Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Pluimveeverwerkende industrie - Nieuws

Ledenvergadering bepalend voor acties Pluimvee

Tot 18 april 2016 konden de leden stemmen over het eindbod van de werkgevers voor een (nieuwe) sectorcao Pluimvee Verwerkende Industrie (PluVI). Een ruime meerderheid van de leden heeft tegen het eindbod gestemd.

Een ledenvergadering op dinsdag 3 mei 2016 is bepalend of er ook daadwerkelijk acties worden gevoerd tegen het eindbod van werkgeversorganisatie NePluVI en ter ondersteuning van de gekozen inzet van CNV Vakmensen voor deze sectorcao.

Resultaat schriftelijke ledenraadpleging en ledenvergadering
Op 10 maart 2016 hebben partijen er voor het laatst onderhandeld. Op verzoek van CNV Vakmensen heeft NePluVI uiteindelijk op 5 april 2016 een eindbod uitgebracht. In de periode van 7 tot 18 april 2016 konden de leden stemmen over eindbod. Van de leden die hebben gestemd was 75 procent tegen het eindbod, 12,5 procent voor en nog eens 12,5 procent heeft zich onthouden van stem.
De cao commissie heeft daarom besloten tot een ledenvergadering, waarin het eindbod van NePluVI nog eens wordt toegelicht én beoordeeld. Aan de leden zal worden gevraagd te stemmen over het voeren van acties. Volgens de regels moet ¾ van de aanwezige leden voor acties stemmen.
Besloten is tot een ledenvergadering centraal in Nederland. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor deze vergadering op:

Dinsdag 3 mei 2016
Van 19.30 tot 21.30 uur
Postillion Hotel Veluwemeer (Strand Nulde)
Strandboulevard 3
3882 RN in Putten

Vergelijking eindbod en voorstellen CNV Vakmensen
Bij onze nieuwsbrief “Eindbod NePluVI ondermaats” van 7 april 2016 hebben wij de leden ook het eindbod van NePluVI doen toekomen. Dit eindbod bevat verslechteringen. Enige compensatie hiervoor wordt geboden in de loonontwikkeling, die wat betreft ondermaats is. Daarbij komt dan de afspraak dat 5 procent van de uitzendkrachten doorstromen naar een vast dienstverband. Bijgaand treft u op hoofdlijnen een overzicht aan van het eindbod van NePluVI en onze voorstellen.

Het ‘uur U’
Wij hebben het eindbod in de schriftelijke ledenraadpleging met een negatief stemadvies aan de leden voorgelegd. Het resultaat heeft u hiervoor kunnen lezen. Het stemadvies is ongewijzigd gebleven. Wij zullen op 3 mei 2016 pleiten voor het stellen van een ultimatum en het voeren van acties, in welke vorm dan ook. Alleen op deze wijze kunnen wij NePluVI dwingen terug te keren aan de onderhandelingstafel met substantieel verbeterde voorstellen. Het is ‘vijf voor twaalf’, het ’Uur U’.

Het vervolg
Op dinsdagavond 3 mei 2016 hebben wij dus duidelijkheid of er acties worden gevoerd. Indien mogelijk en van toepassing zullen wij dan ook het tempo en de actievormen van acties met elkaar bespreken. Een actiecomité van (kader-)leden zal dan worden gevormd. Het resultaat van deze vergadering delen wij met onze collega’s van FNV. Het eindresultaat van de ledenvergaderingen van FNV is bekend op zaterdag 7 mei 2016. Wij zoeken de samenwerking en stemmen vervolgstappen/-acties op elkaar af.
In de week van 9 tot 13 mei 2016 zullen wij NePluVI dan informeren over de resultaten van de ledenraadplegingen. Wij verwachten dat een meerderheid tegen het eindbod van NePluVI zal stemmen. Maar willen wij komen tot een goed, passende sectorcao, dan moet ook ¾ van de leden stemmen voor acties. En díe stemming wordt door ons voorzien van een positief stemadvies.

Verhinderd en toch uw steun?
Bent u op 3 mei 2016 verhinderd, maar wilt u toch uw steun betuigen aan onze oproep om tegen het eindbod van NePluVI en voor acties te stemmen? Laat het ons dan weten. Uw stem telt weliswaar niet mee, maar uw steun hebben wij hard nodig. Daarnaast is goed om te weten waar wij steun voor eventuele acties kunnen en mogen verwachten. U kunt uw steunbetuiging sturen naar aem.peper@cnvvakmensen.nl

Wij verwelkomen u graag op dinsdagavond 3 mei 2016 in Putten en rekenen op een grote opkomst.

Mede namens de cao commissie PluVI,

Emiel Peper
Bestuurder CNV Voeding
M: 06 23 43 20 81
E: aem.peper@cnvvakmensen.nl

16-1596/EP/gk

Ook CNV Vakmensen wil steeds meer duurzaam gaan werken. Om deze reden willen wij u nu en in de toekomst zoveel mogelijk digitaal informeren. Indien u deze brief per post krijgt, dan hebben wij van u geen e-mail adres. Wilt u ons uw e-mail adres laten weten door een e-mail te sturen naar secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl, met vermelding van het kenmerk van deze brief, uw naam, adres, postcode en woonplaats? U kunt ook zelf uw e-mail adres invoeren via onze website https://www.cnvvakmensen.nl/mijncnv/welkom
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid