Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Slagersbedrijf - Nieuws

Eindbod Slagers-cao onvoldoende?

Tijdens de onderhandelingen over een nieuwe slagers-cao hebben werkgevers (KNS) plotseling een eindbod gedaan. Het is een mager eindbod met een beperkte loonsverhoging. CNV Vakmensen gaat hierover in gesprek met haar leden en legt het eindbod van werkgevers aan de leden voor.

Na drie keer praten over een nieuwe cao voor de Slagersbranche zouden we woensdag 8 januari opnieuw in gesprek gaan om te kijken of we tot een cao konden komen. Tot onze verbazing werd dit overleg op 7 januari afgezegd en werd aangegeven dat werkgevers met een eindbod zouden komen. Reden hiervoor was volgens werkgevers dat ze niet veel ruimte meer hadden om te onderhandelen en dat het dan niet zinvol zou zijn om nog bij elkaar te komen. CNV Vakmensen was hier ontstemd over en heeft aangegeven dat het altijd zin heeft om bij elkaar te komen, juist in een fase waarin het moeilijk is in de onderhandelingen. KNS gaf echter aan dat ze alleen bereid waren tot toelichten van het eindbod en dat er verder niet meer over gesproken kon worden. Daarop heeft CNV Vakmensen zich neergelegd bij het niet doorgaan van het overleg.

Eindbod werkgevers
En dus kwam er een eindbod op papier. Dit treffen jullie bijgaand aan. Werkgevers in het slagerijbedrijf blijven aangeven dat het in 2019 niet goed gegaan is met de branche en dat werkgevers zich geen grote loonkostenverhoging kunnen veroorloven. De belangrijkste punten uit het eindbod zijn:

 • 1-jarige cao;
 • 2,5% loonsverhoging over het feitelijk bruto loon per 1 februari 2020;
 • Een eenmalige uitkering van €102 bruto op fulltime basis. Parttimers krijgen het deel hiervan dat ze werken;
 • Werkgroepen die gaan kijken naar verlofsparen, seniorenregelingen en de overwerkbepaling.

Bijgaand tref je het eindbod in zijn geheel aan.

Onvoldoende
CNV Vakmensen heeft KNS aangegeven dat dit onvoldoende is. Een loonsverhoging van 2,5% in een tijd dat het economisch goed gaat in Nederland is te laag. De compensatie van €102 bruto eenmalig is een fooi, waaruit we opmaken dat werknemers in de branche niet serieus worden genomen. Verder is het een kaal eindvoorstel zonder verder voor werknemers aantrekkelijke zaken en een aantal voor ons belangrijke onderwerpen worden ondergebracht in werkgroepen.

Jullie bepalen
Wij kunnen dit eindvoorstel echter wel onvoldoende, maar we zijn een vereniging waarin de leden bepalen of iets voldoende of onvoldoende is. Daarom gaan we dit eindvoorstel aan jullie voorleggen. Tegelijkertijd willen we een aantal ledenvergaderingen gaan houden om met jullie over dit eindvoorstel te spreken. Deze ledenvergaderingen zullen worden gehouden op:

 • Maandag 27 januari van 19.00 tot 21.00 uur in de buurt van Utrecht;
 • Maandag 10 februari van 19.00 tot 21.00 uur in de buurt van Culemborg.

Zet de datum die je het beste uit komt alvast in je agenda. De precieze adressen volgen. Dan zal ook een stemformulier worden meegestuurd, zodat gestemd kan worden.

Hoe komen tot een betere cao?
We gaan het eindvoorstel met elkaar bespreken en erover stemmen. Zonder op de uitslag daarvan vooruit te willen lopen, moeten we ons wel realiseren dat we alleen tot een betere cao kunnen komen, als werknemers ook bereid zijn zich daarvoor in te zetten. Denk dus alvast na over wat jij en je collega’s kunnen gaan doen als het eindvoorstel van werkgevers wordt afgewezen. Want dan is het niet klaar en zullen we aan de bak moeten om druk te zetten op werkgevers voor een betere cao. Vraag in ieder geval aan je collega’s om ook lid te worden van CNV Vakmensen voor een betere cao!

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-2035990, e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl of Twitter via @JeroenWarnaar of met #cnvslagers). Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl .
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid