Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Pluimveeverwerkende industrie - Nieuws

Definitief akkoord sector-cao Pluimvee

Op dinsdag 17 januari 2017 hebben wij een definitief akkoord bereikt met werkgeversorganisatie NEPLUVI over de sector-cao Pluimveeverwerkende Industrie vanaf 1 januari 2017 tot en met 30 april 2019.

Van onderhandelaarsakkoord naar definitief akkoord
Met onze nieuwsbrief van 7 december 2016 hebben wij u geïnformeerd over het op 2 december 2016 bereikte onderhandelaars tussen ons en de NEPLUVI. Wij hebben de leden gevraagd dit akkoord te beoordelen en hierover hun stem uit te brengen. Een 2/3-meerderheid heeft voor het akkoord gestemd. De achterliggende periode hebben wij gebruikt voor nader beraad, afstemming en besluitvorming. Het resultaat hiervan is dat wij op dinsdag 17 januari 2017 een definitief akkoord hebben bereikt met de NEPLUVI. De cao wordt dus door ons ondertekend. Er wordt nu nog hard gewerkt aan de definitieve tekst van de cao.

Ledenraadpleging
In de periode van 7 tot en met 16 december 2016 hebben de leden het onderhandelaarsakkoord beoordeeld en hierover hun stem uitgebracht. Zoals gezegd was er een 2/3-meerderheid voor en 1/3 tegen. Weerstand en zorg bestaat er bij de leden over een verdere aantasting van de arbeidsvoorwaarden in het algemeen en in het bijzonder over de toekomst van de leeftijdsdagen en de werktijden/toeslagen. Wij delen deze zorg en hebben dit overgebracht aan de NEPLUVI. In de looptijd van de cao zullen wij deze onderwerpen verder bespreken.

Na 32 maanden nu een cao
Wij kijken met NEPLUVI terug op een langdurig cao-traject, waarbij het voor partijen een kwestie is geweest van geven en nemen. De bereidheid tot een constructieve dialoog hebben na 32 maanden geleid tot deze cao. Wij zijn in ieder geval tevreden over de inhoud van deze cao.

Mogelijke acties
Het kan zijn dat de FNV gedurende de looptijd actie gaat voeren. Dan kan morgen zijn, maar ook over twee of over tien maanden. Dat is uiteraard haar goed recht. Vanzelfsprekend steunen wij die acties niet. Als leden zich toch uit solidariteit wensen aan te sluiten bij deze acties, is dat geheel voor eigen rekening. In het geval dat onze leden het echter onmogelijk wordt gemaakt hun werk uit te voeren, vragen wij dit direct te melden bij – in eerste instantie - de werkgever én bij ons.


Werk aan de winkel – oproep
Met de totstandkoming van de cao is er een basis gelegd waarop wij verder kunnen bouwen. De economische en technologische ontwikkelingen staan niet stil. Wij kunnen niet volstaan met achterover leunen en afwachten wat er op ons afkomt. Stilstand is achteruitgang, wij moeten verder. Dat betekent ook dat wij in de looptijd aan de bak moeten. Dat doen wij met onze actieve kaderleden in de sector die zitting hebben in de cao-commissie. Deze commissie heeft behoefte aan extra mankracht. Wij faciliteren dit werk. Wij roepen geïnteresseerde leden van harte op zich bij ons te melden voor deelname aan en in deze commissie. Zij kunnen een e-mail sturen naar het onderstaande e-mailadres.

Wij veronderstellen u met deze nieuwsbrief voldoende te hebben geïnformeerd. Hebt u over deze nieuwsbrief nog vragen, opmerkingen of suggesties, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met Emiel Peper via de onderstaande gegevens.

Emiel Peper
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 43 20 81
E: aem.peper@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid