Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Pluimveeverwerkende industrie - Nieuws

Eindbod cao teleurstellend

Op maandag 1 juli 2013 hebben de onderhandelingen plaatsgevonden voor de cao Pluimveeverwerkende industrie.

De werkgevers hebben een eindbod gedaan met een loonsverhoging van 1,5 procent, afspraken over inleveren van dagen bij een standstill vanwege een dierziekte, verlenging van dagvenster en instroomschalen voor nieuwe werknemers.

In de afgelopen maanden is er meerdere keren onderhandeld over een nieuwe cao. De onderhandelingen verliepen zeer moeizaam. Werkgevers kwamen pas in de tweede ronde met hun voorstellen. Deze voorstellen heeft u in de vorige nieuwsbrief kunnen lezen. U kunt ze ook nog terug lezen op www.cnvvakmensen.nl, rechts boven “mijn cnv”. In de tweede ronde was de lijst met onderwerpen terug gebracht tot drie: loonsverhoging, dagen inleveren bij een standstill en verlenging van het dagvenster.

Tot onze grote verbazing kwam de Nepluvi in de derde ronde met een extra onderwerp, namelijk de instroomschalen voor nieuwe werknemers. Aan het eind van de derde ronde was er een onderhandelingsresultaat. Dit heeft de Nepluvi twee dagen na de onderhandelingsdag voorgelegd aan haar leden. De werkgevers hebben het onderhandelingsresultaat afgewezen. Een afgewezen onderhandelingsresultaat wil zeggen dat CNV Vakmensen vindt dat het resultaat niet goed genoeg is om positief voor te leggen.

Na het afwijzen van het onderhandelingsresultaat is er weer verder onderhandeld op 1 juli 2013. Tijdens deze onderhandelingen is er gesproken over de instroomschalen. Deze instroomschalen zijn bedoeld om nieuwe werknemers de kans te geven om een MBO 2 opleiding te volgen. Er zijn twee fases:

Fase 1

Een contract van zes maanden met het minimumloon, een werkweek van 40 uur (vijf dagen), inzetbaar op maandag tot en met zaterdag. Op zaterdag wordt de zaterdag-toeslag betaald. Als het fase 1 contract niet leidt tot een contract in fase 2, dan zal de werkgever het tegoed aan ADV uren storten in het Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie. Van dit geld zal gebruikt worden voor scholing.

Fase 2

Een contract van twaalf maanden. In deze periode zal de werknemer in de gelegenheid worden gesteld om een training en/of opleiding te volgen met de mogelijkheid tot het verkrijgen van een startkwalificatie (MBO 2 opleiding). Beloning minimumloon, werkweek 40 uur, inzetbaar op zaterdag. Als het arbeidscontract tussentijds worden verbroken, dan worden de ADV uren minus de kosten van de opleiding gestort in het Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie. Lukt het de werknemer niet de opleiding af te ronden binnen twaalf maanden, dan kan dit contract worden verlengd met zes maanden, als men zich voldoende heeft ingespannen om de opleiding te volgen.

Als de nieuwe werknemer de opleiding succesvol heeft afgerond, dan zal er een contract voor onbepaalde tijd worden aangeboden. De werkgever kan alleen met zwaarwegende redenen afzien van het aanbieden van een vast contract. De redenen moeten dan schriftelijk aan de werknemer worden medegedeeld. Dit kan bijvoorbeeld zijn als er een grote vermindering van werk is, door bijvoorbeeld het verlies van enkele belangrijke klanten.

Fase 1 kan worden overgeslagen als de werknemer al bekend is, omdat hij/zij al via een uitzendbureau heeft gewerkt. Het is niet de bedoeling dat deze periode een jaar duurt.

CNV Vakmensen vindt het goed dat werknemers geschoold worden en daardoor een betere kans krijgen op de arbeidsmarkt. Wij zijn bang dat contracten in fase 1 te weinig worden opgevolgd door een contract uit fase 2. De instroomschalen zijn bedoeld om mensen te scholen en niet om laagbetaalde arbeid te creëren.

Een ander onderwerp dat is besproken, is het stilleggen van een fabriek door het uitbreken van een dierziekte. De werkgever mag dan drie vakantie- of ADV dagen per jaar inhouden. Werkgevers wilden ook een uitbreiding van het dagvenster tot 19.00 uur. Dit betekent dat vanaf 06.00 tot 19.00 uur er geen toeslagen worden toegekend op het normale rooster. Alleen als er sprake is van overwerk, wordt er een toeslag betaald op de dagen van maandag tot en met vrijdag.

Verder is er een loonsverhoging geboden van 1,5 procent op de feitelijke lonen, met ingang van 1 juli 2013 of per periode acht.

Wij willen graag met u overleggen over dit eindbod. Daarom zullen wij u in augustus  benaderen voor uw mening. Wilt u voor die tijd uw mening geven, dan ontvangen we uw reactie graag via het onder genoemde mail- of postadres of telefonisch via het genoemde telefoonnummer.


CNV Vakmensen

Jacqueline Kraan                           Gert Jan te Schuur                  Ton Smeenk
Bestuurder                                       Kaderlid                                  Kaderlid

Postbus 208
7300 AE  Apeldoorn

Telefoon: 055 -  526 42 50  
E-mail    : j.kraan@cnvvakmensen.nl 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid