Slagers?

In de laatste cao Slagers is afgesproken dat per 1 juli 2018 het nieuwe functiewaarderingssysteem wordt ingevoerd. Alle functies worden opnieuw beschreven, gewaardeerd en ingedeeld. Wat betekent dit voor jou en wat kan je doen als je het er niet mee eens bent?

Per 1 juli 2018 wordt een nieuwe functiewaarderingssysteem ingevoerd bij slagersbedrijven (het systeem heet ORBA). Reden hiervoor is dat het bestaande systeem verouderd was en dat de branche en de functies veranderd waren. Verder is het doel dat het onderscheid tussen de functies duidelijker zou worden.

Wat gaat er gebeuren?

Werkgevers moeten voor alle functies binnen hun bedrijf een aantal stappen doorlopen:
 1. je functie, zoals je die vervult en zoals je werkgever verwacht dat je die uitvoert, moet worden beschreven en met je besproken. Als je het met elkaar eens bent wordt de beschrijving op papier gezet;
 2. de functiebeschrijving wordt vergeleken met een aantal voorbeeldfuncties in het Handboek;
 3. op grond van de vergelijking wordt de zwaarte van de functie vastgesteld met behulp van het ORBA indelingsformulier;
 4. de functie wordt ingedeeld in een functiegroep;
 5. de indeling wordt aan je bekend gemaakt.
In veel gevallen zal dit leiden tot een situatie waarin je het eens bent met je werkgever. Mocht dat niet het geval zijn, dan zijn er de volgende mogelijkheden om dit aan de orde te stellen.
 • in eerste instantie geef je dit aan bij je werkgever, heb je er een gesprek over met elkaar en geeft je werkgever aan of hij het opnieuw wil bekijken;
 • als je het na dit gesprek (en eventueel zijn nieuwe besluit) nog steeds niet met je werkgever eens bent, kun je bezwaar maken bij de ondernemingsraad (OR) van jouw bedrijf. De OR geeft dan binnen 30 dagen een advies aan de werkgever, die vervolgens binnen 4 weken een besluit moet nemen, waarover je moet worden geinformeerd;
 • als er geen OR is of als je het niet eens blijft met werkgever na zijn besluit op het advies van de OR, kun je binnen 6 weken beroep aantekenen bij de Commissie Arbeidsvoorwaarden, waar zowel KNS als de vakbonden vertegenwoordigers in hebben.
Meer informatie hierover kun je vinden op deze website. Hier vind je veel meer informatie over het nieuwe functiewaarderingssysteem en de invoering ervan. Onder "informatie en toelichting" vind je onder andere een werknemersfolder met voorbeelden, maar bijvoorbeeld ook het Handboek. Mocht je er niet uitkomen of problemen ondervinden, dan kun je contact opnemen met CNV Info die kunnen bekijken of ze je verder kunnen helpen en/of adviseren op 030-7511007 of cnvinfo@cnv.nl.

Geen lager loon!

Naar verwachting worden de meeste functies gelijk of hoger ingeschaald dan in de oude situatie. Het kan echter zo zijn dat je door de nieuwe functiebeschrijving en -indeling qua salaris lager uitkomt dan voor 1 juli 2018. In dat geval is afgesproken dat je minimaal hetzelfde blijft verdienen na 1 juli 2018. Niemand gaat er dus in loon op achteruit. Krijg je hier wel mee te maken dan is het verstandig contact met ons op te nemen.

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande (andere) vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990, e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl , Twitter @JeroenWarnaar of #CNVSlagers). Jeroen is dit voorjaar Frans van der Veen opgevolgd, die zich volledig is gaan richten op het besturen van pensioenfondsen. 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid