Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Slagersbedrijf - Nieuws

Het aantal uren werk per week bij de slagers

In de cao voor het Slagersbedrijf 2016-2017 staan afspraken over de arbeidstijd. Het gaat om bijvoorbeeld het aantal uur per werkweek. Wanneer is er sprake van overwerk, hoe zit het met pauzetijd en wat is het verschil tussen fulltime en deeltijd.

De werkweek voor een fulltimer is 38 uur per week. In deze Nieuwsbrief van CNV Vakmensen staat meer uitleg over de werkweek.

38 uur voor een hele week

Ben je werkzaam in een slagersbedrijf en werk je fulltime, dan heb je een werkweek van gemiddeld 38 uur per week in een dienstrooster van 4 weken. Werk je gemiddeld meer dan 38 uur per week, dan werk je over. Alleen een manager Vleesdetailhandel heeft een langere werkweek van 43 uur. In deze nieuwsbrief wordt uitgegaan van de functies met een 38-urige werkweek.

ADV

De cao geeft de ruimte om een rooster te maken waarbij in de 1e, 2e en 3e week wel 40 uur gewerkt wordt en 2 uur arbeidsduurverkorting (ADV) wordt gespaard per week. In de 4e week wordt dan 32 uur gewerkt en heeft de werknemer 1 dag vrij (ADV-dag).

Deeltijd werken in de slagerij

Werk je per week minder dan 38 uur, dan werk je in deeltijd. Het loon per week is dan naar verhouding ook lager. Het uurloon blijft hetzelfde. Het uurloon is afhankelijk van het soort werk dat je doet, je functie. Dit uurloon kan niet lager zijn dan in de cao beschreven staat, wel hoger.

Arbeidsweek en dienstrooster

Je werkt maximaal 5 dagen per week van maandag t/m zaterdag. Dit staat in een dienstrooster dat gemaakt wordt voor een periode van 4 weken. Een dienstrooster moet in ieder geval 2 weken voor ingang vastgesteld zijn door de werkgever én bekend gemaakt zijn bij de werknemers.

Normaal wordt niet gewerkt op zon- en feestdagen. Werken op zon- en feestdagen is alleen mogelijk met uitdrukkelijke instemming van de werknemer. De toeslag op het loon op zon- en feestdagen is 100%.

Overwerk

Werk is overwerk als het in opdracht van de werkgever wordt verricht, en geldt voor de gewerkte tijd boven 9 uur per dag en gemiddeld 38 uur per week.
Voor werknemers met een rooster van 9,5 uur per dag bij 4 dagen in de week geldt overwerk boven de 9,5 uur per dag. De betaling van overuren op een werkdag (= ingeroosterde dag) is 25% toeslag voor de 1e twee uur per week en daarna 50%.

De toeslag voor overwerk op een vrije dag is hoger: de 1e twee uur 50% en daarna 100%. Voor deeltijders is ook sprake van overwerk boven de 9 uur per dag en gemiddeld 38 uur per week.

Pauzes

Een koffie of theepauze en de lunchpauze is geen arbeidstijd. In een pauze moet je wel echt vrij zijn. Pauzes hoeven niet doorbetaald te worden door de werkgever tenzij hierover in het bedrijf of in het eigen arbeidscontract andere afspraken over doorbetaling zijn gemaakt.

Minimum-cao

De cao is een minimum-cao. Per arbeidsvoorwaarde mag dit wel beter maar niet slechter geregeld zijn. Bijvoorbeeld: een hoger uurloon en geen recht op overwerktoeslag afspreken is in strijd met de cao. Hoger uurloon mag wel, geen recht op overwerktoeslag mag niet.

Vragen over arbeidsduur en cao Slagers?

Heb je vragen over de arbeidsduur in de Cao Slagers, neem dan contact met mij op.

E f.veen@cnvvakmensen.nl)
W www.cnvvakmensen.nl
Voor individuele vragen kun je contact opnemen met CNV Info >

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid