Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Pluimveeverwerkende industrie - Nieuws

“Vlees noch Vis” vanuit werkgevers pluimvee

Op 19 november was het tweede overleg voor een nieuwe cao Pluimveeverwerkende industrie; hier kun je niet echt vrolijk van worden, met als klap op de vuurpijl een voorgestelde LOONSVERHOGING van wel 2% per januari 2020.

Ja, die pluimvee werkgevers pakken uit hoor, nou wij vinden dit echt ondermaats en laat geen waardering zien voor de werknemers. Wat hebben de werkgevers nog meer in petto:

 • Invoeren calamiteitenregeling, waarbij de werkgevers 5 verlofdagen op jaarbasis eenzijdig kunnen aanwijzen bij een calamiteit EN max. 10 dagen per jaar 10 verschoven diensten kunnen vaststellen EN de toeslagen voor werken in de nacht of weekend zijn NIET van toepassing. Wij moesten eerst 2 maal goed lezen of we het wel goed gelezen hadden,” en verplicht dagen aanwijzen en diensten kunnen verschuiven en dan ook nog geen toeslag willen betalen bij een calamiteit,” nou ECHT niet. CNV Vakmensen wil best meedenken over een calamiteitenregeling in de cao, zodat deze voor iedereen hetzelfde is, maar er kan geen sprake van zijn dat alle bedrijfsrisico wordt neergelegd bij de werknemer. Dus wij hebben aangegeven dat bij een calamiteit (dierenziekte of extreem warm weer) ruimte moet zijn om diensten te kunnen verschuiven, maar dat de werknemer geen dagen hiervoor behoeft in te leveren en dat als geschoven gewerkt wordt, er een calamiteitentoeslag betaald dient te worden.
 • Bestaande overgangsregelingen in de cao beëindigen met een periode van 5 jaar. CNV Vakmensen heeft aangegeven dit niet wenselijk te vinden: Afspraak=Afspraak
 • Wet arbeid in Balans per januari 2020. Deze wet stelt dat werkgevers vanaf januari 2020 voor een rooster van flexwerkers binnen de bedrijven een periode van 4 dagen moeten aanhouden. Indien er binnen deze termijn de flexwerker bijvoorbeeld wordt afgezegd of niet hoeft te komen werken, moet de werkgever 3 uur loon betalen en dat willen de werkgevers in de Pluimvee natuurlijk NIET en dus willen de werkgevers de termijn terugbrengen naar 24 uur of 1 dag met als argument dat de Pluimvee een “vers sector” is, maar dat mag alleen als er een collectieve afspraak hierover wordt gemaakt in de cao Pluimvee. CNV Vakmensen heeft voorgesteld om in een werkgroep dit nader te onderzoeken en eventueel ook compenserende afspraken te maken.

Verder is er veel energie besteed aan de invoering van een 4-daagse werkweek voor 58- en/of 59-jarigen vanaf januari 2020 met aanspraak op respectievelijk 97% en 98% aan loon en de invoering van een individueel ontwikkel budget voor alle werknemers vanaf januari 2020. Hiernaast een overgangsregeling voor werknemers geboren voor januari 1970 en een keuze model voor werknemers geboren voor januari 1970. Dit alles wordt mede gefinancierd door het inzetten van de cao leeftijdsdagen vanaf 52 jaar en ouder.

Wat wil CNV Vakmensen nog meer regelen in de cao 2020:

 • 4% loonsverbetering
 • Verbetering reiskostenregeling
 • Recht van werknemers op aanspraak van pensioenafspraak (3 jaar voor AOW geheel of gedeeltelijk kunnen stoppen met werken)
 • Recht op financieel- en pensioenadvies bij bereiken van de leeftijd 60 jaar
 • Invoeren jubileumregeling bij 12,5, 25 en 40 dienstjaren
 • Behoud van pensioenaanspraken qua niveau

Op 18 december aanstaande is het volgend cao-overleg gepland en dan hopen we toch met een resultaat af te sluiten.

Sluit je aan bij CNV Vakmensen, de vakbond voor de pluimee-industrie

 • Informatie en invloed op cao-onderhandelingen en TOESTUREN VAN HET cao-BOEKJE
 • CNV Info voor vragen of advies over werk en inkomen (030-7511007 van 08.00 tot 18.00 uur)
 • Juridisch advies en ondersteuning bij vragen over werk en inkomen
 • Hulp bij invullen belastingformulieren
 • Gezinsrechtsbijstandverzekering voor zaken buiten het werk (via ARAG rechtsbijstand)
 • Advies en ondersteuning bij langdurige ziekte en begeleiding bij UVW-keuringen
 • Direct contact met je bestuurder, zie onder aan de nieuwsbrief voor gegevens
 • Checken van je loonstrook, arbeidscontract of vaststellingsovereenkomst door specialisten
 • Rechtshulp bij letselschade door een deskundig bureau

Kortom, teveel om op te noemen. Ga daarom naar www.cnvvakmensen.nl/lidworden.

Peter de Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 97
E: p.deridder@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid