Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Slagersbedrijf - Nieuws

Cao-onderhandelingen Slagers 2013 van start

Op 23 april 2013 zijn de onderhandelingen gestart voor de nieuwe cao Slagers per 1 april 2013. CNV Vakmensen wil een nieuwe cao met een reële loonsverhoging, scholing stimuleren en de positie van flex-krachten verbeteren. De werkgeversorganisatie KNS ziet in 2013 geen ruimte voor cao-loonsverhoging en wil andere arbeidsvoorwaarden voor het werk op zondag.

Loon

De werkgevers zien geen ruimte voor cao-loonsverhoging. De inkomsten van de slagers zijn in 2012 flink gedaald door gestegen kosten. Daarom ziet de KNS geen ruimte om in 2013 een cao-loonsverhoging af te spreken. CNV Vakmensen wil een structurele loonsverhoging van 2% en € 12,50 per maand per 1 oktober 2013. Ook voor werknemers zijn de kosten gestegen. De inflatieverwachting voor 2013 ligt op ruim 2,5%. Wij willen dat mensen met een besteedbaar inkomen er niet op achteruit gaan.

Zondag

Een deel van de winkelslagerijen moet vanwege koopzondagen hun winkel open hebben op zondag. Of slagers hebben cateringactiviteiten op zondag. De werkgevers willen daarom meer mogelijkheden in de cao om op zondag te werken. CNV Vakmensen is hier niet voor. Vanwege geloofsovertuiging vinden wij dat werknemers niet gedwongen moeten worden om op zondag te werken. Ook is het voor bijvoorbeeld het gezinsleven niet goed als zondag een werkdag wordt. In de slagerijen is zaterdag al een drukke dag. Daar komt dan de zondag bij en er is dan geen weekend meer. Wel willen wij in de cao-onderhandelingen zoeken naar een passende oplossing voor werknemers en werkgevers.

80-90-100% regeling

Volgens de cao, art 26, hebben werknemers van 60 jaar en ouder de mogelijkheid om 80% te werken met 90% loon en 100% pensioenopbouw. In kleinere slagerijen met meerdere 60+ers kan dit tijdelijk tot hoge kosten leiden. Hiervoor wil de KNS een oplossing. CNV Vakmensen wil het recht van werknemer op deze regeling overeind houden. Bekeken wordt of de kosten van deze regeling collectief door de werkgevers gedragen kunnen worden.

Voorstellen CNV Vakmensen

De KNS staat open voor (aanvullende) afspraken over de voorstellen employability, mantelzorg, stagemogelijkheden en inzet van een budgetcoach mits dit uit collectieve fondsen binnen de sector betaald kan worden. Extra beloning van het behalen van een vakdiploma wil de KNS meenemen in het maken van een nieuw loongebouw in de cao, tezamen met de invoering van een nieuw systeem voor het waarderen van functies in de cao (in welke loonschaal hoort welke functie). 

Volgende ronde

De volgende onderhandelingsronde is op 14 mei 2013. Heb je vragen en/of opmerkingen over deze nieuwsbrief, dan kun je contact opnemen met Frans van de Veen via regiokantoor te Breda, telefoonnummer 076 - 572 46 70 en per e-mail via f.veen@cnvvakmensen.nl.


Frans van de Veen                                        Heine van Dijk en Jan Rozeboom
bestuurder                                                      kaderleden

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid