Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Slagersbedrijf - Nieuws

Cao-onderhandelingen Slagers langzaam van start

Op 7 april 2014 zijn de onderhandelingen gestart voor de nieuwe cao Slagers. CNV Vakmensen wil naast een loonsverhoging van drie procent per jaar, afspraken maken over onder andere verbetering van de scholingsafspraken en de positie van uitzendkrachten.

De werkgeversorganisatie KNS heeft pas in 2015 een beperkte ruimte voor een loonsverhoging en wil de zondagtoeslag verlagen. De slagers houden dus de hand op de knip en CNV Vakmensen wil een goede loonsverhoging voor de werknemers na magere jaren.

CNV-voorstellen


1. Looptijd: twee jaar van 1 april 2014 tot 1 april 2016, mits goede afspraken worden gemaakt op basis van deze voorstellenbrief. Werkgevers willen een cao van een jaar gezien de onzekerheid in de economie.
2. Loon: drie procent per 1 oktober 2014 en drie procent per 1 oktober 2015. Toelichting: in 2013 was er geen loonsverhoging en begin dit jaar een procent, terwijl de inflatie 2,5 procent was in 2013 en naar verwachting 1,5 procent wordt in 2014. Werknemers willen erop vooruitgaan, dan moet de loonsverhoging ook goed zijn. Werkgevers zien geen omzetverbetering en daarom geen ruimte voor loonsverhoging in 2013 en een beperkte loonsverhoging per 1 januari 2014.
3. Pensioen: afspraken maken over de hoogte van de pensioenpremie voor werkgevers en werknemers op basis van een (wettelijk) lagere jaarlijkse opbouw van 1,875 procent per 2015 en een lagere rendementsverwachting voor de premieberekening. Toelichting: berekeningen laten al zien dat de prijs voor pensioen dan weer terug gaat naar het niveau van 2012.
De premie moet dan weer iets omhoog, zelfs bij een lagere opbouw.
4. Winkel en industrieel: een uitsplitsing maken in de cao voor arbeidsvoorwaarden,
die specifiek gekoppeld zijn aan de winkel en aan de industriële slagerijen. Werkgevers willen deze splitsing niet, want dit leidt tot een toeslag voor werken op zaterdag voor industriële slagerijen.
5. Maaltijdvergoeding: in aanvulling op de huidige cao, art. 25, wordt ook een maaltijdvergoeding of maaltijd verstrekt door de werkgever als een werknemer op een dag langer werkt dan 10 uur (zonder pauzes).
6. Budgetcoach: voortzetting van de pilot voor budgetcoach en training omgaan met geld. Uitbreiding van beschikbaar budget naar € 750,- per werknemer. Toelichting: veel mensen/gezinnen komen niet rond met hun maandelijkse inkomen en uitgaven.
7. Uitzendkrachten: op uitzendkrachten is vanaf de eerste werkdag de beloning conform de cao Slagers van toepassing met betrekking tot functie en salaris, arbeidsduur, vakantie en buitengewoon verlof (art. 8 t/m 29), employability, loopbaanadvies en budgetcoach naar rato van het aantal weken in het jaar dat zij werkzaam zijn in een slagerij (art. 34 en 35). Hierbij blijft het uitgangspunt van een miniumum-cao overeind. Beter voor de werknemer mag wel, slechter mag niet.
8. Naleving van cao: afspraken maken om de naleving van de cao en de controle op naleving te verbeteren. Dit geldt ook voor de controle op naleving van de afspraken voor uitzendkrachten. Werkgevers staan hier positief tegenover.
9. Scholing: de waarde van een niet gebruikt scholingsbudget van twee dagen per jaar wordt gestort op een geblokkeerde scholingsrekening van de werknemer buiten het bedrijf. Dit geld kan de werknemer gebruiken om zijn vakmanschap binnen en buiten de slagerij te bevorderen. De waarde van een dag is hiervoor per dag 0,5 procent van het jaarsalaris. Toelichting: hierdoor ontstaat daadwerkelijk een spaarpot voor de werknemer om zich te scholen. Werkgevers willen wel betere invulling van de twee scholingsdagen, maar geen individueel potje.
10. Stageplaatsen: evaluatie van de afspraak uit de vorige cao om tot meer stageplaatsen te komen voor zowel scholieren als voor zij-instromers/gedetacheerden en op basis van de evaluatie vervolgafspraken maken.

Voorstellen werkgevers

Zondagtoeslag: steeds meer slagerijen willen of moeten op zondag open vanwege de supermarkten die open zijn of koopzondagen. Werkgevers willen de toeslag voor het werken op zondag verlagen om geen verlies en wel winst te maken op de zondag.
Deze toeslag is nu 100 procent. CNV Vakmensen vindt het helemaal niet nodig dat winkels op zondag open zijn. Het is niet voor niks een rustdag en als werknemers dan op zondag werken, moet er ook wat tegenover staan. Zondag mag in de slagerijen geen gewone of gewonere werkdag worden.

80-90-100 procent regeling: de werkgevers willen de ingangsdatum voor de vrijwillige regeling voor 80 procent werken, 90 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw opschuiven van 60 jaar naar 62 jaar. Deze regeling is bedoeld voor oudere werknemers om het vol te kunnen houden. Daarnaast is met name bij kleine werkgevers een probleem om deelname aan deze regeling te bekostigen. Gezocht wordt naar een collectieve bijdrage uit het sociaal fonds. Op het ogenblik doen 30 mensen mee aan deze regeling. Ook bij de werknemer is er trouwens lang niet altijd de ruimte om 10 procent bruto salaris in te leveren voor meer vrije tijd.

En verder

Op 22 mei 2014 is de tweede onderhandelingsronde. Wat CNV Vakmensen betreft zal de KNS eerst meer mandaat moeten ophalen bij haar achterban om tot een cao te kunnen komen. Nu is het gat in de loonsverhoging erg groot.

Heeft u een reactie of vragen over de cao-onderhandelingen, dan horen wij het graag.
Hiervoor kunt u terecht bij bestuurder Frans van de Veen via regiokantoor Breda, telefoonnummer 076-5724670 en per e-mail: f.veen@cnvvakmensen.nl 

Frans van de Veen 
bestuurder

Jan Rozenboom 
kaderlid
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid